ĐỌC SỐ TIỀN BẰNG CHỮ TRONG EXCEL

     

Cách chuyển đổi số thành chữ vào Excel bài viết dưới đây,hướng dẫn cho chúng ta kế toán cách thay đổi số thành chữ trong Excel một cách đơn giản dễ dàng và dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: đọc số tiền bằng chữ trong excel


*

(Hình ảnh: Cách biến đổi số thành chữ vào Excel)


** chuyển đổi số thành chữVNĐtrong Excel bằng vnTools:

Các bạn DownloadToolsđổi số thành chữ.

Bạn yêu cầu thêmvnToolsvàoExcel. Bên trên thanh công cụ, các bạn chọnFile => Option.

*

TrongOption, các bạn chọn tớiAdd-ins=>Go

*

Tiếp theo, chúng ta chọnBrownrồi tìm tới thư mục đã download đặtvnTools(thông thường đã trong ổC/Program File, lựa chọn fileUfunctionsđể thêmvnToolsvàoExcel.

*

sau thời điểm đã thêm được vnTools, các bạn chọn tab vnToolsđể thao tác làm việc đổi số thành chữ.vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, bao gồm hộp thoại thao tác tương từ như những hàm của Excel trong đó bạn cũng có thể chọn ô cất chuỗi kết quả, ô chứa số buộc phải chuyển đổi,

Chú ý:Trường hợp bạn có nhu cầu chuyển thay đổi số thành chữ theo giờ anh, chúng ta thực hiện giống như như đổi khác thành chữ theo giờ đồng hồ Việt nhưng mà thay vày chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

*

Bạn click vàoV Đổi số thành chữ (VN)để thiết lập bảng mã .

+ V Đổi số thành chữ (VN)là đổi số thành chữ tiếng Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN)là đổi số thành chữ tiếng anh


kết cấu hàm triển khai đổi:

=VND(số cần đổi, true):đổi số thành chữ bao gồm hiện từ đồng vùng phía đằng sau cùng.

=VND(số bắt buộc đổi):chỉ đổi số thành chữ

=USD(số phải đổi, true):đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh có từ Dollar.

Xem thêm: Bào Quan Nào Chỉ Có Một Lớp Màng Bao Bọc? A Bào Quan Nào Sau Đây Chỉ Có Một Lớp Màng Bao Bọc

=USD(số đề xuất đổi):đổi số thành chữ theo giờ anh.

** biến hóa số thành chữVNĐbằng MARCO:

VàoMenu Tools=>Macro=>Visual Basic Editor.

Bạn đã xem: giải pháp chuyển đổi số thành chữ vào Excel

ChọnInsert=>Module.Rồi gõ ngôn từ hàm vào.

sau khi gõ xong xuôi chọnClose và Returnbảng tính. Trong bảng tính ta hoàn toàn có thể dùng hàm này như những hàm khác của Excel.

* BạnAdd Inhàm này vào thư mụcXLSTARtrong đường dẫnProgram File=>MicroSoft Office=>OFFICE11=>XLSTAR(Có thể ghi File gồm Macro vừa viết thành file *.XLA trong folder nói trên) trường hợp muốn tất cả mọi tệp tin trong Excel đều thực hiện được hàm này.

**Dưới đây là nội dung hàm thay đổi số thành chữ VNĐ:

Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15)

Tam = Chu(1) = một Chu(2) = nhị Chu(3) = tía Chu(4) = bốn Chu(5) = năm Chu(6) = sáu Chu(7) = bảy Chu(8) = tám Chu(9) = chín

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso thủ thuật 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx thủ thuật 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + trăm end If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + mười Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + mươi kết thúc If If (hgchuc = 0) & (hgdonvi > 0) và (hgtram > 0) Then Tam = Tam + lẻ kết thúc If over If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) và (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + lăm Else If (hgchuc > 1) and (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + mốt Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) end If end If over If Doi3so = Tam end Function

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer


LOP(4) = LOP(1) = tỉ LOP(2) = triệu LOP(3) = ngàn bởi vì While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = For i = 1 lớn 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) over If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + đồng chẵn DOI12SO = (Bằng chữ: + KQ + ) kết thúc Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) kết thúc Function

Chú ý: cần gõ các chữ tiếng Việt có dấu lại mặc dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện nay chữ Việt. Để chắc nạp năng lượng thì chúng ta chỉ dùng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() tốt =DSTC() rồi Enter

** biến hóa số thành chữVNĐbằng bí quyết sử dụng ứng dụng AccHelper:

Tải ứng dụng đổi số thành chữAccHelpervề máy.

sau thời điểm tải về, các bạn giải nén ra bởi cách: bấm chuột phải vào file vừa tải về-> chọn Extract Here

*

Cách dịch số thành chữ vào Excel 2003:

+ các bạn mở tệp tin Excel bất kỳ => Vào Tools=>Add-ins

*

+ vỏ hộp thoại Add-ins xuất hiện=> lựa chọn Browse => Chọn đường truyền tới ứng dụng mà về lắp thêm tính của người tiêu dùng => lựa chọn File có tênAccHelperEx

*

+Sau lúc chọn chấm dứt thì bấm nút OKtrên vỏ hộp thoại.

Xem thêm: Soạn Bài Từ Láy Ngắn Nhất Bài: Từ Láy, Soạn Bài Từ Láy Ngắn Nhất

*

Phần mềm Excel 2010, Excel 2013:

+Mở tệp tin Excel bất kì, tiếp đến chọnFile=> Options=> Excel Options=>Add-ins=> Go

*


*

+Trên hộp thoạiAdd-ins=>Browserồi chọnAccHelperEx=>OK

*

*

Chuyển thay đổi số thành chữ VNĐtrong Excel

+Di chuyển chuột đến vị trí đề xuất chuyển cùng gõ cú pháp: =VND(ô mong chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu thực hiện font Vntimes, áp dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô ao ước chuyển,1)

+Nếu thực hiện font VNI, sử dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô hy vọng chuyển,2)

+Trường hợp có số lẻ, áp dụng câu lệnh như sau =VND(ô mong muốn chuyển,đồng,ảo,3)

** mua Phần mềm chuyển đổi số thành chữ vào Excel:

Bài viết: Cách biến đổi số thành chữ trong Excel

*

Tags từ bỏ khóa: dịch số thành chữ vào excel2016 đổi số thành chữ trongword cáchđọcsốtiền bằngchữ lập công thứcsốtiền bằngchữ vào excel hàm vndtrong excel2010 acchelperexcel2007 vntools 1.2.0 for office 2010 codechuyển số thành chữ trong excel

kimsa88
cf68