Xóa File Trùng Nhau Bằng Cisdem Duplicate Finder Trên Mac Os X Của Macbook

June 28, 2019
Công Cụ Dọn Rác
2 0
Cisdem DuplicateFinder 5.0.0 Cisdem DuplicateFinder phiên bản khác Cisdem DuplicateFinder

Xóa File Trùng Nhau Bằng Cisdem Duplicate Finder Trên Mac Os X Của Macbook

Không phải dễ dàng mà mỗi chúng ta có thể kiểm tra và xóa đi từng file giống nhau trên hệ điều hành os x. Nhưng công cụ Cisdem Duplicate Finder  sẽ giúp người xài macbook chúng ta có thể làm được điều đó.

Trình tìm kiếm bản sao trùng lặp cho phép người dùng tìm các tệp trùng lặp thậm chí ẩn sâu, cũng nhanh chóng loại bỏ các bản sao để giải phóng mac hoặc ổ cứng ngoài / trong. Đặc biệt với công cụ tìm ảnh trùng lặp, cả hình ảnh trùng lặp và tương tự đều có thể được xử lý.

Công cụ tìm tệp trùng lặp này có thể tìm thấy các tệp ảnh trùng lặp, nhạc, tài liệu, video hoặc các tệp định dạng khác dưới các tên khác nhau, bất kể chúng ở trong iTunes, Ảnh hoặc bất cứ nơi nào. Với công cụ này, bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát các tệp của mình và nhận được các bản sao theo cách của bạn.

Leave a Reply

Skip to toolbar