75 NĂM BÁC HỒ VỀ THĂM THANH HÓA

     
*
Thư năng lượng điện tử
*
Liên hệ
*
Sơ trang bị trang
*
English
*

Trang chủ thông tin - Sự kiện bao gồm trị


Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Bạn đang xem: 75 năm bác hồ về thăm thanh hóa

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu triển khai nghi thức xin chào cờ trên lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên trung ương Đảng, túng thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; Lại cố Nguyên, Phó túng thư trực thuộc Tỉnh ủy, trưởng phi hành đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó túng thư tỉnh ủy, quản trị UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó túng thiếu thư tỉnh giấc ủy; các đồng minh nguyên chỉ huy tỉnh qua các thời kỳ; các bạn bè trong Ban hay vụ tỉnh ủy; các bè bạn Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các bè bạn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các bạn hữu cán cỗ theo dõi địa phận tỉnh Thanh Hóa của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban tổ chức triển khai Trung ương, Ủy ban chất vấn Trung ương, Văn phòng tw Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cung cấp tỉnh; những huyện, thị xã, tp trong tỉnh; các bạn hữu Cụm trưởng những cụm thi đua của tỉnh; những tập thể, công dân giành danh hiệu kiểu mẫu.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Kỷ niệm 75 năm ngày chưng Hồ lần trước tiên về thăm Thanh Hóa là dịp nhằm Đảng bộ, tổ chức chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh giấc Thanh Hóa cùng quan sát lại đoạn đường đã qua, từ hào báo công với bác về phần đông thành tựu lớn lớn giành được trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, nguyện tiếp bước truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của quê hương, câu kết thống nhất, đẩy mạnh trí tuệ, bạn dạng lĩnh, ý chí trường đoản cú lực, từ bỏ cường, đồng tâm, hợp lực, ra mức độ thi đua, nỗ lực phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở nên tỉnh “kiểu mẫu” như thời điểm sinh thời bác hằng hy vọng muốn.

Kết thúc thành công cuộc binh lửa chống Mỹ, cùng đối với cả nước, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giấc đã triệu tập “Hàn gắn dấu thương chiến tranh”, sản xuất kết cấu hạ tầng ship hàng sản xuất, đời sống, mỗi bước đưa tỉnh giấc nhà ra khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Bằng ý chí, quyết trung ương và mức độ lao động trí tuệ sáng tạo trên những công ngôi trường của hàng chục ngàn người dân lao động, nhiều công trình xây dựng có chân thành và ý nghĩa kinh tế - xã hội béo đã ra đời, đến nay vẫn thường xuyên phát huy tác dụng.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy cao độ nội lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thu hút đầu tư từ mặt ngoài, tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Kinh tế tài chính tăng trưởng nhanh; chất lượng tăng trưởng được nâng lên, từng bước xác định là trong những động lực tăng trưởng đặc biệt của khu vực và cả nước. Vận tốc tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa phận (GRDP) bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt 10,3%/năm. Đặc biệt, trong thời điểm 2021 vừa rồi dù phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động nặng nài của đại dịch COVID-19; song tài chính của tỉnh giấc vẫn giữ lại vững đà tăng trưởng trưởng, vận tốc tăng trưởng GRDP đạt 8,85%. Bài bản GRDP của tỉnh đứng số 8 cả nước; cơ cấu kinh tế tài chính chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; kết cấu hạ tầng kinh tế tài chính - buôn bản hội liên tiếp được thân thương đầu tư; diện mạo đô thị, nông thôn có rất nhiều khởi sắc. Thiết yếu trị ổn định định, văn hóa truyền thống - thôn hội biến đổi tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần và chuyên môn dân trí của dân chúng được nâng lên. Quốc phòng - bình yên được giữ lại vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú ý và đạt nhiều hiệu quả quan trọng. Quan hệ đối ngoại, hội nhập tài chính quốc tế; sự phối phù hợp với các cơ sở Trung ương, liên kết, bắt tay hợp tác với những tỉnh, tp trong cả nước được đẩy mạnh.

Những thành tựu ấn tượng nêu trên một đợt tiếp nhữa khẳng định vị thế chiến lược của Thanh Hóa trong khu vực Bắc Trung bộ, nam giới đồng bằng phía bắc và cả nước. Đây là kết quả của sự ân cần lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp sức của Trung ương; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực nỗ lực của không ít thế hệ lãnh đạo, sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và những tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên tw Đảng, túng bấn thư thức giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh nhận mạnh: Đảng bộ, chính quyền và quần chúng nhân dân những tộc thức giấc Thanh Hóa đang phi vào giai đoạn trở nên tân tiến mới cùng với khát vọng béo lao, phấn đấu mang lại năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm những tỉnh đứng vị trí số 1 cả nước, đổi thay một rất tăng trưởng sinh hoạt phía Bắc của núi sông và mang lại năm 2030 đổi thay tỉnh công nghiệp theo phía hiện đại, như quyết nghị số 58-NQ/TW của cục Chính trị cùng Nghị quyết Đại hội Đảng cỗ tỉnh lần sản phẩm công nghệ XIX đã xác định.

Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung và tổ chức triển khai có tác dụng các quy hoạch, planer cơ chế, cơ chế để rõ ràng hóa nghị quyết Đại hội cả nước lần lắp thêm XIII của Đảng, nghị quyết số 58 của bộ chính trị và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung triển khai triển khai kế hoạch số 45 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai triển khai Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một vài cơ chế, chế độ đặc thù cách tân và phát triển tỉnh Thanh Hóa, 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu bứt phá theo quyết nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần sản phẩm công nghệ XIX, những nghị quyết, kết luận, cơ chế, cơ chế mới ban hành; chủ động đấu côn trùng với những bộ, ngành ở trung ương triển khai triển khai hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, cung cấp chương trình phục hồi và phạt triển tài chính - làng hội theo nghị quyết số 43 của Quốc hội trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời phối hợp, xây dựng, khuyến cáo Chính phủ, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ sớm phát hành các văn bản cụ thể hóa nghị quyết số 37 của Quốc hội để xúc tiến thực hiện đồng điệu nhằm đẩy mạnh hiệu quả cao nhất cho sự cách tân và phát triển của tỉnh.

Thực hiện tại đồng bộ, quyết liệt các phương án phục hồi và tăng mạnh phát triển kinh tế - làng hội, trung tâm là sinh sản chuyển biến trẻ khỏe trên 4 lĩnh vực đó là: cung cấp doanh nghiệp phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, khiếp doanh. Nâng cao hiệu quả thu hút chi tiêu và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, triển khai xong hạ tầng tài chính - làng mạc hội. Tổ chức cơ cấu lại cùng sử dụng hiệu quả nguồn lao cồn nhất là lao động bị tác động bởi dịch COVD-19, di chuyển từ những tỉnh, tp trở về địa phương; cải thiện hiệu quản ngại quản lý, thực hiện vốn chi tiêu công, điều hành quản lý linh hoạt ngân sách, bảo vệ nguồn lực cho công tác phòng, kháng dịch COVID-19 và chi tiêu phát triển tài chính - xã hội. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ tiến hành các dự án công trình trọng điểm sử dụng công dụng vốn đầu tư chi tiêu công để dẫn dắt thu hút các nguồn lực hòa hợp pháp của buôn bản hội tạo sự chuyển biến rõ rệt về phát triển hạ tầng tài chính - xóm hội. Thực hiện công dụng các phương án tăng thu, chống thất thu ngân sách; chú trọng nuôi dưỡng thu nhập và khai quật nguồn thu mới, độc nhất vô nhị là nguồn thu trong nước từ sản xuất, kinh doanh, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng đại dương Nghi sơn. Tiếp tục nâng cao mạnh mẽ môi trường đầu tư chi tiêu kinh doanh trung tâm là tăng cường cải cách giấy tờ thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành của các cấp thiết yếu quyền.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa truyền thống - tin tức và truyền thông, trở nên tân tiến thể thao các thành tích cao, giữ vững các thành tích trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, thay đổi và nâng cấp chất lượng dạy với học cân xứng với diễn biến của thực trạng dịch căn bệnh COVID-19, khích lệ xã hội hóa, huy động các nguồn lực để tiến bộ hóa khối hệ thống văn hóa, giáo dục, y tế, độc nhất là củng cố chi tiêu cơ sở vật chất mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở đảm bảo an toàn đủ khả năng phòng, kháng dịch bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tác dụng các chế độ hỗ trợ fan lao rượu cồn và người sử dụng lao động gặp mặt khó khăn bởi đại dịch COVID-19, những chương trình, đề án. Cơ chế, chính sách hỗ trợ sút nghèo bền bỉ trên địa phận toàn tỉnh

