Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

     

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (UBND) xã/phường ……………………………………………

Họ cùng tên người nộp thuế: …….……………..………………………...……................................................................…

Mã số thuế (nếu có):…….………...........................................................................................................................................…

Số CMND/Hộ chiếu: …..…………………………...………….… Ngày cấp: …...……………...………………….

Bạn đang xem: Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

Nơi cấp: ………………………………………...…………………………………………………………...….………………………..

Chỗ ở hiện nay nay: ……………………............................................................................................................................................…

Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi vẫn trực tiếp nuôi dưỡng:


STT

Họ với tên

người phụ thuộc

Ngày, tháng, năm sinh

Số CMND /Hộ chiếu

Quan hệ với người khai

Địa chỉ trú ngụ của bạn phụ thuộc

Đang sống với tôi

Không chỗ nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng

1

2


Căn cứ theo vẻ ngoài tại chế độ thuế Thu nhập cá thể (TNCN), quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nguyên tắc thuế TNCN và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành vẻ ngoài thuế TNCN thì ủy ban nhân dân xã/phường nơi bạn nộp thuế cư trú bao gồm trách nhiệm xác nhận người dựa vào đang sinh sống cùng bạn nộp thuế hoặc ubnd xã/phường chỗ người phụ thuộc cư trú gồm trách nhiệm xác thực người dựa vào không sinh sống cùng bạn nộp thuế và không người nào nuôi dưỡng.

Tôi cam kết những ngôn từ kê khai trên là đúng thực sự và phụ trách trước quy định về phần lớn nội dung đã khai./.

….., ngày …… mon ……năm ….

Xem thêm: Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm Cực Nhanh, Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ chúng ta tên)

XÁC NHẬN CỦA ủy ban nhân dân XÃ/ PHƯỜNG (nơi fan nộp thuế cư trú trong trường vừa lòng người dựa vào đang sinh sống cùng người nộp thuế):

UBND xã/phường…………………… xác thực người được kê khai vào biểu (nêu trên) hiện đang sinh sống và làm việc cùng ông (bà)…..………………..……………………tại showroom …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….../.

…., ngày …… mon …… năm ……

TM. UBND………………….…………

(Ký, ghi rõ chúng ta tên, đóng góp dấu)

XÁC NHẬN CỦA ubnd XÃ/ PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú vào trường hợp người dựa vào không nơi nương tựa, tín đồ nộp thuế vẫn trực tiếp nuôi dưỡng):

UBND xã/phường ………………….………… xác thực người được kê khai trong biểu (nêu trên) không vị trí nương tựa, đang sinh sống trong xã (phường) ………………........................................................./.

…,ngày….tháng…… năm….

Xem thêm: Văn Lớp 8 Đánh Nhau Với Cối Xay Gió, Đánh Nhau Với Cối Xay Gió Của Xéc

TM. UBND………………………….……….

(Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng góp dấu)

*

Ghi chú: ngôi trường hợp bạn nộp thuế có không ít người nhờ vào cư trú tại những xã/phường khác nhau thì fan nộp thuế yêu cầu lập bạn dạng kê khai để ubnd xã/phường từng vị trí người nhờ vào cư trú xác nhận.