CÙNG EM HỌC TOÁN LỚP 4 TUẦN 10

     

Giải thuộc em học tập Toán 4 Tập 1 tuần 10. Rèn luyện chung. Nhân với số có một chữ số. Tính chất giao hoán của phép nhân hay nhất

donapt.com.vn biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập cùng em học Toán lớp 4 Tập một tuần lễ 10. Luyện tập chung. Nhân với số tất cả một chữ số. đặc điểm giao hoán của phép nhân hay, chi tiết giúp học viên biết cách làm bài tập vào sách cùng em học tập Toán lớp 4.

*

Bài 1: Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

*

Hướng dẫn giải:

*

Bài 2:

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 4cm, BC = 3cm.


Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 4 tuần 10


Xem thêm: Trong Các Từ Sau Từ Nào Là Từ Láy ? Please Wait


Xem thêm: ✅ Đề Thi Lớp 1 Học Kì 2 Lớp 1 Môn Toán, Bài Thi Có Đáp Án, ✅ Đề Thi Môn Toán Lớp 1 Học Kỳ 2


*

b) Viết số tương thích vào vị trí chấm :

Hình chữ nhật ABCD (hình vừa mới được vẽ sinh sống trên) tất cả :

- Chu vi là …………… centimet

- diện tích s là …………… cms2.

Hướng dẫn giải:

a)

*

b) Hình chữ nhật ABCD tất cả :

- Chu vi là 14 cm

- diện tích s là 12 cm2.

Bài 3: Đặt tính rồi tính :

420 646 + 310 528

568 235 – 346 319.

Hướng dẫn giải:

Bài 4: khía cạnh bàn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 70cm. Chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 20cm. Tính diện tích s mặt bàn hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(70 + 20) : 2 = 45 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

70 – 45 = 25 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 25 = 1125 (cm2)

Đáp số : 1125 cm2

Bài 5: Viết cực hiếm của biểu thức vào ô trống :

a2345
101 512 x a

Hướng dẫn giải:

a2345
101 512 x a203 024304 536 406 048507 560

Bài 6: Số ?

6x5=5x
345x=9x345

Hướng dẫn giải:

6x5=5x6
345x9=9x345

Bài 7: Tính bằng cách thuận tiện độc nhất :

a) 4 x 78 x 5 = ……………………… = ……………………… = ………………………

b) 2 x 99 x 5 = ……………………… = ……………………… = ………………………

c) 6 x 31 x 5 = ……………………… = ……………………… = ………………………

d) 8 x 63 x 5 = ……………………… = ……………………… = ………………………

Hướng dẫn giải:

a) 4 x 78 x 5 = (4 x 5) x 78 = 20 x 78 = 1560

b) 2 x 99 x 5 = (2 x 5) x 99 = 10 x 99 = 990

c) 6 x 31 x 5 = (6 x 5) x 31 = 30 x 31 = 930

d) 8 x 63 x 5 = (8 x 5) x 63 = 40 x 63 = 2520

Bài 8: Một dòng quạt cây có giá 490 500 đồng. Bác bỏ Lan muốn mua 2 dòng quạt cây như thế. Hỏi bác Lan yêu cầu trả bao nhiêu tiền?