Giải Task 2 Unit 1 Lớp 12

     

Đây là chương mở màn của công tác tiếng Anh lớp 12, chuyển phiên quanh nhà đề cuộc sống gia đình - một chủ đề khá không còn xa lạ và gần gũi. Bài viết cung cấp phần đa từ vựng, kết cấu cần học cũng giống như hướng dẫn bí quyết làm những bài tập vào phần A - Reading.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng có trong bài bác học:

Dưới đây là các từ bỏ mới thực hiện trong phần Reading:

shift  <∫ift> (n): ca, kípbiologist  (n): công ty sinh thiết bị họcresponsibility (n): trách nhiệmhousehold chores (n); câu hỏi nhà, vấn đề vặt trong nhàattempt <ə"tempt>: sự cố gắng gắngmischievous <"mist∫ivəs> (adj): tinh nghịch, tai quáiclose-knit <"klousnit>:gắn bó với nhau (về tình cảm, quyền lợi)

II. Kết cấu cần xem xét trong bài xích học:

to join hands: vậy tay nhau, cùng nhauto take/assume the responsibility khổng lồ sb for sth: phụ trách với ai về điều gì đóto run the household: trông nom bài toán nhàto be willing (to vì sth) : chuẩn bị làm mẫu gìto give a hand: góp một tayto win a place at university: thi đỗ vào ngôi trường đại họcto take out the garbage: đổ rác

III. Lí giải giải bài bác tập 

1. Before you read

Hỏi và trả lời các câu sau:

1. Where is the family?

The family is sitting in their living room

2. What is each thành viên of the family doing?

The father is playing with the son and the mother is helping the girl with her study.

Bạn đang xem: Giải task 2 unit 1 lớp 12

3.Is the family happy? Why (not)?

It"s a happy & closely-knit family, everyone of which loves and helps one another.

2. While you read:

Đây là bài xích đọc của unit vào sách giáo khoa:

I come from a family of five people : my parents , my two younger brothers và I . My mother works as a nurse in a big hospital. She has to work a long hours và once a week she has lớn work on a night shift . My father is a biologist . He works from 8 am to lớn 5 pm in a lab , but sometimes when there is a project he doesn’t come home until very late at night . Althought my parents are very busy at work, they try to spend as muck time for their childrens as possible . It is generally believed the “ men make house and women make trang chủ “ but in my family , both parents join hands to give us a nice hoyuse & a happy hime.My mother is a very caring woman . She takes the responsibility for running the household . She is always the first one lớn get up in the morning to lớn make sure that we leave home for school with breakfast và in suitable clothers . In the afternoon , after hospital , she rushes khổng lồ the market , the hurries home so that dinner is readdy on the table by the time Dad gets home. Dad is always willing to give a hand with cleaning the house . Unlike most men , he enjoys cooking. Sometimes , at weekends . He cooks us some special dishes. His eel soup is better than any other soups I have ever eatẹn. As I am now in my final year at the secondary school, & in my attempt lớn win a place at university , I am under a lot of study pressure. However. Being the eldest child & the only daughter in the family I try ti help with household chores. My main reponsibility is to lớn wash the dishes and take out the garbege. I also look after the boys , who are quite active và mischievous sometimes, but most of the time they are quite obedient and hard-working . They love joining my father in mending things around the house ar weekend.We are a very close-knit family and very supportive of one another. We often tóm tắt our feelings , and whenever problems come up, we discuss them frankly & find solutions quickly. We always feel safe and secure in our family. It is a base frim which we can go into the world with confidence .

Task 1: chọn đáp án bao gồm nghĩa gần kề nhất với những câu cho sẵn

1.He doesn"t come trang chủ until very late at night. (Anh ấy ko về nhà cho tới đêm muộn)

A. He never comes home late at night.B. He comes home late at night. (Anh ấy về công ty lúc tối muộn)C. He sometimes comes trang chủ late at night.

 => Chọn giải đáp B

2. "Men build the house và women make it home" (Đàn ông xây nhà, lũ bà xây tổ ấm)

A. Both men và women are good at building houses.B. Men và women have to live separately.C. Men’s responsibility is lớn work and support the family và women’s job is to look after the family. (Trách nhiệm của lũ ông là làm việc và cung cấp gia đình và công việc của phụ nữ là chăm lo gia đình).

 => Chọn lời giải C

3. Our parents join hands to give us a nice house và a happy home. (Bố bà bầu tôi cùng cả nhà chung tay nhằm cho cửa hàng chúng tôi một căn nhà đẹp và hạnh phúc)

A. Our parents work together khổng lồ give us a nice house và a happy home. (Bố mẹ tôi bên nhau chung tay nhằm cho chúng tôi một ngôi nhà đẹp và hạnh phúc)B. Our parents take each other’s hands when they give us a nice house and a happy home.C. Our parents shake hands when they give us a nice house & a happy home.

 => Chọn giải đáp A

4. The boys are mischievous sometimes. (Những cậu nhỏ bé đôi khi khôn cùng tinh ranh, nghịch ngợm)

A. The boys are well-behaved sometimes.B. The boys enjoy playing tricks and annoying people sometimes (Những cậu bé bỏng đôi khi dùng mánh khóe và làm cho mọi người khó chịu)C. The boys miss their parents sometimes.

Xem thêm: Khí Hậu Gió Mùa Ở Châu Á Không Có Kiểu ? Khí Hậu Gió Mùa Châu Á Không Có Kiểu

 => Chọn giải đáp B

5. We are a very close-knit family. (Chungs tôi là một mái ấm gia đình rất khăng khít)

A. Members of our family have very close relationships with each other. (các member trong mái ấm gia đình tôi có mối quan hệ rất gần cận với những người khác)B. Members of our family need each other.C. Members of our family are never close lớn each other. 

=> Chọn lời giải A

 

Task 2: Đọc và trả lời câu hỏi:

1. How busy are the parents in the passage?

The mother has to work a long hours & once a week she has to lớn work on a night shift and the father works from 8 am to 5 pm in a lab , and sometimes when there is a project he doesn’t come home until very late at night.

2. How caring is the mother?

She’s always the first khổng lồ get up in the morning khổng lồ make sure her children can leave trang chủ for school with breakfast & in suitable clothes, and she always makes dinner ready before her husband gets home.

3. How vì chưng the father & the daughter mô tả the household chores?

The father sometimes cooks some special dishes và mends things around the house at weekends. & the daughter helps with the household chores: washing up và taking out the garbage. She also takes care of her two younger brothers.

4.What is the daughter attempt to vị after secondary school?

She attempts to lớn win a seal in a university.

5. Why vì the children feel they are safe và secure in their family?

Because they are a close-knit và supportive of one another, they often tóm tắt their feelings và whenever problems come up, they discuss them frankly and quickly find solutions

3.After you read:

So sánh gia đình được mô tả trong đoạn văn với gia đình của bạn

Dưới đó là một nội dung bài viết gợi ý cho các bạn tham khảo:

Unlike the family descibed in the text, my family as four people in my family: My father, my mother, my younger sister và I. My mother is an English teacher, she works quite far from trang chủ so that she has to go to work very early in the morning. My father is a doctor. He is very busy everyday, sometimes he has to lớn work on a night shift, the same with the mother in the passage. In spite of being very busy with their job, my family always spend time together, especially at weekend. My parents take me và my sister out for dinner, và we also go khổng lồ the cinema khổng lồ watch some interesting movie.

My biggest goal this time is to pass the entrance exam of the university, so that I have lớn spend lots of time learning. However, my sister and I join hands khổng lồ help my parents to do houseworks and cook meals when they come home late. The gaps between my sister & I is quite big, so we not very close-knit, but we love và always willing khổng lồ help each other every time.

Xem thêm: Bảng Mô Tả Công Việc Nhân Viên Kinh Doanh, Bảng Mô Tả Công Việc

I vì not spend much time talking with my parents about problems, and we all busy everyday. However, we spend time together as much as possible lớn build-up the family"s relationships between members.