MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI LÀ MÔN GÌ

     

Khi chuẩn bị bước chân vào giảng con đường đại học, chắc chắn rằng các em vẫn dành thời gian nghiên cứu và phân tích và xác định mục tiêu học tập, cụ thể là khối thi cùng ngành thi của mình. Vậy khối làng hội là khối gì? Khối buôn bản hội bao gồm những ngành nào?


1. Khối làng mạc hội là khối gì?

Khối làng Hội gồm những môn khoa học nghiên cứu về những phương diện con tín đồ của vắt giới. Bao hàm 9 môn chính: Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý, Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học, Sinh học, giáo dục và đào tạo công dân, kỹ thuật xã hội. Hình như còn các môn giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga …tạo nên những tổ hợp môn đa dạng cho các em lựa chọn.

Bạn đang xem: Môn khoa học xã hội là môn gì

Đối với 1 khối C:

Khối C00

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý.

Khối C01

Ngữ văn, Toán, đồ lí.

Khối C02

Ngữ văn, Toán, Hóa học.

Khối C03

Ngữ văn, Toán, kế hoạch sử.

Khối C04

Ngữ văn, Toán, Địa lí.

Khối C05

Ngữ văn, trang bị lí, Hóa học.

Khối C06

Ngữ văn, đồ vật lí, Sinh học.

Khối C07

Ngữ văn, trang bị lí, định kỳ sử.

Khối C08

Ngữ văn, Hóa học, Sinh.

Khối C09

Ngữ văn, đồ dùng lí, Địa lý.

Khối C10

Ngữ văn, Hóa học, lịch sử.

Khối C12

Ngữ văn, Sinh học, lịch sử.

Khối C13

Ngữ văn, Sinh học, Địa lý.

Khối C14

Ngữ văn, Toán, giáo dục và đào tạo công dân.

Khối C15

Ngữ văn, Toán, kỹ thuật xã hội.

Khối C16

Ngữ văn, đồ dùng lí, giáo dục đào tạo công dân.

Khối C17

Ngữ văn, Hóa học, giáo dục công dân.

Khối C19

Ngữ văn, lịch sử, giáo dục công dân.

*
Khối làng mạc hội có những ngành nào?

Đối với một khối D

Khối D00

Ngữ văn, Toán học, nước ngoài ngữ.

Khối D01

Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh.

Khối D02

Ngữ văn, Toán học, giờ đồng hồ Nga.

Khối D03

Ngữ văn, Toán học, giờ Pháp.

Khối D04

Ngữ văn, Toán học, tiếng Trung.

Khối D05

Ngữ văn, Toán học, tiếng Đức.

Khối D06

Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật.

Khối D07

Toán học, Hóa học, tiếng Anh.

Khối D08

Toán, Sinh học, tiếng Anh.

Khối D09

Toán, kế hoạch sử, tiếng Anh.

Khối D10

Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Anh.

Khối D11

Ngữ văn, vật lí, giờ đồng hồ Anh.

Khối D12

Ngữ văn, Hóa học, giờ Anh.

Khối D13

Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh.

Khối D14

Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ Anh.

Khối D15

Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh.

Khối D16

Toán, Địa lí, tiếng Đức.

Khối D17

Toán, Địa lí, giờ Nga.

Khối D18

Toán, Địa lí, giờ Nhật.

Khối D19

Toán, Địa lí, tiếng Pháp.

Khối D20

Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Trung.

Khối D21

Toán, Hóa học, giờ Đức.

Khối D22

Toán, Hóa học, tiếng Nga.

Khối D23

Toán, Hóa học, tiếng Nhật.

Khối D24

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Pháp.

Khối D25

Toán, Hóa học, giờ Trung.

Khối D26

Toán, thứ lí, giờ đồng hồ Đức.

Khối D27

Toán, vật dụng lí, giờ đồng hồ Nga.

Khối D28

Toán, vật dụng lí, giờ Nhật.

Khối D29

Toán, đồ dùng lí, giờ đồng hồ Pháp.

Khối D30

Toán, đồ gia dụng lí, tiếng Trung.

Xem thêm: Cách Chụp Màn Hình Trên Ipad, Cách Chụp Ảnh Màn Hình Trên Ipad Pro Mới

Khối D31

Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Đức.

Khối D32

Toán, Sinh học, giờ Nga.

Khối D33

Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Nhật.

