Creative Market – Wounds and Scars Overl – Plugin cho Adobe Photoshop, Elements

August 28, 2020
Plugin
0 0
GOOGLE DRIVE Creative Market - Wounds and Scars Overlays Creative Market - Wounds and Scars Overlays phiên bản khác Creative Market - Wounds and Scars Overlays

Creative Market – Wounds and Scars Overl – Plugin cho Adobe Photoshop, Elements

Giới thiệu Sản phẩm
18 lớp ảnh có độ phân giải cao (300dpi – PNG với nền trong suốt, để xem kích thước của từng ảnh, vui lòng xem bản xem trước cuối cùng)
Tương thích với bất kỳ phần mềm nào cho phép bạn làm việc với các lớp (Photoshop, Photoshop Elements, Paint Shop Pro, PicMonkey, Gimp, v.v.)
Lưu ý với người dùng Lightroom – bạn cần một plugin cho phép bạn làm việc với các lớp. Hoặc bạn có thể sử dụng phần mềm miễn phí làm Trình chỉnh sửa ảnh của PicMonkey sau khi chỉnh sửa ảnh của bạn trong LR.
RẤT dễ sử dụng!

Tương thích với: Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements
Loại tệp: PNG

Leave a Reply

Skip to toolbar