Logicly – Ứng dụng thiết kế mạch cho kĩ sư & sinh viên

March 13, 2021
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE Logicly 1.13.0 Logicly

Logicly – Ứng dụng thiết kế mạch cho kĩ sư & sinh viên

Thiết kế mạch nhanh chóng và dễ dàng với giao diện người dùng hiện đại và với tính năng kéo và thả, sao chép / dán, thu phóng và hơn thế nữa.
Kiểm soát việc gỡ lỗi bằng cách tạm dừng mô phỏng và xem tín hiệu lan truyền khi bạn tiến từng bước.

Leave a Reply

Skip to toolbar