NGHỊ ĐỊNH 174/2016/NĐ-CP

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 174/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 mon 12 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ phép tắc kế toán ngày 20tháng 11 năm 2015;

Theo kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính;

Chínhphủ phát hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của hình thức kế toán.

Bạn đang xem: Nghị định 174/2016/nđ-cp

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết mộtsố điều của công cụ kế toán về nội dung công tác làm việc kế toán, tổ chức bộ máy kế toánvà người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại kế toán, hỗ trợ dịch vụ kếtoán qua biên giới và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Các đối tượng người tiêu dùng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 2 dụng cụ kế toán.

2. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài(không thuộc đối tượng hoạt động theo luật pháp Việt Nam) bao gồm phát sinh thu nhậptừ cung ứng dịch vụ hoặc thương mại dịch vụ gắn với sản phẩm & hàng hóa tại nước ta (sau đây hotline tắtlà công ty thầu nước ngoài).

3. Những đơn vị kế toán ngân sách vàtài bao gồm xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kháccó liên quan đến kế toán và chuyển động kinh doanh thương mại & dịch vụ kế toán trên Việt Nam.

Điều 3. Giảithích từ bỏ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1. Đơn vị kế toán trong lĩnh vựckinh doanh bao gồm doanh nghiệp được thành lập và hoạt động và hoạt động theo lao lý ViệtNam; trụ sở doanh nghiệp nước ngoài vận động tại Việt Nam; hợp tác xã, liênhiệp hợp tác ký kết xã; ban thống trị dự án, đơn vị khác gồm tư cách pháp nhân vì chưng doanhnghiệp thành lập.

2. Đơn vị kế toán trong nghành nghề kếtoán công ty nước bao hàm cơ quan tiền có trách nhiệm thu, chi chi tiêu nhà nước những cấp(Kho tệ bạc nhà nước, phòng ban thuế, phòng ban hải quan); đơn vị chức năng kế toán túi tiền vàtài chính xã, phường, thị trấn; ban ngành nhà nước; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị chức năng sử dụng ngân sách nhà nước; banquản lý dự án công trình có tư cách pháp nhân vì chưng cơ quan bên nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lậpthành lập; cơ quan, tổ chức quản lý quỹtài thiết yếu nhà nước ngoài ngân sách nhà nước; các tổ chức được nhà nước cấp cho vốnđể tổ chức chuyển động theo phương châm chính trị - thôn hội gắng thể.

3. Đơnvị kế toán tài chính khác là các đơn vị kếtoán không thuộc đối tượng người sử dụng quy định trên khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Tín đồ có nhiệm vụ quản lý, điềuhành đơn vị chức năng kế toán là người quản lý doanh nghiệp hoặc người ra đời doanhnghiệp theo mức sử dụng của lao lý doanh nghiệp; là thành viên Ban giám đốc(Ban tổng giám đốc) bắt tay hợp tác xã theo phương tiện của luật pháp hợp tác xã; là ngườiđứng đầu hay là người đại diện theo quy định của đơn vị kế toán; cá nhân giữchức danh cai quản khác gồm thẩm quyền nhân danh đơn vị chức năng kế toán ký kết giao dịchcủa đơn vị chức năng theo quy định.

5. Đơn vị sale dịch vụ kếtoán bao hàm doanh nghiệp marketing dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kếtoán, trụ sở doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán quốc tế tại ViệtNam, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài cung ứng dịch vụ kếtoán qua biên cương tại Việt Nam.

6. Cung ứng dịch vụ kế toán tài chính quabiên giới tại vn là việc doanh nghiệp marketing dịch vụ kế toán tài chính nướcngoài không tồn tại sự hiện tại diện dịch vụ thương mại tại nước ta nhưng vẫn được cung ứng dịchvụ kế toán cho những doanh nghiệp, tổ chứctại Việt Nam.

7. Nội dung công tác kế toán bao gồmchứng trường đoản cú kế toán; thông tin tài khoản kế toán cùng sổ kế toán; report tài chính; kiểm trakế toán; kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán; các bước kế toántrong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, phù hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loạihình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, kết thúc hoạt động, phá sản.

8. Liên danh trong việc hỗ trợ dịchvụ kế toán tài chính qua biên giới tại nước ta là tổng hợp giữa doanh nghiệp kinh doanh dịchvụ kế toán nước ngoài với doanh nghiệp sale dịch vụ kế toán tài chính tại Việt Namnhưng không có mặt pháp nhân bắt đầu để hỗ trợ dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Điều 4. Đơn vịtính áp dụng trong kế toán

1. Đơn vị chi phí tệ sử dụng kế toánlà Đồng Việt Nam, ký hiệu giang sơn là "đ", ký kết hiệu nước ngoài là"VND". Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh bằng ngoại tệ,đơn vị kế toán cần đồng thời theo dõi và quan sát nguyên tệ cùng quy thay đổi ra Đồng vn đểghi sổ kế toán trừ trường hợp điều khoản có qui định khác; đối với loại ngoại tệkhông có tỷ giá hối hận đoái cùng với Đồng nước ta thì nên quy đổi thông sang 1 loạingoại tệ khác gồm tỷ giá ăn năn đoái với Đồng vn và ngoại tệ phải quy đổi.

