HY-Plugins HY-POLY – Tổng hợp đa phonic loại trừ với các hiệu ứng midi và hiệu ứng âm thanh

October 10, 2020
Plugin Âm Nhạc
0 0
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE HY-Plugins HY-POLY v1.1.2 HY-Plugins HY-POLY phiên bản khác HY-Plugins HY-POLY

HY-Plugins HY-POLY – Tổng hợp đa phonic loại trừ với các hiệu ứng midi và hiệu ứng âm thanh

HY-Plugins HY-POLY v1.1.2 WiN OSX Incl Keygen-R2R
Nhóm R2R | 2020.10.10 | 9,5 MB / 16,05 MB
Đây là bộ tổng hợp đa phonic loại trừ với các hiệu ứng midi và hiệu ứng âm thanh.
Và nhiều thông số fx synth và audio có thể được điều chỉnh.
Bạn có thể tạo ra nhiều loại âm thanh tổng hợp với fx midi / audio và các điều chế.

Tải về
Đặc điểm chính:
3 chế độ dao động
kép đa chế độ lọc
Kéo và thả điều chế chuyển nhượng
24 nguồn điều chế
9 đơn vị tác midi
25 đơn vị các hiệu ứng âm
Midi học
trình duyệt Preset
giao diện Resizable

Leave a Reply

Skip to toolbar