Wirecast Pro – Ứng dụng hỗ trợ livestream miễn phí cho macbook

January 21, 2020
Utilities
0 0
GOOGLE DRIVE Wirecast Pro 14.1.1 FSHARE Wirecast Pro 13.1.0 Wirecast Pro phiên bản khác Tải Wirecast Cho Macbook

Wirecast Pro – Ứng dụng hỗ trợ livestream miễn phí cho macbook

Wirecast cho phép bạn chụp số lượng thiết bị đầu vào không giới hạn từ nguồn cấp dữ liệu camera trực tiếp, máy ảnh iOS (sắp ra mắt), máy tính Wirecast7để bàn, nguồn cấp dữ liệu Web, v.v. Sau đó thêm đánh bóng và tính chuyên nghiệp vào chương trình phát của bạn với chuyển đổi trực tiếp, chuyển tiếp, tiêu đề, phần ba thấp hơn và nhiều hơn nữa. Và cuối cùng, sử dụng khả năng mã hóa đa dạng tích hợp và dễ dàng truyền phát đến các dịch vụ phát trực tuyến và CDN tích hợp.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản Wirecast Pro 14.1.1

Leave a Reply

Skip to toolbar