Đơn vị kế toán tài chính có những nghiệp vụkinh tế phạt sinh hầu hết bằng một một số loại ngoại tệ thì được từ lựa chọn các loại ngoạitệ kia làm đơn vị tiền tệ vào kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trướcpháp luật và thông tin cho phòng ban thuế cai quản trực tiếp. Tỷ giá quy đổi ngoạitệ ra đơn vị chức năng tiền tệ trong kế toán tài chính và chuyển đổi report tài chính lập bởi ngoạitệ sang trọng Đồng vn được thực hiện theo hướng dẫn của bộ Tài chính, trừ trườnghợp pháp luật có chế độ khác.

2. Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kếtoán công ty nước lúc phát sinh các khoản thu, chi chi phí nhà nước bởi ngoại tệphải quy thay đổi ra đồng việt nam theo quy định của Luật giá thành nhà nước.

3. Những đơn vị hiện vật và đối kháng vị thời gian lao động sử dụng trong kếtoán bao hàm tấn, tạ, yến, kilôgam, mét vuông, mét khối, ngày công, tiếng công vàcác đơn vị tính toán khác theo chính sách củapháp nguyên lý về đo lường.

4. Đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vựckinh doanh lúc lập báo cáo tài bao gồm tổng hợp, report tài bao gồm hợp tốt nhất từbáo cáo tài chính của những công ty con, đơn vị chức năng kế toán trực nằm trong hoặc đơn vị chức năng kếtoán cấp trên trong lĩnh vực kế toán đơn vị nước lúc lập báo cáo tài thiết yếu tổng hợp,báo cáo tổng quyết toán chi tiêu năm từbáo cáo tài chính, report quyết toán ngân sách của những đơn vị cấp cho dưới nếu như cóít duy nhất 1 tiêu chuẩn trên báo cáo có tự 9 chữ số trở lên trên thì được sử dụng solo vịtiền tệ rút gọn gàng là nghìn đồng (1.000 đồng), có từ 12 chữ số trở lên trên thì được sửdụng đơn vị tiền tệ rút gọn gàng là triệu vnd (1.000.000 đồng), bao gồm từ 15 chữ số trởlên thì được sử dụng đơn vị chức năng tiền tệ rút gọn gàng là tỷ việt nam đồng (1.000.000.000 đồng).

5. Đơn vị kế toán tài chính khi công khai minh bạch báocáo tài chính, báo cáo quyết toán chi phí được sử dụng đơn vị chức năng tiền tệ rút gọntheo biện pháp tại khoản 4 Điều này.

6. Lúc sử dụng đơn vị chức năng tiền tệ rút gọn,đơn vị kế toán được gia công tròn số bởi cách: Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rútgọn nếu bởi 5 trở lên trên thì được tạo thêm 1 1-1 vị; nếu nhỏ dại hơn 5 thì khôngtính.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. NỘI DUNGCÔNG TÁC KẾ TOÁN

Điều 5. Triệu chứng từkế toán

1. Hội chứng từ kế toán đề nghị được lậprõ ràng, đầy đủ, kịp thời, thiết yếu xác, dễ kiểm tra, kiểm soát và điều hành và đối chiếu theocác nội dung cơ chế tại Điều 16 dụng cụ kế toán.

2. Đơn vị kế toán tài chính trong hoạt độngkinh doanh được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng mà phảiđảm bảo không thiếu các nội dung hầu hết của triệu chứng từ kế toán hiện tượng tại khoản 1 Điều 16 biện pháp kế toán, tương xứng với sệt điểm chuyển động vàyêu cầu quản lý của đơn vị chức năng mình trừ trường hợp luật pháp có dụng cụ khác.

3. Ngôi trường hợp bạn khiếm thị làngười bị mù trọn vẹn thì khi ký chứng từ kế toán cần có bạn sáng mắt đượcphân công của đơn vị chức năng phát sinh triệu chứng từ hội chứng kiến. Đối với người khiếm thịkhông bị mù hoàn toàn thì thực hiện ký hội chứng từ kế toán như nguyên tắc tại phép tắc kếtoán.

4. Đơn vị kế toán sử dụng chứng từđiện tử theo lý lẽ tại Điều 17 chế độ kế toán thì được sử dụngchữ ký điện tử trong công tác kế toán. Chữ ký kết điện tử và việc áp dụng chữ cam kết điệntử được thực hiện theo qui định của Luật giao dịch điện tử.

5. Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếngnước không tính khi áp dụng để ghi sổ kế toán và lập report tài thiết yếu ở việt nam phảiđược dịch những nội dung đa phần quy định trên khoản 1 Điều 16 Luậtkế toán ra tiếng Việt. Đơn vị kế toánphải phụ trách về tính chính xác và khá đầy đủ của nội dung bệnh từ kế toánđược dịch trường đoản cú tiếng nước ngoài sang giờ Việt. Phiên bản chứng từ kế toán tài chính dịch ra tiếngViệt cần đính kèm với phiên bản chính bởi tiếng nước ngoài.

Các tư liệu kèm theo hội chứng từ kếtoán bằng tiếng nước ngoài như những loại hòa hợp đồng,hồ sơ kèm theo triệu chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án công trình đầu tư, báo cáo quyết toán vàcác tài liệu tương quan khác của đơn vị kế toán không cần phải dịch ra tiếngViệt trừ khi tất cả yêu mong của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền.

Điều 6. Tài liệukế toán sao chụp

1. Tài liệu kế toán tài chính sao chụp phảiđược chụp từ phiên bản chính. Tài liệu kế toán tài chính sao chụp có giá trị và triển khai lưutrữ như bản chính. Trên tài liệu kế toán sao chụp phải có chữ ký kết và lốt xác nhận(nếu có) của người thay mặt theo điều khoản đơn vịkế toán lưu bạn dạng chính hoặc của cơ sở nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ,tịch thu tư liệu kế toán. Đơn vị kế toánchỉ được sao chụp tài liệu kế toán trong những trường đúng theo quy định thông tin tài khoản 2, 3, 4, 5 Điều này.

2. Trường hợp đơn vị kế toán có dựán vay mượn nợ, viện trợ của nước ngoài theo cam kếtphải nộp bệnh từ kế toán bản chính đến nhà tài trợ nước ngoài thì hội chứng từ kếtoán sao chụp sử dụng tại đơn vị chức năng phải có chữ cam kết và dấu chứng thực (nếu có) củangười thay mặt đại diện theo luật pháp (hoặc fan được ủy quyền) trong phòng tài trợ hoặc củađơn vị kế toán.

3. Trường thích hợp dự án, chương trình,đề tài bởi một cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì nhưng lại được tiến hành ở nhiều cơ quan,đơn vị không giống nhau thì triệu chứng từ kế toán tài chính được tàng trữ tại cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếpsử dụng kinh phí đầu tư dự án, chương trình, đề tài. Trường hợp bao gồm quy định buộc phải gửi triệu chứng từ về cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì thì cơquan, đơn vị chức năng trực tiếp sử dụng kinh phíthực hiện tại sao chụp chứng từ kế toán cùng gửi bản sao chụp bao gồm chữ cam kết và lốt xác nhận(nếu có) của người thay mặt đại diện theo luật pháp (hoặc bạn được ủy quyền) của solo vịcho cơ quan, đơn vị chủ trì.

4. Trườnghợp tài liệu kế toán của đơn vị kế toán bị ban ngành nhà nước có thẩm quyềntạm duy trì hoặc tịch thu bạn dạng chính thì tài liệu kế toán tài chính sao chụp để lại đơn vị chức năng phảicó chữ ký kết và dấu xác thực (nếu có) của người đại diện theo quy định (hoặc ngườiđược ủy quyền) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ hoặc tịchthu tài liệu kế toán tài chính theo luật pháp tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

5. Trường hòa hợp tài liệu kế toán bị mấthoặc bị hủy diệt do vì sao kháchquan như thiên tai, đồng đội lụt, hỏa hoạn cùng các vì sao khách quan không giống thì đơnvị kế toán buộc phải đến đơn vị mua, đơn vị bán sản phẩm hóa,dịch vụ hoặc những đơn vị có liên quan khác nhằm xin sao chụp tài liệu kế toán.Trên tài liệu kế toán tài chính sao chụp phải bao gồm chữ ký kết và dấu xác thực (nếu có) của ngườiđại diện theo pháp luật (hoặc tín đồ được ủy quyền) của đơn vị chức năng mua, đơn vị chức năng bánhoặc những đơn vị có tương quan khác.

6. Ngôi trường hợp đơn vị chức năng có tương quan đếnviệc hỗ trợ tài liệu kế toán nhằm sao chụp vẫn giải thể, phá sản, chấm dứt hoạtđộng thì người thay mặt theo điều khoản của đơn vị chức năng kế toán phải sao chụp tài liệukế toán phải ra đời hội đồng với lập "Biên bản xác định những tài liệu kếtoán quan trọng sao chụp được" đồng thời phụ trách trước lao lý về việc xác minh đó.

Điều 7. Niêm phong, lâm thời giữ, tịch thu tư liệu kế toán

1. Cơ sở nhà nước có thẩm quyềnquyết định niêm phong tài liệu kế toán theo phương pháp của điều khoản thì đơn vị kế toán và người đại diện thay mặt của cơ quannhà nước bao gồm thẩm quyền triển khai nhiệm vụ niêm phong tài liệu kế toán nên lập"Biên bản niêm phong tư liệu kế toán". "Biên bản niêm phong tàinêu kế toán" đề xuất ghi rõ: Lý do, loạitài liệu, con số từng nhiều loại tài liệu, kỳ kế toán tài chính và các nội dung buộc phải thiếtkhác của tài liệu kế toán bị niêm phong. Người thay mặt theo quy định của đơnvị kế toán, người đại diện theo luật pháp (hoặc người được ủy quyền) của cơquan công ty nước gồm thẩm quyền niêm phong tư liệu kế toán đề nghị ký tên với đóng dấu(nếu có) vào "Biên bản niêm phong tư liệu kế toán".

2. Ngôi trường hợp cơ quan nhà nước cóthẩm quyền tạm duy trì hoặc tịch thâu tài liệu kế toán tài chính thì đơn vị chức năng kế toán và tín đồ đạidiện theo điều khoản của phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền tạm giữ lại hoặc tịch thutài liệu kế toán phải tạo "Biên bạn dạng giao thừa nhận tài liệu kế toán"."Biên bản giao dấn tài liệu kế toán" phải ghi rõ: Lý do, một số loại tài liệu,số lượng từng loại tài liệu, kỳ kế toán và các nội dung quan trọng khác của từngloại tư liệu bị tạm duy trì hoặc bị tịch thu; nếu như tạm giữ lại thì ghi rõ thời hạn sửdụng, thời gian trả lại tư liệu kế toán.

Người đại diện theo lao lý củađơn vị kế toán và người đại diện theo điều khoản (hoặc bạn được ủy quyền) củacơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền tạm giữ lại hoặc tịch thu tài liệu kế toán đề nghị kýtên với đóng vết (nếu có) vào "Biên phiên bản giao thừa nhận tài liệu kế toán", đồngthời đơn vị kế toán yêu cầu sao chụp tài liệu kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu.Trên tài liệu kế toán tài chính sao chụp phải bao gồm chữ ký kết và dấu xác thực (nếu có) của ngườiđại diện theo luật pháp (hoặc người được ủy quyền) của cơ sở nhà nước tất cả thẩmquyền tạm giữ lại hoặc tịch thu tài liệu kế toán.

Đối cùng với tài liệu kế toán lập trênphương tiện năng lượng điện tử thì đơn vị kế toán phải in ra giấy và ký xác nhận, đóng góp dấu(nếu có) để hỗ trợ cho phòng ban nhà nước có thẩm quyền tạm giữ lại hoặc tịch thutài liệu kế toán.

Điều 8. Loạitài liệu kế toán đề xuất lưu trữ

Loại tài liệu kế toán yêu cầu lưu trữbao gồm:

1. Triệu chứng từ kế toán.

2. Sổ kế toán đưa ra tiết, sổ kế toántổng hợp.

3. Báo cáo tài chính; báo cáo quyếttoán ngân sách; report tổng hòa hợp quyếttoán ngân sách.

4. Tài liệu khác có liên quan đến kếtoán bao gồm các loại hợp đồng; báo cáo kế toán quản trị; hồ nước sơ, báo cáo quyếttoán dự án hoàn thành, dự án đặc biệt quan trọng quốc gia; report kết quả kiểm kê vàđánh giá tài sản; các tài liệu tương quan đến kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểmtoán; biên bản tiêu diệt tài liệu kế toán;quyết định bổ sung cập nhật vốn tự lợi nhuận, phân phối các quỹ từ lợi nhuận; những tài liệuliên quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, hợp duy nhất sáp nhập, chấm dứt hoạt động,chuyển đổi hình thức sở hữu, biến hóa loại hình doanh nghiệp hoặc chuyển đổiđơn vị; tài liệu tương quan đến chào đón và sử dụng kinh phí, vốn, quỹ; tài liệuliên quan đến nhiệm vụ thuế, phí, lệ giá thành và nghĩa vụ khác so với Nhà nước vàcác tài liệu khác.

Điều 9. Bảo quản,lưu trữ và hỗ trợ thông tin, tư liệu kế toán

1. Tài liệu kế toán lưu trữ phải làbản bao gồm theo vẻ ngoài của quy định cho từng các loại tài liệu kế toán trừ một sốtrường hòa hợp sau đây:

a) tài liệu kế toán mức sử dụng tạikhoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghị định này chỉcó một phiên bản chính nhưng rất cần phải lưu trữ ở nhiều đơn vị thì ngoài đơn vị lưu bảnchính, những đơn vị còn sót lại được lưu trữ tài liệu kế toán sao chụp.

b) Trong thời gian tài liệu kế toánbị lâm thời giữ, trưng thu theo phép tắc tại khoản 4 Điều 6 Nghị định này thì đơn vị chức năng kế toán phải lưu trữ tài liệu kế toánsao chụp cố nhiên "Biên phiên bản giao nhấn tài liệu kế toán" theo quy địnhtại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

c) Tài liệu kế toán bị mất, bị hủyhoại do lý do khách quan tiền theo nguyên lý tại khoản 5 Điều 6 Nghị định nàythì đơn vị chức năng kế toán phải lưu trữ tài - liệu kế toán là bản sao chụp. Trường hợptài liệu kế toán không vấn đề gì chụp được theo chế độ tại khoản 6 Điều 6 Nghị địnhnày thì đơn vị chức năng phải tàng trữ "Biên phiên bản xác định các tài liệu kế toán khôngthể sao chụp được".

2. Tư liệu kế toán bắt buộc được solo vịkế toán bảo vệ đầy đủ, bình yên trong quá trình sử dụng. Đơn vị kế toán phải xây dựng quy chế về quảnlý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán trong đó quy định rõ trọng trách và quyềnđối với từng phần tử và từng tín đồ làm kế toán. Trường hợp đơn vị kế toán làdoanh nghiệp siêu nhỏ tuổi theo luật pháp của pháp luật về cung cấp doanh nghiệp nhỏ dại vàvừa thì không bắt buộc phải xây dựng quy định về cai quản lý, sử dụng, bảo vệ tàiliệu kế toán nhưng mà vẫn phải bao gồm trách nhiệm bảo vệ đầy đủ, an ninh tài liệu kếtoán theo quy định. Đơn vị kế toán phải bảo đảm đầy đủ cửa hàng vật chất, phươngtiện quản lý, bảo vệ tài liệu kế toán. Người làm kế toán tài chính có trọng trách bảoquản tài liệu kế toán của bản thân mình trong quá trình sử dụng.

3. Người thay mặt theo quy định củađơn vị kế toán đưa ra quyết định việc bảo quản, tàng trữ tài liệu kế toán bằng giấy haytrên phương tiện điện tử. Bài toán bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán bắt buộc đảm bảoan toàn, đầy đủ, bảo mật thông tin và hỗ trợ được thông tin khi bao gồm yêu mong của cơ quannhà nước có thẩm quyền.

