Đối với thợ mộc đâu là tư liệu lao động

     
*

*

Có chủ kiến cho rằng cây mộc là bốn liệu lao đụng của người thợ kháng lò trong hầm mỏ nhưng lại là đối tượng người tiêu dùng lao động của tín đồ thợ mộc


Câu hỏi:Có ý kiến cho rằng: Cây gỗ là tư liệu lao động của người thợ chống lò trong hầm mỏ nhưng là đối tượng lao động của người thợ mộc. Em sẽ sử dụng căn cứ như thế nào dưới đây để giải thích đến ý kiến đó?

A. Đặc tính cơ bản của cây gỗ gắn với chức năng của nó trong sản xuất.

Bạn đang xem: đối với thợ mộc đâu là tư liệu lao động

B. Mục đích sử dụng cây gỗ gắn với chức năng mà lại nó đảm nhận vào sản xuất.

C. Thuộc tính cơ bản gắn với mục đích sử dụng của cây gỗ vào sản xuất.

D. Chức năng cây gỗ đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản của nó trong sản xuất.

Lời giải:

Đáp án: A. Đặc tính cơ bản của cây gỗ gắn với chức năng của nó trong sản xuất.

Để giải thích mang đến ý kiến đó dựa vào căn cứ sau: đặc tính cơ bản của cây gỗ gắn với chức năng của nó trong sản xuất.

*

Kiến thức bài học Công dân với sự phạt triển gớm tế

1. Sản xuất của cải vật chất.

a. Thế làm sao là sản xuất của cải vật chất?

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của bé người vào tự nhiên biến đổi những yếu tố tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bé người.

b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất

- Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của buôn bản hội

- Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của thôn hội.

⇒ Sản xuất của cải vật chất là cơ sở cho sự tồn tại cùng phát triển của bé người với xã hội chủng loại người.

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.


Có 3 yếu tố cơ bản:

- Sức lao động

+ Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất cùng tinh thần được vận dụng trong quá trình sản xuất.

+ Sức lao động gồm: thể lực với trí lực.

+ Lao động là hoạt động tất cả mục đích gồm ý thức của nhỏ người làm biến đổi những yếu tố tự nhiên đến phù hợp với nhu cầu của con người.

- Đối tượng lao động

+ Đối tượng lao động là những yếu tố của giới tự nhiên nhưng mà lao động của bé người tác động vào nhắm biến đổi nó mang lại phù hợp với mục đích của bé người.

+ Đối tượng lao động gồm hai loại: Đối tượng lao động tất cả sẵn (gỗ, đất đai, khoáng sản…) với đối tượng lao động qua tác động của lao động (sợi để dệt vải, sắt thép, xi măng…)

+ cùng với sự phạt triển của lao động sản xuất với khoa học kĩ thuật, đối tượng lao động ngày dần đa dạng, phong phú. Bé người ngày dần tạo ra những nguyên vật liệu nhân tạo tất cả tính năng theo ý muốn.

Xem thêm: Cuộc Thi Tìm Hiểu 'Hoàn Kiếm 60 Năm Xây Dựng Và Phát Triển'

+ Cần gồm ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái.

- Tư liệu lao động

+ Khái niệm: Tư liệu lao động là một vật xuất xắc hệ thống những vật có tác dụng nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của nhỏ người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của nhỏ người.

+ Phân loại tư liệu lao động:

• Công cụ lao động

• Kết cấu hạ tầng

• Hệ thống bình chứa

3. Phạt triển ghê tế cùng ý nghĩa của phân phát triển tởm tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

a. Phân phát triển khiếp tế

- Là sự tăng trưởng ghê tế gắn liền với cơ cấu tởm tế hợp lí, tiến bộ cùng công bằng làng hội.

- phạt triển khiếp tế gồm 3 nội dung:

+ phạt triển tởm tế biểu hiện trước hết ở sự tăng trưởng kinh tế

+ Tăng trưởng gớm tế là sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và những yếu tố của quá trình sản xuất ra nó trong một thời kì nhất định. Cơ sở của tăng trưởng kinh tế:

• Dựa bên trên cơ cấu ghê tế hợp lí, tiến bộ để đảm bảo tăng trưởng khiếp tế bền vững.

• phân phát triển ghê tế đi đôi với công bằng với tiến bộ làng mạc hội, tạo điều kiện cho mọi người bao gồm quyền bình đẳng trong đóng góp và hưởng thụ kết quả của tăng trưởng khiếp tế.

• Phù hợp với sự biến đổi nhu cầu vạc triển toàn diện của bé người và xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái

• Gắn với chế độ dân số phù hợp.

• Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí và tiến bộ.

+ Công bằng buôn bản hội.

b. Ý nghĩa của phạt triển gớm tế đối với cá nhân, gia đình, buôn bản hội.

- Đối với cá nhân: Tạo điều kiện mang đến mỗi người nâng cao chất lượng cuộc sống với phát triển toàn diện cá nhân.

- Đối với gia đình: là tiền đề, cơ sở quan liêu trọng để thực hiện tốt những chức năng của gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

- Đối với làng hội:

+ có tác dụng tăng thu nhập quốc dân cùng phúc lợi xóm hội, chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện. Tạo điều kiện giải quyết những vấn đề phúc lợi xã hội.

+ Là tiền đề vật chất để củng cố an toàn quốc phòng, giữ vững chế độ chủ yếu trị, tăng cường hiệu lực quản lí của bên nước, củng cố niềm tin của dân chúng đối với Đảng.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Tncn, Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân

+ Là điều kiện kiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn vè gớm tế so với những nước tiên tiến bên trên thế giới, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, mở rộng quan lại hệ quốc tế, định hướng xóm hội chủ nghĩa.