CÁCH XÁC ĐỊNH HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN

     

Tóm tắt kiến thức và kỹ năng Đồng biến, nghịch biến. Phương pháp tìm khoảng chừng đồng biến, nghịch đổi thay của hàm số. Ứng dụng đạo hàm, lốt của tam thức bậc 2. Bài xích tập trắc nghiệm được chọn lọc từ các đề thi thử.

Nhắc lại kỹ năng và kiến thức xét dấu

Xét dấu của nhị thức bậc 1: Nhị thức bậc nhất đối cùng với x là biểu thức có dạng

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 là hàm đồng biến đổi (nghịch biến).