4. Tài liệu kế toán gửi vào lưu lại trữphải đầy đủ, gồm hệ thống, cần phân loại, sắp xếp thành từng cỗ hồ sơ riêngtheo sản phẩm công nghệ tự thời hạn phát sinh với theo kỳ kế toán năm.

5. Người đại diện thay mặt theo điều khoản củađơn vị kế toán nên có trách nhiệm cung cấpthông tin, tài liệu kế toán tài chính kịp thời, đầy đủ, trung thực, rành mạch cho cơ quanthuế và cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền theo hiện tượng của pháp luật. Các cơ quanđược cung ứng tài liệu kế toán đề xuất có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài liệu kếtoán trong thời gian sử dụng với phải hoàn lại đầy đủ, đúng hạn tư liệu kế toánđã sử dụng.

Điều 10. Tàiliệu kế toán lưu trữ trên phương tiện đi lại điện tử

1. Hội chứng từ kế toán cùng sổ kế toán tài chính củacác đơn vị kế toán trước lúc đưa vào lưu trữ phải được in ấn ra giấy nhằm lưu trữtheo lý lẽ trừ trường hợp đơn vị chức năng lựachọn lưu trữ trên phương tiện điện tử. Việc lưu trữ tài liệu kế toán tài chính trênphương tiện năng lượng điện tử phải bảo vệ an toàn, bảo mật tin tức dữ liệu và phải đảmbảo tra cứu giúp được vào thời hạn giữ trữ.

Các đơn vị trong lĩnh vực kế toánnhà nước (trừ đơn vị thu, chi giá thành nhà nước các cấp) nếu tuyển lựa lưu trữtài liệu kế toán tài chính trên phương tiện đi lại điện tử thì vẫn nên in sổ kế toán tổng hợpra giấy và cam kết xác nhận, đóng dấu (nếu có) để tàng trữ theo quy định. Việc in ragiấy hội chứng từ kế toán, sổ kế toán chi tiết và những tài liệu kế toán khác vị ngườiđại diện theo quy định của đơn vị chức năng quyết định. Các đơn vị thu, chi giá thành nhà nước các cấp triển khai theo quy địnhcủa bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính.

2. Khi bao gồm yêu ước của cơ quan bao gồm thẩmquyền để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, đo lường và tính toán và kiểm toán theo quy định,đơn vị kế toán nên có trọng trách in ra giấy những tài liệu kế toán tàng trữ trênphương tiện điện tử, ký xác nhận của người thay mặt đại diện theo quy định hoặc kế toántrưởng (phụ trách kế toán) với đóng vết (nếu có) để hỗ trợ theo thời hạn yêu thương cầucủa cơ quan gồm thẩm quyền.

Điều 11. Nơilưu trữ tài liệu kế toán

1. Tài liệu kế toán tài chính của đơn vị chức năng nàođược lưu trữ tại kho của đơn vị đó. Đơn vị kế toán tài chính phải đảm bảo có không hề thiếu thiếtbị bảo vệ và bảo đảm bình an trong quá trình lưu trữ theo dụng cụ của phápluật.

Trường hợp đơn vị không tổ chức phần tử hoặc kho lưu trữ tại đơn vị thì cóthể thuê tổ chức, cơ sở lưu trữ triển khai lưu trữ tài liệu kế toán trên cơ sởhợp đồng lưu trữ theo nguyên tắc của pháp luật.

2. Tài liệu kế toán của doanh nghiệpcó vốn đầu tư nước ngoài, trụ sở và văn phòng và công sở đại diện của người sử dụng nướcngoài chuyển động tại việt nam trong thời gian vận động tại nước ta theo Giấychứng nhấn đầu tư, Giấy ghi nhận đăng kýthành lập công ty lớn hoặc Giấy triệu chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đã được cấp đề nghị được giữ trữtại đơn vị kế toán ở việt nam hoặc thuê tổ chức triển khai lưu trữ tại vn thực hiệnlưu trữ tư liệu kế toán. Khi hoàn thành hoạt động tại việt Nam, fan đại diệntheo điều khoản của 1-1 vị quyết định nơi tàng trữ tài liệu kế toán trừ trường hợp quy định có quy địnhkhác.

3. Tài liệu kế toán của đơn vị chức năng giảithể, phá sản, hoàn thành hoạt hễ hoặc những dự án kếtthúc hoạt động bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán tài chính năm đang còn trongthời hạn tàng trữ và tư liệu kế toán tương quan đến việc giải thể phá sản, chấmdứt, dứt hoạt hễ được tàng trữ tại nơi vì người thay mặt đại diện theo pháp luật củađơn vị kế toán quyết định hoặc theo ra quyết định của cơ quan gồm thẩm quyền quyếtđịnh chấm dứt hoạt hễ hoặc xong dự án.

4. Tài liệu kế toán của đơn vị chức năng chuyểnđổi bề ngoài sở hữu, biến đổi loại hình công ty hoặc biến đổi loạihình 1-1 vị bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm vẫn đang còn trong thờihạn lưu trữ và tài liệu kế toán liên quan đến chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyểnđổi mô hình doanh nghiệp hoặc đổi khác đơn vị được tàng trữ tại đơn vị kếtoán new hoặc tại nơi bởi cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi hình thứcsở hữu, biến hóa loại hình doanh nghiệphoặc biến đổi đơn vị quyết định.

