File Juicer – Trích xuất hình ảnh, video hoặc âm thanh từ các tệp và thư mục

February 9, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE File Juicer 4.93 FSHARE File Juicer 4.84 File Juicer phiên bản khác File Juicer

File Juicer – Trích xuất hình ảnh, video hoặc âm thanh từ các tệp và thư mục

File Juicer là một công cụ khảo cổ dữ liệu kéo và thả có thể kéo và thả. Chuyên môn của nó là tìm và trích xuất hình ảnh, video, âm thanh hoặc Máy ép trái cây4văn bản từ các tệp khó mở theo những cách khác.

Nó tìm và trích xuất: JPEG, JP2, PNG, GIF, PDF, BMP, WMF, EMF, PICT, TIFF, Flash, ZIP, HTML, WAV, AVI, MOV, MP4, MPG, MP3, AIFF, AU, WMV, hoặc văn bản từ các tập tin có chứa dữ liệu trong các định dạng.

Trích xuất lossless Máy ép tệp File không chuyển đổi hình ảnh / âm thanh / video mà nó tìm thấy, nhưng lưu chúng không thay đổi ở định dạng ban đầu nếu có thể. Xem hướng dẫn để biết chi tiết.

Điều này rất hữu ích:

nếu bạn muốn trích xuất hình ảnh / âm thanh / video từ tài liệu PDF hoặc Word;
nếu bạn có các tệp cũ, bạn không còn có thể mở với các ứng dụng hiện tại;
nếu bạn nhận được email có tệp đính kèm, bạn không thể mở;
nếu bạn có tập tin hoặc cơ sở dữ liệu bị hỏng;
nếu bạn đã làm hỏng hoặc vô tình xóa thẻ flash cho máy ảnh kỹ thuật số của bạn;
nếu bạn nhận được các tập tin EXE của EXE tự trích xuất được thiết kế cho Windows;
hoặc nếu điều này chỉ nhanh hơn sao chép và dán từ tệp.

Khi bạn đã trích xuất một số tệp – ví dụ từ thẻ flash vô tình bị xóa, sau đó bạn có thể kiểm tra xem chúng có còn nguyên vẹn với QuickTime Player hoặc chuyển đổi chúng với các ứng dụng khác không. Đối với hình ảnh, việc kiểm tra tính hợp lệ được thực hiện bằng cách để File Juicer tạo biểu tượng cho các tệp. Sau đó, các tập tin với các biểu tượng là những người còn nguyên vẹn.

Máy ép trái cây có hỗ trợ Automator để bạn chỉ có thể lưu các cài đặt bạn cần và sử dụng chúng trực tiếp từ Finder.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản File Juicer 4.91:

Đã khắc phục sự cố lưu các tệp được giải nén trong thư mục do người dùng chọn. Thông báo lỗi: không thể tạo thư mục cho các tập tin đã được xử lý. Kiểm tra sở thích

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar