NGHỊ ĐỊNH 121/2018/NĐ-CP

     
bắt tắt nội dung VB gốc Tiếng Anh hiệu lực hiện hành VB liên quan Lược đồ ngôn từ MIX download về
Đăng nhập thông tin tài khoản donapt.com.vn với đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Nghị định 121/2018/nđ-cp

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
share qua:
*
*

đăng nhập thông tin tài khoản gói giờ Anh hoặc cải thiện để cài file. Nếu quý khách chưa xuất hiện tài khoản, vui miệng đăng cam kết tại đây!

CHÍNH PHỦ -------

Số: 121/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018


NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH chi TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG


Căn cứ luật pháp tổ chức cơ quan chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ biện pháp lao đụng ngày 18 tháng 6 năm 2012;


Theo kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Lao đụng - yêu thương binh và Xã hội;

Chính phủ phát hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm trước đó của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều của bộ luật lao rượu cồn về tiền lương.


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm trước đó của chính phủ nước nhà quy định cụ thể thi hành một vài điều của bộ luật lao động về tiền lương như sau:
Doanh nghiệp thiết kế định nấc lao rượu cồn làm cửa hàng để trả lương cho tất cả những người lao đụng hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo an toàn các lý lẽ sau đây:”
2. Bổ sung cập nhật vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau:“Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao hễ được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định nấc lao động mang đến cơ quan làm chủ nhà nước về lao động cấp cho huyện vị trí đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc tw và những cơ quan, doanh nghiệp phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - những bộ, cơ sở ngang bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - văn phòng Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm ngay cạnh nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban giám sát và đo lường tài chủ yếu Quốc gia; - Ngân hàng cơ chế xã hội; - Ngân hàng phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận nước nhà Việt Nam; - ban ngành trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2). XH

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyn Xuân Phúc


Thuộc tính văn bản
Cơ quan liêu ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
sung sướng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản người sử dụng đăng ký kết tại đây!
Số hiệu: 121/2018/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
vui vẻ đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để coi Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản khách hàng đăng ký tại đây!
vui mắt đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng ký kết tại đây!
Áp dụng: Đã biết
vui mừng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
phấn kích đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem chứng trạng hiệu lực. Nếu chưa xuất hiện tài khoản người sử dụng đăng cam kết tại đây!
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

Tóm tắt văn bản

Doanh nghiệp dưới 10 lao hễ được miễn nhờ cất hộ thang, bảng lương

Đây là 1 trong trong hai nội dung new của Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổiNghị định 49/2013/NĐ-CPquy định cụ thể thi hành một vài điều của cục luật Lao hễ về chi phí lương.

Cụ thể, Nghị định này luật pháp doanh nghiệp thực hiện dưới 10 lao hễ được miễn giấy tờ thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan thống trị Nhà nước về lao động cấp huyện vị trí đặt cơ sở sản xuất, sale của doanh nghiệp.

Xem thêm: Học Phí Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội Học Phí, Học Phí Trường Đại Học Tài Chính

Điểm mới còn sót lại của Nghị định là bổ sung cập nhật quy định tạo định nấc lao cồn làm cửa hàng để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, bảo đảm an toàn các cơ chế theo điều khoản tại Điều 8.

Xem cụ thể Nghị định121/2018/NĐ-CP tại đây


Tải văn bản
*
Nghị định 121/2018/NĐ-CP DOC (Bản Word)
*
Nghị định 121/2018/NĐ-CP PDF (Bản bao gồm dấu đỏ)

Đang cài nội dung văn bản. Vui tươi đợi


sung sướng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để coi VB liên quan. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!
phấn kích đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem Hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản khách hàng đăng cam kết tại đây!
donapt.com.vn sản phẩm hiếm cung cấp phiên bản dịch chủ yếu thống công báo tiếng Anh của Thông Tấn làng Việt Nam
Tình trạng: Đã biết

THE GOVERNMENT

Decree No.  121/2018/ND-CP dated September 13, 2018 of the Government on amending a number of Articles of the Decree No. 49/2013/ND-CP dated May 14, 2013 of the Government on guidelines for the labor code in terms of wages

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Labor Code dated June 18, 2012;

At the request of the Minister of Labor, War Invalids & Social Affairs;

The Government promulgates a Decree on amendments to lớn the Government"s Decree No. 49/2013/ND-CP dated May 14, 2013 on guidelines for the Labor Code in terms of wages.

Article 1. Lớn amend the certain articles of the Government"s Decree No. 49/2013/ND-CP dated May 14, 2013 on guidelines for the Labor Code in terms of wages shall be follows:

1. To lớn amend the Article 8 of Chapter III as follows:

“Article 8. Rules for establishment of labor productivity norms

An enterprise shall establish labor productivity norms as the basis for giving product-based pay to lớn employees, following the rules below:”

2. To add the paragraph to lớn the kết thúc of Point a Clause 2 Article 10 of Chapter IV as follows:

“An enterprise employing fewer than 10 workers is exempt from submitting its pay scale, payroll, và labor productivity norms khổng lồ the labor authority of district where its business facilities are located.”

Article 2. Effect

1. This Decree takes effect on November 01, 2018.

Xem thêm: Nhờ Đâu Chú Cuội Phát Hiện Ra Cây Thuốc Quý, Ch㺠CuộI Dã¹Ng Cã¢Y ThuốC Vã O ViệC Gã¬

2. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, the Presidents of People’s Committees of central-affiliated cities and provinces & enterprises shall implement this Decree./.