Imagenomic Professional Plugin Suite For Adobe Photoshop – Plugin chỉnh sửa da

November 24, 2020
Plugin
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Imagenomic Professional Plugin Suite For Adobe Photoshop 1738 Imagenomic Professional Plugin Suite For Adobe Photoshop

Imagenomic Professional Plugin Suite For Adobe Photoshop – Plugin chỉnh sửa da

Bộ Plugin Imagenomic Professional cho Adobe Photoshop 1736 macOS

Cả 3 Plugin Imagenomic kết hợp với nhau để tăng sức mạnh cho quy trình làm việc sáng tạo của bạn và mang lại những gì tốt nhất cho ảnh của bạn.

– Portraiture – chỉnh sửa da Plugin hiệu ứng làm mịn da tự động, chữa lành và tăng cường hiệu ứng
– Noiseware – khử nhiễu Plugin từng đoạt giải thưởng và độc lập để giảm nhiễu ảnh
– Realgrain – B&W, tông màu, phim, plugin hiệu ứng phim và hạt có thể

bắt chước Adobe Photoshop CC 2015.5 và

Khả năng tương thích lên : OS X 10.10 trở lên 64 bit,

Leave a Reply

Skip to toolbar