5. Tài liệu kế toán của những kỳ kếtoán năm đang còn trong thời hạn lưu lại trữ của các đơn vị được chia, tách: Nếutài liệu kế toán phân chia được cho đơn vị chức năng kế toán mới thì tàng trữ tại đơn vị mới;nếu tài liệu kế toán không phân chia được thì tàng trữ tại đơn vị kế toán bị chia hoặc bị bóc hoặc tạinơi vị cơ quan gồm thẩm quyền ra quyết định chia, tách bóc đơn vị quyết định. Tài liệukế toán liên quan đến chia đơn vị chức năng kế toánthì tàng trữ tại các đơn vị kế toán mới. Tài liệu kế toán tương quan đến bóc tách đơn vị kế toán tài chính thì được tàng trữ tại nơi solo vịbị tách, đơn vị chức năng kế toán mới.

6. Tài liệu kế toán của những kỳ kếtoán năm vẫn đang còn trong thời hạn tàng trữ và tư liệu kế toán tương quan đến hợpnhất, sáp nhập những đơn vị kế toán thì tàng trữ tại đơn vị chức năng nhận sáp nhập hoặc đơnvị kế toán hòa hợp nhất.

7. Tài liệu kế toán tài chính về an ninh, quốcphòng yêu cầu được lưu trữ theo luật của lao lý liên quan.

Điều 12. Tàiliệu kế toán phải tàng trữ tối thiểu 5 năm

1. Hội chứng từ kế toán tài chính không sử dụngtrực tiếp nhằm ghi sổ kế toán với lập report tài chủ yếu như phiếu thu, phiếu chi,phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu lại trong tập tư liệu kế toán của cục phậnkế toán.

2. Tài liệu kế toán sử dụng cho quảnlý, điều hành của đơn vị kế toán không trựctiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

3. Trường thích hợp tài liệu kế toán tài chính quyđịnh tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà lao lý khác cơ chế phải tàng trữ trên5 năm thì triển khai lưu trữ theo pháp luật đó.

Điều 13. Tàiliệu kế toán phải tàng trữ tối thiểu 10 năm

1. Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếpđể ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính, những bảng kê, bảng tổng hợp bỏ ra tiết,các sổ kế toán đưa ra tiết, các sổ kế toán tổng hợp, report tài thiết yếu tháng, quý,năm của đơn vị chức năng kế toán, báo cáo quyết toán, report tự kiểm soát kế toán, biên bảntiêu bỏ tài liệu kế toán lưu trữ và tàiliệu khác sử dụng trực tiếp nhằm ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

2. Tư liệu kế toán liên quan đếnthanh lý, nhượng bán gia tài cố định; report kết trái kiểm kê và reviews tài sản.

3. Tài liệu kế toán tài chính của đơn vị chủ đầu tư, bao gồm tài liệu kế toán củacác kỳ kế toán năm cùng tài liệu kế toán về report quyết toán dự án hoàn thànhthuộc nhóm B, C.

4. Tài liệu kế toán liên quan đến thànhlập, chia, tách, hòa hợp nhất, sáp nhập, gửi đổi hiệ tượng sở hữu, chuyển đổi loạihình doanh nghiệp hoặc biến đổi đơn vị, giải thể, phá sản, xong xuôi hoạt động,kết thúc dự án.

5. Tài liệu liên quan tại đơn vị như hồ sơ kiểm toán của truy thuế kiểm toán Nhà nước,hồ sơ thanh tra, kiểm tra, tính toán của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền hoặc hồsơ của những tổ chức truy thuế kiểm toán độc lập.

6. Những tài liệu không giống không được quyđịnh trên Điều 12 và Điều 14 Nghị định này.

7. Trường hòa hợp tài liệu kế toán quyđịnh tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này mà lao lý khác phương tiện phảilưu trữ trên 10 năm thì triển khai lưu trữ theo nguyên lý đó.

Xem thêm: Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started Lớp 8, Getting Started Unit 11: Science And Technology

Điều 14. Tàiliệu kế toán phải tàng trữ vĩnh viễn

1. Đối với đơn vị kế toán tronglĩnh vực kế toán nhà nước, tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn tất cả Báo cáotổng quyết toán chi tiêu nhà nước năm đã làm được Quốc hội phê chuẩn, báo cáo quyếttoán chi tiêu địa phương đã được Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn; hồ sơ,báo cáo quyết toán dự án ngừng thuộc đội A, dự án quan trọng đặc biệt quốc gia;Tài liệu kế toán tài chính khác bao gồm tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về gớm tế, anninh, quốc phòng.

Việc khẳng định tài liệu kế toán tài chính khácphải lưu trữ vĩnh viễn bởi người thay mặt theo điều khoản của đơn vị chức năng kế toán, dongành hoặc địa phương đưa ra quyết định trên cơ sở xác minh tính chất sử liệu, ý nghĩaquan trọng về khiếp tế, an ninh, quốc phòng.

2. Đối với chuyển động kinh doanh,tài liệu kế toán tài chính phải tàng trữ vĩnh viễn gồm những tài liệu kế toán có tính sử liệu,có ý nghĩa sâu sắc quan trọng về kinh tế, an ninh, quốcphòng.

Việc khẳng định tài liệu kế toán tài chính phảilưu trữ dài lâu do bạn đứng đầu hoặc người thay mặt đại diện theo pháp luật của đơnvị kế toán quyết định căn cứ vào tính sửliệu và chân thành và ý nghĩa lâu lâu năm của tài liệu, tin tức để quyết định cho từng trường hợpcụ thể với giao cho phần tử kế toán hoặc phần tử khác lưu trữ dưới hình thức bảngốc hoặc bề ngoài khác.

3. Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phảilà thời hạn tàng trữ trên 10 năm cho đến khi tài liệu kế toán tài chính bị tàn phá tự nhiên.

Điều 15. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Thời điểm tính thời hạn tàng trữ tài liệu kế toán tài chính được công cụ như sau:

1. Thời gian tính thời hạn lưu giữ trữđối với tài liệu kế toán phép tắc tại Điều 12 khoản 1, 2, 7 Điều 13 với Điều 14của Nghị định này được tính từ thời điểm ngày kếtthúc kỳ kế toán năm.

2. Thời điểm tính thời hạn lưu giữ trữđối với các tài liệu kế toán nguyên lý tại khoản 3 Điều 13 của Nghị định này đượctính tự ngày report quyết toán dự án xong xuôi được duyệt.

3. Thời gian tính thời hạn lưu giữ trữđối với tư liệu kế toán tương quan đến ra đời đơnvị tính từ thời điểm ngày thành lập; tư liệu kế toán tương quan đến chia, tách, hợpnhất, sáp nhập, gửi đổi vẻ ngoài sở hữu, thay đổi loại hình được tính từngày chia, tách, hòa hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi vẻ ngoài sở hữu, chuyển đổi loại hình; tư liệu kế toánliên quan cho giải thể, phá sản, dứt hoạt động, dứt dự án được tính từngày ngừng thủ tục giải thể, phá sản, xong xuôi hoạt động, kết thúc dự án;tài liệu kế toán liên quan đến hồ sơ kiểm toán, thanh tra, bình chọn của cơ quancó thẩm quyền tính từ thời điểm ngày có report kiểm toán hoặc tóm lại thanh tra, kiểmtra.

Điều 16. Tiêuhủy tư liệu kế toán

1. Tư liệu kế toán đã mất thời hạnlưu trữ nếu không tồn tại chỉ định nào không giống của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền thìđược phép tiêu hủy theo đưa ra quyết định củangười đại diện theo quy định của đơn vị chức năng kế toán.

2. Tài liệu kế toán lưu trữ của đơn vị kế toán như thế nào thì đơn vị chức năng kế toán đó thực hiện tiêu hủy.

3. Tùytheo điều kiện ví dụ của mỗi đơn vị chức năng kế toán để lựa chọn bề ngoài tiêu bỏ tài liệu kế toán cho phù hợp như đốt cháy, cắt,xé bé dại hoặc vẻ ngoài tiêu hủy khác, bảo đảm an toàn tài liệu kế toán vẫn tiêu hủy sẽ không thể sử dụng lại những thông tin, sốliệu bên trên đó.

Điều 17. Thủ tụctiêu bỏ tài liệu kế toán

1. Người đại diện theo pháp luật củađơn vị kế toán tài chính quyết định thành lập và hoạt động "Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ".Thành phần Hội đồng gồm: Lãnh đạo đơn vị kế toán, kế toán tài chính trưởng, thay mặt củabộ phận tàng trữ và các thành phần khác do người thay mặt đại diện theo luật pháp của đơnvị kế toán tài chính chỉ định.

2. Hội đồng tiêu diệt tài liệu kế toán phải triển khai kiểm kê,đánh giá, phân một số loại tài liệu kế toán tài chính theo từng loại, lập "Danh mục tài liệukế toán tiêu hủy" cùng "Biên bảntiêu diệt tài liệu kế toán không còn thời hạnlưu trữ".

3. "Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn giữ trữ" phải lập ngay sau khi tiêu hủy tài liệu kế toán và buộc phải ghi rõ các nộidung: các loại tài liệu kế toán sẽ tiêu hủy,thời hạn lưu trữ của mỗi loại, hình thức tiêu hủy,kết luận với chữ ký của các thành viên Hội đồng tiêu hủy.

Mục 2. TỔ CHỨC BỘMÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN

Điều 18. Tổ chứcbộ trang bị kế toán

1. Đơn vị kế toán tài chính phải bố trí ngườilàm kế toán bảo đảm các phương pháp của nguyên tắc kế toán, số lượng người có tác dụng kế toántùy theo quy mô hoạt động, yêu ước quản lý, tác dụng nhiệm vụ hoặc biên chế củađơn vị. Đơn vị kế toán bao gồm thể bố trí ngườilàm kế toán kiêm nhiệm các các bước khác mà luật pháp về kế toán không nghiêmcấm.

2. Việc tổ chức cỗ máy kế toán tạicác đơn vị chức năng kế toán bởi vì cơ quan có thẩm quyềnthành lập đơn vị quyết định. Trường hòa hợp tổ chức, solo vị không có cơ quan bao gồm thẩmquyền ra đời thì vì người đại diện theo lao lý của đơn vị quyết định.

Việc tổ chức máy bộ và công tác làm việc kếtoán của các đơn vị cấp dưới ko phảilà đơn vị chức năng kế toán hoặc đơn vị trực thuộc chưa hẳn là đơn vị kế toán do ngườiđại diện theo quy định của đơn vị kế toán quyết định. Những đơn vị trong nghành nghề kế toán nhà nước ko đượcbố trí kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán ở các đơn vị không hẳn là đơn vị kếtoán.

