BÁO CÁO KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA CHI BỘ NĂM 2016

     

Báo cáo kiểm tra đo lường và tính toán Đảng viên năm 2022 được sử dụng phổ biến hiện giờ nhằm report kết quả kiểm tra các đảng viên qua quy trình thẩm tra, xác minh của đoàn (tổ). Mời các bạn cùng mua về để xem thêm nội dung chi tiết của mẫu báo cáo kiểm tra đo lường và thống kê đảng viên tiên tiến nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Báo cáo kiểm tra giám sát của chi bộ năm 2016

Kiểm tra, thống kê giám sát vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng, vừa là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, bảo đảm an toàn Đảng của những cấp ủy, tổ chức đảng. Report kiểm tra đo lường và thống kê Đảng viên là mẫu mã được lập ra nhằm ổng hợp chủ ý tham gia, góp ý của tổ đảng, báo cáo cho đưa ra ủy để bỏ ra ủy báo cáo chi cỗ thảo luận, kết luận. Mời chúng ta tham khảo 3 mẫu report tự giám sát đảng viên mới nhất 2022 mà donapt.com.vn tham khảo được dưới đây.


Mẫu báo cáo tự tính toán đảng viên mới nhất 2022


1. Báo cáo tự đo lường đảng viên là gì?

Báo cáo đo lường và thống kê đảng viên là báo cáo về vấn đề kiểm tra toàn cục các vận động công tác, xác minh tiến độ thực hiện các công việc, trọng trách mà đảng viên được giao, thu thập các thông tin, tổng hợp và phân tích nhằm phòng ngừa, chống chặn những hành vi thực hiện trái với quy định pháp luật của đảng viên.

Như vậy, thông qua report giám thì các tổ chức đảng theo dõi, lưu ý đánh giá vận động nhằm kịp thời ảnh hưởng để cấp ủy, tổ chức đảng cấp cho dưới và đảng viên được đo lường và tính toán chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh bao gồm trị, Điều lệ Đảng, công ty trương, nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc của Đảng.


Nguyên tắc giám sát:

- tổ chức đảng cấp trên đo lường và thống kê tổ chức đảng cung cấp dưới cùng đảng viên. Tổ chức đảng cùng đảng viên chịu đựng sự đo lường của Đảng và triển khai nhiệm vụ đo lường và thống kê theo sự phân công.

- Việc đo lường phải công khai, dân chủ, khách hàng quan, thận trọng, đúng nguyên tắc, cách thức công tác đảng, đúng dụng cụ của Điều lệ Đảng.

- đo lường và thống kê của Đảng có giám sát và đo lường trực tiếp, giám sát và đo lường gián tiếp, đo lường và tính toán thường xuyên và tính toán theo siêng đề.

2. Chủng loại kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ

- sản xuất kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát và đo lường đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Triệu tập kiểm tra việc triển khai nghị quyết của bỏ ra bộ, nhiệm vụ do đưa ra bộ phân công và nguyên lý về trọng trách nêu gương, về đa số điều đảng viên ko được làm.

- giải quyết và xử lý tố cáo và kiểm soát khi có tín hiệu vi phạm đối với đảng viên trong đưa ra bộ về tiến hành nhiệm vụ đưa ra bộ giao; về phẩm chất, đạo đức, lối sống; về tiến hành nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp bên trên giao).


ĐẢNG BỘ……..ĐẢNG ỦY ……Số – BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM….., ngày …… mon …. Năm.....

BÁO CÁOKết quả công tác làm việc kiểm tra, giám sát, kỷ phương tiện đảng6 tháng… (hoặc năm …) cùng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng… (hoặc năm …)

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

(Tình hình đơn vị, tổ chức đảng; số đông thuận lợi, trở ngại triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát)

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác làm việc kiểm tra, thống kê giám sát của cấp ủy:

– Số tổ chức triển khai đảng được kiểm tra: ………………………….

Nội dung ……………………………………………………....

Kết quả: ……………………………………………………….

– Số đảng viên được kiểm tra: ……………………………...

Nội dung ……………………………………………………….

Kết quả: ………………………………………………………..

– Số tổ chức đảng được giám sát: ………………………….

Nội dung ………………………………………………………..

Kết quả: ………………………………………………………...

– Số đảng viên được giám sát: …………………….

Nội dung ………………………………………………………..

Kết quả: ………………………………………………………….

2. Công tác kiểm tra, đo lường của UBKT Đảng ủy:

2.1. Kiểm tra tổ chức triển khai đảng cấp dưới lúc có dấu hiệu vi phạm:

– tổng thể được kiểm tra: …..

– Đối tượng được kiểm tra: bỏ ra bộ: ….. Bỏ ra uỷ …..

Kết luận bao gồm vi phạm: ………………. Trong các số đó phải xử và đề xuất xử lý: …………….

Đã xử lý: …………..Hình thức xử lý: Khiển trách: ………….. Cảnh cáo: …………….

Tóm tắt lỗi phạm:

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

2.2. Kiểm tra đảng viên lúc có tín hiệu vi phạm:

– tổng số đảng viên được kiểm tra: …..

Xem thêm: Cách Tải Genshin Impact Cho Máy Không Tương Thích, Genshin Impact

– Đối tượng được kiểm tra:

+ Đảng uỷ viên: …………………….. Chi uỷ viên ……………………………

+ Đảng viên là cán bộ thuộc diện cai quản của cung cấp uỷ cơ sở:………………..

+Đảng viên không giữ lại chức vụ: …………………………….

Kết luận:

– bao gồm vi phạm: …………….. (%) số đề nghị xử lý hoặc đề xuất xử lý: …………………

– Đã xử lý: …………..Hình thức xử lý: Khiển trách: ………….. Cảnh cáo: ……….

Tóm tắt lỗi phạm:……………………………………

(Chú ý: UBKT Đảng uỷ cơ sở hàng năm nên chất vấn 1 tổ chức triển khai đảng trực thuộc cùng từ 1-2 đảng viên khi có tín hiệu vi phạm).

2.3. Tính toán đảng viên và tổ chức triển khai đảng:

* giám sát thường xuyên theo công tác và thông qua công tác cai quản đảng viên mặt hàng năm:

– Tổng số tổ chức đảng được giám sát: …………

– tổng thể đảng viên được giám sát: …………....

– Đánh giá công dụng giám sát: ……………………..

* giám sát theo chăm đề:

– Đối với tổ chức đảng:

+ tổng cộng được giám sát: ……………………….

+ văn bản giám sát: …………………………….

+ Đánh giá công dụng giám sát: …………………..

– Đối cùng với đảng viên:

+ tổng số được giám sát: ………………………

+ văn bản giám sát: ……………………………

+ Đánh giá hiệu quả giám sát: …………………..

2.4. Coi xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ nguyên lý trong Đảng:

* hồ sơ kiến nghị cấp ủy cấp bao gồm thẩm quyền thực hành kỷ luật:

– tổng số đảng viên: ………………………………..

– Tổng số tổ chức đảng cung cấp dưới: …………………

* thi hành kỷ hiện tượng đảng viên:

– Số đảng viên bị thi hành kỷ luật: …………………

– Đối tượng bị thi hành kỷ luật: Đảng uỷ viên cơ sở:….., chi uỷ viên: ……., Đảng ủy viên cỗ phận:….., đảng viên thuộc diện cung cấp trên thống trị nhưng không hẳn cấp uỷ viên thuộc cấp: ……, đảng viên không giữ lại chức vụ: ……….

– bề ngoài kỷ luật: Khiển trách: ………., Cảnh cáo: …….., phương pháp chức: …………,

– Thẩm quyền thi hành kỷ luật:

Đảng uỷ cơ sở: ………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………..

Tóm tắt lỗi phạm bị thực hành kỷ luật:………………………..

* Đảng ủy đại lý thi hành kỷ luật tổ chức triển khai đảng:

– Số tổ chức bị thực hiện kỷ luật: …………………………….

– Đối tượng bị thực hiện kỷ luật: Đảng uỷ bộ phận:…….., Ban thường vụ:…………

Chi bộ: ………………, bỏ ra uỷ: ………………………..

– vẻ ngoài kỷ luật: Khiển trách: ………., Cảnh cáo: ……..,

Tóm tắt lỗi phạm bị thực hành kỷ luật:……………………………

2.5. Xử lý đơn thư tố cáo, năng khiếu nại về kỷ giải pháp Đảng:

* giải quyết tố cáo đảng viên:

– Tổng số 1-1 nhận được: ………

Trong đó: Đơn vị cấp trên gửi đến: …………, đối chọi nhận trực tiếp: …………….

– Phân loại đơn: Đơn có ký tên: ….., đối chọi không ký tên: ….., đơn mạo danh: …..

– Đối tượng bị tố cáo: Đảng uỷ viên: ….., bỏ ra uỷ viên: …….., Cán cỗ thuộc diện cung cấp uỷ cai quản nhưng chưa phải cấp uỷ viên cùng cấp: …., Đảng viên không duy trì chức vụ: ……………………..

– Số đối chọi phải giải quyết: ………

– Số đối chọi không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã chuyển cấp thẩm quyền giải quyết: …………………………………………………......

Tóm tắt văn bản tố cáo:…………………………

Kết trái giải quyết:………………………………..

* giải quyết và xử lý tố cáo tổ chức Đảng:

– Tổng số solo nhận được: ………, Số đơn phải giải quyết: ……………………………

Trong đó: Đơn vày cấp trên đưa đến: …………, 1-1 nhận trực tiếp: …………….

– Phân nhiều loại đơn: Đơn gồm ký tên: ….., đối kháng không cam kết tên: ….., đối kháng mạo danh: …..

– Đối tượng bị tố cáo: bỏ ra bộ: ………, đưa ra uỷ: ……

Tóm tắt câu chữ tố cáo:…………………………

Kết quả giải quyết:………………………………..

* giải quyết và xử lý khiếu nại kỷ luật:

– Tổng số 1-1 nhận được: …Trong đó: Đơn vì chưng cấp trên đưa đến: …, đối chọi nhận trực tiếp: ……………., Số đơn phải giải quyết: ………

Tóm tắt câu chữ khiếu nại:………. Kết quả giải quyết:…………………

2.6. Kiểm soát tài chính:………………………………

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG…. (HOẶC NĂM….):

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

IV/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Nơi nhận:

- UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp;

- Đảng uỷ …………………………;

- Lưu.

Xem thêm: Tiếng Anh 8 Unit 1 Lớp 8 Looking Back Unit 1: Leisure Activities

T/M ĐẢNG UỶ BÍ THƯ

Chú ý: báo cáo này đề xuất UBKT cửa hàng gửi về UBKT Đảng uỷ khối doanh nghiệp lớn tỉnh trước ngày 17 của mon cuối quý.