Xliff Editor – Phần Mềm Đọc File Xcode, Chỉnh Sửa File XLIFF Trên Mac

January 17, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Xliff Editor 2.9.4 FSHARE Xliff Editor 2.7 Xliff Editor phiên bản khác Xliff Editor

Xliff Editor – Phần Mềm Đọc File Xcode, Chỉnh Sửa File XLIFF Trên Mac

Xliff Editor cung cấp cách dễ nhất để chỉnh sửa các tệp XLIFF của bạn. Không còn phải loay hoay với định dạng XML, hay lo lắng về hỏng tệp . Xliff Editor bao gồm hỗ trợ tìm kiếm đầy đủ, các phím tắt tiện dụng và thậm chí hỗ trợ đọc cơ bản cho các tệp SDLXliff!

Các tệp XLIFF dựa trên định dạng XML tiêu chuẩn và được sử dụng cụ thể để trao đổi dữ liệu bản địa hóa. Xcode 6 đã giới thiệu khả năng xuất / nhập tất cả dữ liệu bản địa hóa của bạn, loại bỏ nhu cầu gửi các định dạng tệp khác nhau cho người bản địa hóa của bạn để dịch. Định dạng XLIFF giúp dịch một cinch, vì nó loại bỏ tất cả bố cục và định dạng, và chỉ cung cấp một cơ chế dịch văn bản thành văn bản đơn giản cho người dịch của bạn. (Hiện tại chỉ hỗ trợ các tệp XLIFF v1.2.)

Đặc trưng

Tìm kiếm nổi bật
Công cụ kiểm tra chính tả
Dễ dàng nhận ra các chuỗi chưa dịch
Hỗ trợ tập tin XLIFF, XLF
Hỗ trợ đọc SDLXIFF với xuất sang XLIFF
Hỗ trợ các nút alt-trans và seg-source

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản Xliff Editor 2.9.4:

Đã thêm một cột ID
Đã khắc phục sự cố với menu tệp

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar