BÀO QUAN NÀO CHỈ CÓ MỘT LỚP MÀNG

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Riboxom là bào quan không có màng bao bọc.

Bạn đang xem: Bào quan nào chỉ có một lớp màng

Lục lạp và ti thể là các bào quan có 2 lớp màng bao bọc.

Đáp án DCó bao nhiêu đặc điểm dưới đây là chung cho lục lạp và ti thể? 

(1) được bao bọc bởi 2 lớp màng. 

(2) tìm thấy ở tất cả các tế bào nhân thực. 

(3) có chức năng chuyển hóa năng lượng cho tế bào. 

(4) có các phân tử ADN dạng sợi kép. 

(5) có bào quan riboxom.

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5


Trong tế bào, có bao nhiêu bào quan có 2 lớp màng bao bọc?

I. Nhân. II. Ribôxôm.

III. Lizôxôm. IV. Bộ máy gongi.

V. Ti thể. VI. Lục lạp.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Khi nói đến cấu trúc tế bào nhân thực, trong tế bào có bao nhiêu bào quan có 1 lớp màng bao bọc?

I. Không bào. II. Ribôxôm III. Lizôxôm. IV. Bộ máy gongi

V. Ti thể VI. Lục lạp. VII. Lưới nội chất.

A. 5.

Xem thêm: Thế Nào Là Văn Bản Nghị Luận ? Thành Viên:Quanganh1809/Văn Nghị Luận

B. 6.

C. 3.

D. 4.


Axit nucleit được tìm thấy ở những bào quan nào sau đây?

(1) Nhân tế bào. (2) Ti thể. (3) Lục lạp.

(4) Riboxom. (5) Trung thể.

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D.

Xem thêm: Đọc Văn Bản Sau Và Trả Lời Câu Hỏi: Leo Lên Đỉnh Núi Không Phải Để Cắm Cờ

 5.


Có mấy đặc điểm chỉ có ở ti thể và lục lạp?

(1) Có màng kép trơn nhẵn

(2) Chất nền có chứa ADN và riboxom

(3) Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong

(4) Có ở tế bào thực vật

(5) Có ở tế bào động vật và thực vật

(6) Cung cấp năng lượng cho tế bào

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Điểm nào sau đây không đúng khi nói về cấu tạo của lục lạp trong tế bào?A. Có chứa sắc tố quang hợp

B. Có chứa nhiều loại enzim hô hấp

C. Được bao bọc bởi lớp màng kép

D. Có chứa ADN và ribôxôm


Có mấy đặc điểm chỉ có ở lục lạp?

(1) Có màng kép trơn nhẵn

(2) Chất nền có chứa ADN và riboxom

(3) Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong

(4) Có ở tế bào thực vật

(5) Có ở tế bào động vật và thực vật

(6) Cung cấp năng lượng cho tế bào

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6


Điểm khác nhau giữa ti thể và lục lạp là gì? 

1. Lục lạp đảm nhận chức năng quang hợp, còn ti thể đảm nhận chức năng hô hấp 

2. Màng trong của ti thể gấp nếp tạo thành nhiều mấu lồi, còn màng trong của lục lạp thì trơn, không gấp nếp 

3. Ti thể không có hệ sắc tố, còn lục lạp có hệ sắc tố 

4. Ti thể có ở tế bào động vật và thực vật, còn lục lạp có ở tế bào thực vật 

5. Ti thể có chứa ADN còn lục lạp không chứa ADN

A. 1, 2, 3, 5

B. 2, 3, 4, 5

C. 1, 3, 4, 5

D. 1, 2, 3, 4


Sự giống nhau giữa hai bào quan ti thể và lục lạp thể hiện ở chỗ chúng đều có cấu tạo màng và có chứa: