Crossphere Bokeh for After Effects MacOS – Plugin làm mờ tuyệt đẹp

December 10, 2020
Plugin
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Crossphere Bokeh v1.3.4 Crossphere Bokeh

Crossphere Bokeh for After Effects MacOS – Plugin làm mờ tuyệt đẹp

Một plugin Làm mờ ống kính cho phép kiểm soát toàn bộ tham số của hình dạng Bokeh với ánh xạ tông màu đẹp và các điểm sáng HDR.

Leave a Reply

Skip to toolbar