Khối D34

Toán, Sinh học, giờ Pháp.

Khối D35

Toán, Sinh học, giờ Trung.

Khối D41

Ngữ văn, Địa lí, giờ Đức.

Khối D42

Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Nga.

Khối D43

Ngữ văn, Địa lí, tiếng Nhật.

Khối D44

Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Pháp.

Khối D45

Ngữ văn, Địa lí, tiếng Trung.

Khối D52

Ngữ văn, vật dụng lí, giờ đồng hồ Nga.

Khối D54

Ngữ văn, trang bị lí, tiếng Pháp.

Khối D55

Ngữ văn, vật lí, giờ đồng hồ Trung.

Khối D61

Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ Đức.

Khối D62

Ngữ văn, lịch sử, tiếng Nga.

Khối D63

Ngữ văn, lịch sử, tiếng Nhật.

Khối D64

Ngữ văn, lịch sử, giờ đồng hồ Pháp.

Khối D65

Ngữ văn, lịch sử, giờ đồng hồ Trung.

Khối D66

Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ Anh.

Khối D68

Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng Nga.

Khối D69

Ngữ Văn, giáo dục công dân, giờ đồng hồ Nhật.

Khối D70

Ngữ Văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ Pháp.

Khối D72

Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Anh.

Khối D73

Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Đức.

Khối D74

Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ Nga.

Khối D75

Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, tiếng Nhật.

Khối D76

Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, tiếng Pháp.

Khối D77

Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ Trung.

Khối D78

Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ Anh.

Khối D79

Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ Đức.

Khối D80

Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ Nga.

Khối D81

Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ Nhật.

Khối D82

Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, tiếng Pháp.

Khối D83

Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ Trung.

Khối D84

Toán, giáo dục công dân, tiếng Anh.

Khối D85

Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng Đức.

Khối D86

Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ Nga.

Khối D87

Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng Pháp.

Khối D88

Toán, giáo dục công dân, giờ đồng hồ Nhật.

Khối D90

Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Anh.

Khối D91

Toán, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ Pháp.

Khối D92

Toán, công nghệ tự nhiên, tiếng Đức.

Khối D93

Toán, khoa học tự nhiên, tiếng Nga.

Khối D94

Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Nhật.

Khối D95

Toán, khoa học tự nhiên, giờ Trung.

Khối D96

Toán, kỹ thuật xã hội, Anh.

Khối D97

Toán, khoa học xã hội, tiếng Pháp.

Khối D98

Toán, công nghệ xã hội, giờ Đức.

Khối D99

Toán, khoa học xã hội, giờ Nga.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Câu Nói Hay Về Âm Nhạc : Top 90+ Danh Ngôn Hay

*
Tổ đúng theo môn xã hội tất cả những ngành nào?

Click ngay: Tổng hợp những ngành khối D dễ kiếm việc làm duy nhất hiện nay

2. Khối thôn hội có những ngành nào?

Nhóm ngành truyền thông media – Báo chí: Báo chí, Xuất bản, cai quản thông tin, định kỳ sử, Nhân học, Triết học, Địa lý học, làng hội học, quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành, sale xuất bạn dạng phẩm

Nhóm ngành Sư phạm: sư phạm Văn, sư phạm Sử, sư phạm Địa lý xuất xắc sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học tập …

Nhóm ngành văn hóa truyền thống – nước ngoài ngữ: phân tích văn hóa, văn hóa truyền thống truyền thống, truyền thông media văn hóa…

Nhóm ngành phương tiện và tởm tế: Luật, nguyên lý (hệ dân sự), quy định học, phương pháp kinh tế, thương mại & dịch vụ pháp lý, gớm tế, quan hệ nam nữ quốc tế…

Nhóm ngành cai quản lý: quản ngại lí giáo dục, giáo dục đặc biệt, giáo dục công dân, giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo Quốc phòng – An ninh, thiết kế Đảng & cơ quan ban ngành nhà nước, cai quản lí công ty nước, làm chủ nhà nước về bình yên trật tự, quản ngại lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, công tác xã hội, công tác thanh thiếu thốn niên, kỹ thuật quản lí, quản trị nhân lực, quản trị văn phòng, quan hệ nam nữ công chúng, Thư ký văn phòng…

Khối xóm hội là khối gì? Khối thôn hội có những ngành nào? mong muốn đã chia sẻ thông tin hữu ích cho chính mình đọc.