Tăng cường củng chũm quốc phòng - bình yên giữ vững bình an chính trị và trơ khấc tự an ninh xã hội trên địa phận toàn tỉnh, giữa trung tâm là tiếp tục xây dựng với củng gắng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc chống toàn dân gắn với cố kỉnh trận bình yên Nhân dân, xây dựng quanh vùng phòng thủ vững vàng chắc, xuất bản lực lượng khí giới vững khỏe mạnh toàn diện, chủ động nắm cứng cáp tình hình, phát hiện tại sớm và giải pháp xử lý kịp thời, xong điểm các vụ việc phức tạp về an ninh - đơn lẻ tự, không để phát sinh thành điểm nóng. Tăng tốc đấu tranh trấn áp những loại tội phạm, thực hiện giỏi công tác đảm bảo an toàn giao thông phòng, chống cháy nổ.

Tăng cường xây dừng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đính thêm với nâng cao năng lực lãnh đạo của những cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chủ yếu quyền những cấp, hoạt động của hệ thống bao gồm trị....

Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên tw Đảng, túng thiếu thư thức giấc ủy, quản trị HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư thức giấc ủy, chủ tịch UBND tỉnh vẫn trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh giấc Thanh Hóa mang đến 16 thôn, bản, tổ dân phố và xã, phường kiểu dáng mẫu.

Xem thêm: Nguyên Tố Đại Lượng Là Nguyên Tố Chiếm Tỉ Lệ, Sơ Lược Về Các Nguyên Tố Hoá Học

Các đồng chí: Lại nạm Nguyên, Phó túng thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng phi hành đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban thường xuyên vụ thức giấc ủy, Phó quản trị Thường trực HĐND tỉnh đang trao bằng khen của quản trị UBND thức giấc Thanh Hóa cho trăng tròn cơ quan, solo vị, doanh nghiệp lớn kiểu mẫu.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó túng thư thức giấc ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường xuyên vụ, trưởng phòng ban Dân vận tỉnh ủy, quản trị Ủy ban MTTQ tỉnh vẫn trao bởi khen của quản trị UBND thức giấc Thanh Hóa mang lại 18 công dân và mái ấm gia đình kiểu mẫu.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, bè bạn Đỗ Minh Tuấn, Phó túng thiếu thư thức giấc ủy, quản trị UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2022 vào toàn Đảng bộ, chủ yếu quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang với Nhân dân những dân tộc vào tỉnh, triệu tập vào 10 ngôn từ chủ yếu.

Theo đó, liên tiếp quán triệt thâm thúy tư tưởng của quản trị Hồ Chí Minh bậm bạp về thi đua ái quốc, những chủ trương, cơ chế của Đảng với pháp luật ở trong nhà nước về công tác làm việc thi đua, khen thưởng; đặc biệt là Chỉ thị số 34 của bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; chỉ thị số 04 của Ban hay vụ tỉnh ủy về bức tốc sự lãnh đạo của những cấp ủy đảng so với công tác thi đua, khen thưởng; từ bỏ đó có tác dụng cho phong trào thi đua thực sự vươn lên là ý thức trường đoản cú giác, trọng trách và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi 1-1 vị, cá nhân, tạo nên thành cao trào hành động, đóng góp phần tích rất vào câu hỏi thực hiện thành công Nghị quyết số 58-NQ/TW của bộ Chính trị về kiến tạo và cách tân và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, khoảng nhìn mang lại năm 2045, nghị quyết Đại hội Đảng cỗ tỉnh lần trang bị XIX và planer phát triển tài chính - xóm hội 5 năm (2021 - 2025).

