Xóa File Trùng Nhau Bằng DupeZap Dễ Xài & Thuận Tiện Trên Macbook

Jul 30, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
DupeZap 4.1.1 DupeZap phiên bản khác DupeZap:)

Xóa File Trùng Nhau Bằng DupeZap Dễ Xài & Thuận Tiện Trên Macbook

DupeZap là một công cụ tìm bản sao hiện đại với giao diện thời trang, dễ sử dụng và mạnh mẽ như không có ai khác. Nó cực kỳ nhanh, và quét máy tính của bạn một cách chính xác. Nó có thể tìm kiếm Ảnh, tệp trùng lặp iTunes và tìm bất kỳ loại tệp trùng lặp nào, cũng như các thư mục trùng lặp, trong ổ cứng của bạn hoặc bất kỳ loại lưu trữ nào khác.

Comments
  • hiệu qủa tải về xài ngay

    thuanduong August 9, 2019 5:05 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung