Long Shadow For After Effects MacOS – Tạo hiệu ứng bóng dài dễ dàng

December 10, 2020
Plugin
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Long Shadow v1.14.2 Long Shadow

Long Shadow For After Effects MacOS – Tạo hiệu ứng bóng dài dễ dàng

Long Shadow v1.14.2 cho After Effects MacOS
Long Shadow cuối cùng tạo ra hiệu ứng bóng dài mát mẻ trong tích tắc. Kiểm soát mọi khía cạnh bóng và tạo hình ảnh nổi bật.

Long Shadow là một plugin tăng tốc GPU cho Adobe After Effects.
Nó tạo ra các hiệu ứng bóng và bóng khác nhau với các khả năng độc đáo: bóng định hướng dài, bóng cách điệu xuyên tâm và đảo ngược, tính năng theo dõi màu sắc cạnh, một số chế độ tạo mặt nạ và màu sắc và nhiều hơn nữa.

Leave a Reply

Skip to toolbar