Thi đua thực hiện kết quả phong trào thi đua quan trọng “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, kháng và chiến thắng đại dịch COVID-19” theo ra quyết định số 1497 của Thủ tướng chính phủ. Phát huy lòng tin đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong thức giấc quyết trung ương tập trung lực lượng lao động và mối cung cấp lực, đồng sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch. Thường xuyên thi đua triển khai các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát công dụng dịch COVID-19” với quãng thời gian chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, phòng dịch, vừa tăng nhanh phát triển tài chính - xã hội, với mục tiêu xuyên trong cả là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, thêm với việc thực hiện “Mục tiêu kép”, kế hoạch “5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức fan dân” và phương châm “hai chống, ba xây”.

Tiếp tục thi đua giữa những ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chương trình vạc triển tài chính - làng mạc hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư chi tiêu kinh doanh, tạo ra sức lôi cuốn mới để say đắm đầu tư, huy động tối đa với sử dụng tác dụng các nguồn lực có sẵn cho đầu tư phát triển; thi đua đẩy nhanh quá trình tái tổ chức cơ cấu ngành nông nghiệp; tích tụ, tập trung đất đai; thi đua tháo gỡ khó khăn khăn, vướng mắc vào sản xuất, ghê doanh, cung cấp các doanh nghiệp, các đại lý sản xuất công nghiệp hồi phục và mở rộng sản xuất, nhất là các đại lý sản xuất công nghiệp bao gồm đóng góp quan trọng đặc biệt cho tăng trưởng tởm tế, thu ngân sách, giải quyết và xử lý việc làm; thi đua phát triển các ngành dịch vụ có khả năng thích ứng với dịch COVID-19 và phục sinh các mô hình dịch vụ bị tác động bởi dịch bệnh, bảo đảm hoàn thành kim chỉ nam tăng trưởng tổng thành phầm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 11,5% trở lên, tạo thành tiền đề cho nền kinh tế tài chính phát triển nhanh và chắc chắn trong tiến độ tới.

Thi đua nâng cấp hiệu trái quản lý, thực hiện vốn chi tiêu công; điều hành và quản lý linh hoạt ngân sách, bảo đảm an toàn nguồn lực mang đến phòng, kháng dịch COVID-19 và đầu tư chi tiêu phát triển tài chính - buôn bản hội. Tiếp tục thi đua cơ cấu lại mối cung cấp vốn chi tiêu công, lấy chi tiêu công dẫn dắt, si mê nguồn lực đúng theo pháp của làng hội, chế tạo sự chuyển biến rõ nét về trở nên tân tiến hạ tầng; triển khai nghiêm các quy định về áp dụng vốn đầu tư công.

Thi đua tăng cường nghiên cứu, áp dụng khoa học tập - công nghệ và đổi khác số, góp phần thúc đẩy phạt triển kinh tế tài chính - buôn bản hội; tăng mạnh ứng dụng thành quả của cuộc biện pháp mạng công nghiệp lần sản phẩm tư, có mặt hệ sinh thái thay đổi sáng tạo; huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong những ngành, lĩnh vực; nâng cao kiến thức về technology số, kỹ năng biến đổi số được cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà doanh nghiệp, công nhân lao đụng và nhân dân trong tỉnh.

Thi đua thay đổi và nâng cấp chất lượng các hoạt động văn hóa - làng hội, thực hiện xuất sắc công tác bớt nghèo, nâng cấp đời sống Nhân dân; triệu tập triển khai tiến hành có hiệu quả Chương trình cải thiện chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế tiến độ 2021-2025. Thi đua quản lí lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền bỉ tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường, dữ thế chủ động phòng, kháng và sút nhẹ thiên tai, ứng phó tác dụng với biến đổi khí hậu.

Thi đua thực hiện tốt các trọng trách quốc phòng - an ninh; nâng cấp chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Công an quần chúng. # học tập, tiến hành 6 điều chưng Hồ dạy”, “Toàn dân bảo vệ an toàn Tổ quốc”...

Phát huy truyền thống xuất sắc đẹp của quê hương Thanh Hóa anh hùng; thực hiện lời dạy dỗ của bác Hồ nâng niu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì đề nghị thi đua”, đại diện thay mặt lãnh đạo tỉnh, bè bạn Chủ tịch ubnd tỉnh Đỗ Minh Tuấn ý kiến đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị chức năng phải xây đắp các tiêu chuẩn thi đua cố thể, thiết thực, cân xứng với điều kiện thực tế; tổ chức triển khai các trào lưu thi đua sâu rộng, thường xuyên xuyên; đảm bảo an toàn thực hiện bằng được những mục tiêu, trọng trách của ngành, địa phương, đơn vị chức năng mình đề ra, đóng góp thêm phần thực hiện thành công các mục tiêu, trách nhiệm năm 2022 của toàn tỉnh.

Thay khía cạnh Ủy ban MTTQ tỉnh, tổ chức đại diện cho khối đại đoàn kết Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng minh Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban hay vụ, trưởng ban Dân vận tỉnh giấc ủy, quản trị Ủy ban MTTQ tỉnh vẫn nhiệt liệt tận hưởng ứng trào lưu thi đua yêu nước đã làm được Tỉnh ủy, HĐND, ủy ban nhân dân tỉnh phát động và xin quyết trung tâm thực hiện giỏi các nội dung trọng tâm đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong những tầng lớp Nhân dân tư tưởng hồ chí minh về thi đua yêu nước đính với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triệu tập thi đua lao đụng sản xuất, gớm doanh, trở nên tân tiến kinh tế, bớt nghèo bền vững; cố gắng đạt tốc độ tăng trưởng tổng thành phầm trên địa phận từ 11,5% trở lên; kiến tạo Thanh Hóa đến năm 2025 vào nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước, trở nên một cực tăng trưởng sinh hoạt phía Bắc của Tổ quốc.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động những tầng lớp quần chúng. # nêu cao niềm tin đoàn kết, trọng trách trong tiến hành các pháp luật phòng, chống dịch COVID-19 cùng với phương châm “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân, vắc xin với thuốc chữa bệnh dịch là quyết định”; mọi người dân hãy tự đảm bảo mình trước nguy hại dịch bệnh dịch vì sức mạnh của bản thân, gia đình và cộng đồng, góp thêm phần thực hiện thành công xuất sắc “mục tiêu kép”.

Xây dựng kế hoạch vắt thể, phối hợp nghiêm ngặt với những tổ chức thành viên để phát rượu cồn và vận động các tầng lớp Nhân dân, những dân tộc, các tôn giáo, những doanh nghiệp, doanh nhân; những nhân sỹ trí thức; cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao động; chiến sỹ các lực lượng vũ trang; những người dân con Thanh Hóa đã sinh sống, tiếp thu kiến thức và thao tác làm việc ở đầy đủ miền Tổ quốc, ở quốc tế tích rất hưởng ứng phong trào thi đua.

Thi đua thiết kế nền quốc chống toàn dân, đính với bình yên Nhân dân trong một cụ trận lòng dân vững chắc, để lưu lại vững bình an chính trị, trơ thổ địa tự an ninh xã hội; bảo đảm an toàn môi trường; vệ sinh bình yên thực phẩm; phòng phòng dịch bệnh; cải cách hành chính, tạo môi trường xung quanh lành mạnh, hấp dẫn để thu hút đầu tư chi tiêu phát triển; đồng thời bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân...

Xem thêm: Hãy Kể Về Một Người Lao Động Trí Óc, Top 15 Bài Kể Về Người Lao Động Trí Óc Mà Em Biết

Tại lễ kỷ niệm, dưới sự tận mắt chứng kiến của các đồng minh lãnh đạo tỉnh, 18 nhiều trưởng những cụm thi đua của tỉnh đã ký kết giao mong thi đua năm 2022.