Adobe Zii 2021 v6.0.9 – Cr@ck Trọn Bộ Adobe CC 2021 Bản Full Cho Macbook

October 11, 2020
Graphics Design
0 0
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE Adobe Zii 2021 6.0.9 Adobe Zii phiên bản khác Adobe Zii

Adobe Zii 2021 v6.0.8 – Cr@ck Trọn Bộ Adobe CC 2021 Bản Full Cho Macbook

Adobe Zii 2021 là một tiện ích nhỏ và tuyệt vời giúp cr@ck tất cả các sản phẩm hiện có của Adobe. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc kích hoạt các ứng dụng adobe thì hãy tải về sử dụng ngay. Hãy làm theo dịch vụ cài đặt macbook tại nhà nào.

Current version 6.0.8

Added:

Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 21.001.20135
Adobe After Effects 2020 v17.5 – 17.7
Adobe Animate 2021 v21.0.0 – 21.0.3
Adobe Character Animator 2020 v3.4 – 3.5
Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.2.0
Adobe Media Encoder 2020 v14.5 – 14.9
Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.2.0
Adobe Premiere Pro 2020 v14.5 – 14.9
Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.50

Supported Products:

Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 21.001.20135
Adobe After Effects 2020 v17.5 – 17.7
Adobe Animate 2021 v21.0.0 – 21.0.3
Adobe Audition 2020 v13.0.11 – 13.0.13
Adobe Bridge 2021 v11.0.1
Adobe Character Animator 2020 v3.4 – 3.5
Adobe Dimension v3.4.1
Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0 – 21.1.0
Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.2.0
Adobe InCopy 2021 v16.0.0 – 16.1
Adobe InDesign 2021 v16.0.0 – 16.1
Adobe Lightroom Classic v10.0 – 10.1.1
Adobe Media Encoder 2020 v14.5 – 14.9
Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.2.0
Adobe Prelude 2020 v9.0.1 – 9.0.3
Adobe Premiere Pro 2020 v14.5 – 14.9
Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.50
Adobe XD v34.0.12 – 36.2.32
Adobe Photoshop Elements 2021 – 2021.1
Adobe Premiere Elements 2021 – 2021.1

Current version 6.0.6

Added:

Adobe After Effects 2020 v17.6
Adobe Animate 2021 v21.0.2
Adobe Audition 2020 v13.0.13
Adobe Bridge 2021 v11.0.1
Adobe Dimension v3.4.1
Adobe Dreamweaver 2021 v21.1.0
Adobe Illustrator 2021 v25.1.0
Adobe InCopy 2021 v16.0.2
Adobe InDesign 2021 v16.0.2
Adobe Lightroom Classic v10.1.1
Adobe Media Encoder 2020 v14.8
Adobe Photoshop 2021 v22.1.1
Adobe Prelude 2020 v9.0.3
Adobe Premiere Pro 2020 v14.8
Adobe Premiere Rush v1.5.44
Adobe XD v36.0.32

Supported Products:

Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 20.013.20074
Adobe After Effects 2020 v17.5 – 17.6
Adobe Animate 2021 v21.0.0 – 21.0.2
Adobe Audition 2020 v13.0.11 – 13.0.13
Adobe Bridge 2021 v11.0.1
Adobe Character Animator 2020 v3.4
Adobe Dimension v3.4.1
Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0 – 21.1.0
Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.1.0
Adobe InCopy 2021 v16.0.0 – 16.0.2
Adobe InDesign 2021 v16.0.0 – 16.0.2
Adobe Lightroom Classic v10.0 – 10.1.1
Adobe Media Encoder 2020 v14.5 – 14.8
Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.1.1
Adobe Prelude 2020 v9.0.1 – 9.0.3
Adobe Premiere Pro 2020 v14.5 – 14.8
Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.44
Adobe XD v34.0.12 – 36.0.32
Adobe Photoshop Elements 2021
Adobe Premiere Elements 2021

Phiên bản 6.0.5 có gì mới :

Bản vá này sẽ sửa một số lỗi gây ra sự cố
Ai: Màn hình chính, Thư viện iCloud đang chạy
Dw: đang chạy trên Catalina 10.15.5 hiện tại, cố định màn hình

Sản phẩm được hỗ trợ:

Phiên bản 6.0.5

Added:

Adobe Acrobat DC v20.013.20074
Adobe Animate 2021 v21.0.1
Adobe Lightroom Classic v10.1
Adobe Media Encoder 2020 v14.7
Adobe Photoshop 2021 v22.1.0
Adobe Premiere Pro 2020 v14.7
Adobe Premiere Rush v1.5.40
Adobe XD v35.2.12

Supported Products:

Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 20.013.20074
Adobe After Effects 2020 v17.5 – 17.5.1
Adobe Animate 2021 v21.0.0 – 21.0.1
Adobe Audition 2020 v13.0.11 – 13.0.12
Adobe Bridge 2021 v11.0.0
Adobe Character Animator 2020 v3.4
Adobe Dimension v3.4
Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0
Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.0.1
Adobe InCopy 2021 v16.0.0 – 16.0.1
Adobe InDesign 2021 v16.0.0 – 16.0.1
Adobe Lightroom Classic v10.0 – 10.1
Adobe Media Encoder 2020 v14.5 – 14.7
Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.1.0
Adobe Prelude 2020 v9.0.1 – 9.0.2
Adobe Premiere Pro 2020 v14.5 – 14.7
Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.40
Adobe XD v34.0.12 – 35.2.12

Adobe Photoshop Elements 2021
Adobe Premiere Elements 2021

Phiên bản 6.0.4

Added:
Adobe Illustrator 2021 v25.0.1
Adobe InCopy 2021 v16.0.1
Adobe InDesign 2021 v16.0.1
Adobe XD v35.1.12

Supported Products:
Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 20.013.20064
Adobe After Effects 2020 v17.5 – 17.5.1
Adobe Animate 2021 v21.0.0
Adobe Audition 2020 v13.0.11 – 13.0.12
Adobe Bridge 2021 v11.0.0
Adobe Character Animator 2020 v3.4
Adobe Dimension v3.4
Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0
Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.0.1
Adobe InCopy 2021 v16.0.0 – 16.0.1
Adobe InDesign 2021 v16.0.0 – 16.0.1
Adobe Lightroom Classic v10.0
Adobe Media Encoder 2020 v14.5 – 14.6
Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.0.1
Adobe Prelude 2020 v9.0.1 – 9.0.2
Adobe Premiere Pro 2020 v14.5 – 14.6
Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.38
Adobe XD v34.0.12 – 35.1.12

Adobe Photoshop Elements 2021
Adobe Premiere Elements 2021

Phiên bản 6.0.3

Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 20.013.20064
Adobe After Effects 2020 v17.5 – 17.5.1
Adobe Animate 2021 v21.0.0
Adobe Audition 2020 v13.0.11 – 13.0.12
Adobe Bridge 2021 v11.0.0
Adobe Character Animator 2020 v3.4
Adobe Dimension v3.4
Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0
Adobe Illustrator 2021 v25.0.0
Adobe InCopy 2021 v16.0.0
Adobe InDesign 2021 v16.0.0
Adobe Lightroom Classic v10.0
Adobe Media Encoder 2020 v14.5 – 14.6
Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.0.1
Adobe Prelude 2020 v9.0.1 – 9.0.2 Adobe
Premiere Pro 2020 v14.5 – 14.6
Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.38
Adobe XD v34.0.12 – 35.0.12
Adobe Photoshop Elements 2021
Adobe Premiere Elements 2021
Có gì mới ĐƯỢC

THÊM:

Adobe Acrobat DC v20.013.20064
Adobe After Effects 2020 v17.5.1
Adobe Audition 2020 v13.0.12
Adobe Media Encoder 2020 v14.6
Adobe Photoshop 2021 v22.0.1
Adobe Prelude 2020 v9.0.2
Adobe Premiere Pro 2020 v14.6
Adobe Premiere Rush v1.5.38 Tương thích
Adobe XD v35.0.12
: OS X 10.12 trở lên

Phiên bản 6.0.2

Hỗ trợ:

Adobe Acrobat DC v20.012.20048
Adobe After Effects 2020 v17.5
Adobe Animate 2021 v21.0.0
Adobe Audition 2020 v13.0.11
Adobe Bridge 2021 v11.0.0
Adobe Character Animator 2020 v3.4
Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0
Adobe Illustrator 2021 v25.0.0
Adobe InCopy 2021 v16.0.0
Adobe InDesign 2021 v16.0.0
Adobe Lightroom Classic v10.0
Adobe Media Encoder 2020 v14.5
Adobe Photoshop 2021 v22.0.0
Adobe Premiere Pro 2020 v14.5
Adobe Premiere Rush v1.5.34
Adobe XD v34.0.12

Supported Products:
Adobe Acrobat DC v20.012.20048
Adobe After Effects 2020 v17.5
Adobe Animate 2021 v21.0.0
Adobe Audition 2020 v13.0.11
Adobe Bridge 2021 v11.0.0
Adobe Character Animator 2020 v3.4
Adobe Dimension v3.4
Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0
Adobe Illustrator 2021 v25.0.0
Adobe InCopy 2021 v16.0.0
Adobe InDesign 2021 v16.0.0
Adobe Lightroom Classic v10
Adobe Media Encoder 2020 v14.5
Adobe Photoshop 2021 v22.0.0
Adobe Prelude 2020 v9.0.1
Adobe Premiere Pro 2020 v14.5
Adobe Premiere Rush v1.5.34
Adobe XD v34.0.12
Adobe Photoshop Elements 2021
Adobe Premiere Elements 2021

Khả năng tương thích: OS X 10.13 trở lên

Comments

Leave a Reply

Skip to toolbar