CSV Converter Pro – Đổi đuôi file CSV sang định dạng khác dễ dàng hơn

February 19, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE CSV Converter Pro 2.0 CSV Converter Pro

CSV Converter Pro – Đổi đuôi file CSV sang định dạng khác dễ dàng hơn

CSV Converter Pro là một ứng dụng mạnh mẽ để chuyển đổi dữ liệu CSV sang SQL, JSON, XML và HTML. Ứng dụng này rất dễ sử dụng, chỉ cần tải tệp CSV của bạn và chọn định dạng để xuất.

CSV Converter Pro có các công cụ cho phép bạn tạo kiểu đánh dấu HTML mà không cần viết một dòng mã nào hoặc bạn có thể chuyển đổi dữ liệu của mình thành tệp SQL sẵn sàng MYSQL mà bạn có thể dễ dàng nhập vào cơ sở dữ liệu của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chuyển đổi dữ liệu của mình sang các định dạng JSON hoặc XML.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar