ABBYY Lingvo European 1.11.4 – Phần mềm dịch nhanh cho mac & siêu nhẹ

September 2, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE ABBYY Lingvo European 1.11.5 ABBYY Lingvo European phiên bản khác ABBYY Lingvo European

ABBYY Lingvo European 1.11.4 – Phần mềm dịch nhanh cho mac & siêu nhẹ

ABBYY Lingvo European dịch các từ và cụm từ một cách nhanh chóng và chính xác mà không cần kết nối Internet. 112 từ điển cho 7 ngôn ngữ (Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Bồ Đào Nha) được bao gồm trong ứng dụng. Tất cả từ điển ABBYY Lingvo Châu Âu đều được mua bản quyền từ các nhà xuất bản quốc tế hàng đầu.

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH:
Nhận nhiều bản dịch và mẫu sử dụng cho từng nghĩa của từ.
Tìm hiểu ý nghĩa của các cụm từ tập hợp từ bản dịch nói chung và từ điển thành ngữ, sách cụm từ và từ điển tiếng lóng và từ thông tục tiếng Anh.
Xem từ đồng nghĩa và trái nghĩa, ghi chú ngữ pháp, dạng động từ và thông tin văn hóa.
Tra cứu các bản dịch chính xác trong các từ điển dựa trên chủ đề khác nhau (chẳng hạn như máy tính, kỹ thuật, luật, y học và nhiều từ điển khác).
Nghe cách phát âm các từ chính cho tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Nga và Pháp do người bản ngữ ghi lại.
Dịch từ nhanh chóng bằng cách sử dụng menu Dịch vụ hoặc phím tắt (Command + \).
Sử dụng bản dịch bật lên bằng cách sử dụng Tiện ích mở rộng Safari.
DICTIONARIES:
Bản dịch từ TIẾNG ANH sang tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha và ngược lại:
Pháp-Anh và Anh-Pháp: 2 từ điển với 44.000 mục từ
Tây Ban Nha-Anh và Anh-Tây Ban Nha: 2 từ điển với 44.000 mục từ
Đức-Anh và Anh-Đức: 2 từ điển với 43.700 mục từ
Ý-Anh và Anh-Ý: 2 từ điển với 44.000 mục từ
Bồ Đào Nha-Anh và Anh-Bồ Đào Nha: 3 từ điển với 68.000 mục từ
Bản dịch từ NGA sang tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý và ngược lại:
Anh-Nga và Nga-Anh: 40 từ điển với hơn 2.000.000 mục từ
Pháp-Nga và Nga-Pháp: 17 từ điển với 980.000 mục từ
Tây Ban Nha-Nga và Nga-Tây Ban Nha: 5 từ điển với 145.000 mục từ
Đức-Nga và Nga-Đức: 23 từ điển với 885.000 mục từ
Ý-Nga và Nga-Ý: 11 từ điển với 705.000 mục từ
Từ điển giải thích:
Từ điển tiếng Anh Oxford. 355.000 mục
Từ điển tiếng Anh cho Người học Nâng cao Collins Cobuild. 88.000 mục nhập
Tiếng Nga: 3 từ điển với 151.000 mục từ
Có gì mới:

Phiên bản 1.11.5
Đã thêm từ điển PhrasalVerbs (En-Ru)
Sửa lỗi nhỏ
Ảnh chụp màn hình:

Tiêu đề: ABBYY Lingvo Europe 1.11.4
Nhà phát triển: ABBYY USA Software House Inc
Khả năng tương thích: OS X 10.10 trở lên, bộ xử lý 64 bit
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga
Bao gồm: K’ed bởi HCiSO
Kích thước: 854.27 MB

Leave a Reply

Skip to toolbar