LỊCH SỬ NGÀY 20 THÁNG 11

     

*

Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng ở Hàng Than (Hà Nội), 1958. Ảnh bốn liệu.

Bạn đang xem: Lịch sử ngày 20 tháng 11

Tháng 7/1946, liên hiệp quốc tế những công đoàn giáo dục được thành lập (Fesdesration International Syndicat de l’enseignement) viết tắt là "FISE", trụ sở đặt ở Paris.

Năm 1949, tại hội nghị Vacxava, FISE xây đắp một bản "Hiến chương những nhà giáo" có 15 chương trong số ấy có một số nội dung đa phần là:

Đấu tranh ngăn chặn lại mọi ý kiến và phương thức giáo dục xưa cũ phản động, phản bội dân chủ, phản khoa học của nền giáo dục đào tạo phong kiến, bốn sản, nhằm xây dựng nền giáo dục và đào tạo tiến bộ, dân chủ, khoa học.

Đấu tranh thủ tiêu cơ chế bạc đãi, khinh thường nghề dạy dỗ học, bảo đảm an toàn những quyền hạn vật chất và tinh thần chính đáng của đơn vị giáo.

Quy định một số điều so với các công ty giáo, đặc biệt coi trọng đặc thù nhân văn của nghề dạy học và cách thức dạy học tập tiên tiến.

Tháng 8/1954, tổ chức triển khai công đoàn những nhà giáo hiện đại và cách mạng trên nhân loại mà cốt cán là những nhà giáo ở những nước XHCN, đã nhất trí thông qua bạn dạng “Hiến chương các nhà giáo”.

Xem thêm: Soạn Sử Bài 9 Lớp 7 Bài 9 Ngắn Nhất: Nước Đại Cồ Việt Thời Đinh

Việc tổ chức triển khai Ngày thế giới Hiến chương các nhà giáo 20/11 hàng năm đã sớm phát triển thành ngày hội truyền thống cuội nguồn của giáo giới Việt Nam.

Những năm tiếp theo đó, ngày lễ này được tổ chức ở những vùng ở khu vực miền nam Việt Nam. Thường niên vào dịp kỷ niệm 20 mon 11 cơ quan tiểu ban giáo dục và đào tạo thường xuất bản, phân phát hành một vài tập san quan trọng đặc biệt để cổ vũ ý thức đấu tranh của giáo giới vào vùng trợ thì chiếm, hễ viên niềm tin giáo viên phòng chiến.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội nhất quán trưởng (nay là thiết yếu phủ) đã phát hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hằng năm là đợt nghỉ lễ mang tên "Ngày công ty giáo Việt Nam".

Quyết định này nêu rõ “Để ngày 20-11 có ý nghĩa sâu sắc thiết thực, hàng nǎm từ thời điểm tháng 10 các cấp tổ chức chính quyền và đoàn thể phải họp để thấy xét tình trạng công tác và hoạt động của đội ngũ gia sư ở địa phương mình, kiểm điểm những câu hỏi đã có tác dụng và đề ra những vấn đề cấn tiếp tục làm cổ vũ đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống giỏi đẹp của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm hóa học và nǎng lực, làm gương sáng cho học viên noi theo. Về phía giáo viên, cần có những vận động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh hạnh và nhiệm vụ của bạn giáo viên trong buôn bản hội việt nam ngày nay, từ này mà ra sức tìm mọi cách làm xuất sắc nhiệm vụ cao thâm của mình”.

Xem thêm: Unit 2 Lớp 11 - Writing Trang 25 Sách Mới, Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing Sgk Trang 25 Sách Mới

Kế thừa cùng phát huy đông đảo tinh hoa trong bốn tưởng của chưng Hồ, Đảng ta vẫn xác định: “Giáo dục và huấn luyện và giảng dạy cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách mặt hàng đầu, là căn nguyên và cồn lực liên can công nghiệp hóa, tiến bộ hóa đất nước”.

BBT