MP3 Gain – Điều chỉnh âm lượng không mất cho các tệp âm thanh

July 14, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE MP3 Gain 4.9.0 MP3 Gain phiên bản khác MP3 Gain

MP3 Gain – Điều chỉnh âm lượng không mất cho các tệp âm thanh

MP3 Gain được thiết kế đặc biệt để điều chỉnh và chuẩn hóa âm lượng của tệp âm thanh. Nó hỗ trợ định dạng âm thanh gần như phổ biến, chẳng hạn như mp3, m4a, wma, v.v … Nó tự động bình thường hóa âm lượng của âm thanh, phân tích thống kê để xác định mức độ âm thanh của tệp thực sự đến tai người. Các thuật toán mới tuân thủ thông số chuẩn hóa độ ồn EBU R128.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản MP3 Gain 4.9.0:

  • Đã khắc phục sự cố về độ ồn không nhất quán
  • Đã sửa lỗi trong quá trình khuếch đại
  • Tương thích với Catalina

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar