Mẫu báo cáo thành tích theo nghị định 91

     

Mẫu report thành tích cá nhân, mẫu mã đề nghị bộ quà tặng kèm theo giấy khen, đề nghị tặng ngay bằng khen mới nhất. Cài về mẫu report thành tích cá nhân, lý giải lập mẫu tờ trình xin kiến nghị xét tặng ngay giấy khen, bằng khen.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thành tích theo nghị định 91


Như họ đã biết, vấn đề một công ty, doanh nghiệp dành được những công dụng kinh doanh xuất sắc ở bên cạnh nhờ vào các nhân tố như tiềm lực tài chính, kinh tế thị trường, ứng dụng khoa học technology vào thực tiễn… thì cấp thiết không nhắc đến một yếu đuối tố đặc trưng góp phần khiến cho những hiệu quả kinh doanh xuất nhan sắc ấy, đó chính là đội ngũ nhân sự.

*
*

Luật sư bốn vấn pháp luật hành bản lĩnh tuyến qua điện thoại: 1900.6568

Ngoài số đông kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để mang đến hiệu quả các bước tốt nhất thì cơ chế đãi ngộ, tán thưởng của công ty, doanh nghiệp so với những cá nhân có thành tựu xuất nhan sắc cũng đặc trưng không kém, đóng góp thêm phần không nhỏ khích lệ ý thức làm việc, tạo nên sự tuyên chiến đối đầu công bằng với tất cả nhân viên. Chính vì vậy, sau đây Luật Dương Gia hỗ trợ cho các bạn mẫu báo cáo thành tích cá nhân, mẫu đề nghị khuyến mãi giấy khen tương tự như cách soạn report thành tích cá nhân sao mang đến hợp lệ.


Mục lục bài xích viết


1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân:

Tải về báo cáo thành tích cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 I- sơ sài lý lịch:

– Họ với tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:……

– Ngày, tháng, năm sinh:….

– Quê quán (3):….

– vị trí thường trú:…

– Đơn vị công tác:….

– dùng cho hiện nay:….

– chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ:….

– Ngày vào Đảng đồng ý (hoặc ngày tham tối ưu tác các đoàn thể):….

– quy trình công tác :….

– phần đa khó khăn, dễ dãi trong việc thực hiện nhiệm vụ:….

II. Kết quả đạt được:

1. Sơ lược kết quả của đơn vị chức năng :…

2. Thành tích dành được của cá nhân:

– Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:….

– các kết quả đạt được:…..

Người report thành tích

(ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị

(ký, đóng dấu)

Xác thừa nhận của cấp cho trình khen

(ký, đóng dấu)

2. Mẫu đề nghị tặng giấy khen:

Tải về mẫu đề nghị tặng kèm giấy khen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc —————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– chúng ta tên (Ghi không thiếu bằng chữ in thường, không viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: ….. Giới tính:…

– Quê quán:…

– Trú quán: ….

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Đầu Heo Ngon, Cách Nấu Cháo Xương Đầu Heo

– Đơn vị công tác: …

– phục vụ (Đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể): …

– trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học tập hàm, học tập vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ….

Thành tích dành được của cá nhân: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Danh hiệu thi đua: (Liệt kê)

Hình thức khen thưởng: (Liệt kê)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ cùng tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng dấu)

3. Mẫu report thành tích và đề xuất khen thưởng cá thể theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP:

Tải về: Mẫu report thành tích theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc —————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng ……. năm……

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 2

(Mẫu report này áp dụng so với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– bọn họ tên (Ghi tương đối đầy đủ bằng chữ in thường, ko viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: … Giới tính:…

– Quê cửa hàng 3:…

– Trú quán: …

– Đơn vị công tác: …

– phục vụ (Đảng, bao gồm quyền, đoàn thể): …

– trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học tập hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, trách nhiệm được giao hoặc đảm nhận: …

2. Thành tích giành được của cá nhân 4: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 5

1. Thương hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của ra quyết định công nhận thương hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng

Năm Hình thc khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của đưa ra quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng góp dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ cùng tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng góp dấu)

4. Lí giải viết báo cáo thành tích ý kiến đề xuất khen thưởng đối với cá nhân:

1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm ngoái thời điểm đề nghị so với Huân chương bảo đảm Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng thiết yếu phủ, 06 năm so với danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm so với danh hiệu đồng chí thi đua cấp cho bộ, cấp cho tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cung cấp bộ, cung cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua các đại lý và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: thôn (phường, thị trấn); thị xã (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); thức giấc (thành phố trực nằm trong trung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc triển khai nhiệm vụ được giao (kết quả đạt được về năng suất, hóa học lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác vào việc đổi mới công tác quản ngại lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài phân tích khoa học; việc đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc tiến hành chủ trương, mặt đường lối của Đảng, cơ chế và pháp luật ở trong nhà nước; công tác làm việc bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chăm môn, phẩm chất đạo đức; quan tâm đời sống cán bộ, nhân viên; phương châm của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác làm việc tham gia các chuyển động xã hội, tự thiện…).

– Đối với cán cỗ làm công tác quản lý nêu cầm tắt các kết quả của đối chọi vị, riêng thủ trưởng đối kháng vị marketing lập bảng thống kê lại so sánh các tiêu chí: cực hiếm tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, chi tiêu tái sản xuất, thu nhập cá nhân bình quân; những sáng kiến cách tân kỹ thuật, vận dụng khoa học tập (giá trị có tác dụng lợi); an sinh xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách chi tiêu nhà nước; đảm bảo môi trường, bình yên vệ sinh lao động, bình yên vệ sinh hoa màu (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền).

– Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh những tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và tác dụng học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp cho huyện (quận, thị xã, tp thuộc tỉnh), cấp cho tỉnh (thành phố nằm trong Trung ương), cung cấp quốc gia; số giáo viên xuất sắc các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

– Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh những tiêu chí: Tổng số tín đồ khám, chữa trị bệnh; tổng số fan được điều trị nội, nước ngoài trú; toàn bô giường dịch đưa vào sử dụng; số bạn được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài phân tích khoa học, những sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm cho lợi về ghê tế, buôn bản hội…).

– Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện những nhiệm vụ công tác trung tâm và các chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao.

– Đối với những cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện những nhiệm vụ thiết yếu trong quản lý nhà nước, tiến hành nhiệm vụ trình độ và công tác tham mưu cho chỉ đạo trong trở nên tân tiến đơn vị, ngành, địa phương…

5 Nêu các hiệ tượng khen thưởng đã được Đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương khuyến mãi hoặc phong khuyến mãi (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

– Ghi rõ số ra quyết định công nhận thương hiệu thi đua trong 05 năm trước thời điểm đề nghị so với Huân chương Lao động, bởi khen của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ v.v…

– Đối với kiến nghị phong tặng ngay danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký ra quyết định của 02 lần tiếp tục được tặng kèm danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, tp thuộc trung ương” với 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời khắc đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến khiếp nghiệm, chiến thuật hữu ích trong quản lí lý, công tác làm việc hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là member hoặc chủ nhiệm đề bài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng sủa kiến, khoa học cấp cho bộ, cung cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải gồm giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

Xem thêm: Trong 1 Khu Vườn Có Nhiều Loài Hoa, Người Ta Quan Sát Thấy

– Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần tiếp tục được tặng ngay danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cho cơ sở” trước thời gian đề nghị; những sáng loài kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.