Báo cáo tài chính của đơn vị chức năng kếtoán phải bao hàm thông tin tài chính của những đơn vị cấp dưới và đơn vị trựcthuộc.

3. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chingân sách bên nước các cấp tổ chức bộ máy kế toán để kế toán thu, chi ngân sáchnhà nước phù hợp với tổ chức cỗ máy và chứcnăng nhiệm vụ được giao.

4. Phòng ban nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng túi tiền nhànước tổ chức triển khai công tác kế toán tài chính theo 1-1 vị dự trù ngân sách. Trường hợp đơn vị kế toán sinh hoạt cấptỉnh không có đơn vị dự toán trực thuộc vừa là 1-1 vị dự toán cấp trên vừa là đơn vị chức năng sử dụng giá thành và đơnvị kế toán tài chính ở cấp huyện vừa là 1-1 vị dự trù cấp trên vừa là đơn vị sử dụngngân sách thì được sắp xếp chung một cỗ máy kế toán nhằm thực hiện tổng thể côngtác kế toán của đối kháng vị.

5. Fan có chuyên môn chuyên mônnghiệp vụ về kế toán là fan đã tốt nghiệp trung cấpchuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán,kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trongvà xung quanh nước; người dân có chứng chỉ kiểm toán viên theo khí cụ của mức sử dụng kiểmtoán độc lập; fan có chứng từ kế toán viên theo dụng cụ của chính sách kế toán;người gồm chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nướcngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp quốc tế được bộ Tài chính vn thừa nhận.

6. Đối với người đã được cấp bao gồm thẩmquyền chỉ định là kế toán tài chính trưởng của đơn vị kế toán trong nghành nghề kế toán nhànước và đã có thời hạn thực tế có tác dụng kế toán trưởng trong số đơn vị này từ 10năm trở lên tính mang đến ngày Nghị định này còn có hiệu lực thực hành thì vẫn được xem như xét,bổ nhiệm có tác dụng kế toán trưởng của đơn vị chức năng kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nướcnếu đủ những điều kiện khác theo quy định so với kế toán trưởng mà không bắt buộcphải tất cả bằng giỏi nghiệp chăm ngành tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán như quy địnhtại khoản 5 Điều này.

7. Đối với người không có bằng tốtnghiệp chăm ngành tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán nhưng đã có được cấp bao gồm thẩm quyềnbổ nhiệm vào ngạch kế toán viên, kế toán viên thiết yếu tại các đơn vị kế toántrong nghành kế toán bên nước trước thời gian ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì vẫn tiếp tụcđược có tác dụng kế toán tuy nhiên không được bổ nhiệm làm kế toán tài chính trưởng cho đến khi đảm bảođủ các tiêu chuẩn, đk của kế toán tài chính trưởng theo quy định đối với kế toántrưởng, trừ những người dân vẫn được thiết kế kế toán trưởng công cụ tại khoản 6 Điềunày.

Điều 19. Nhữngngười không được thiết kế kế toán

1. Những trường hợp chế độ tại khoản 1, 2 Điều 52 nguyên tắc kế toán.

2. Phụ thân đẻ, bà bầu đẻ, phụ thân nuôi, mẹnuôi, vợ, chồng, bé đẻ, nhỏ nuôi, anh, chị, em ruột của người thay mặt theopháp luật, của tín đồ đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp cho phó củangười đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác làm việc tàichính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệptư nhân, công ty nhiệm vụ hữu hạn do một cá nhân làm công ty sở hữu, doanh nghiệpthuộc mô hình khác không tồn tại vốn đơn vị nước cùng là doanh nghiệp siêu nhỏ tuổi theo quyđịnh của điều khoản về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Bạn đang làm quản lý, điềuhành, thủ kho, thủ quỹ, bạn được giao nhiệm vụ tiếp tục mua, phân phối tài sảntrong thuộc một đơn vị kế toán, trừ trườnghợp trong thuộc doanh nghiệp tứ nhân, công ty nhiệm vụ hữu hạn bởi vì một cá nhânlàm chủ download và những doanh nghiệp thuộc mô hình khác không tồn tại vốn đơn vị nướcvà là công ty siêu nhỏ tuổi theo dụng cụ của điều khoản về cung ứng doanh nghiệpnhỏ với vừa.

Điều 20. Kếtoán trưởng, phụ trách kế toán

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kếtoán trưởng trừ những đơn vị khí cụ tại khoản 2 Điều này. Trường hợp 1-1 vịchưa bổ nhiệm được ngay kế toán tài chính trưởng thì sắp xếp người phụ trách kế toán tài chính hoặcthuê dịch vụ thương mại làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian sắp xếp người phụ tráchkế toán buổi tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải sắp xếp ngườilàm kế toán tài chính trưởng.

2. Phụ trách kế toán:

a) các đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vựcnhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ bao gồm một fan làm kế toán tài chính hoặc một ngườilàm kế toán tài chính kiêm nhiệm; đơn vị kế toán giá cả và tài thiết yếu xã, phường, thịtrấn thì không tiến hành bổ nhiệm kế toán trưởng mà lại chỉ chỉ định phụ trách kếtoán.

b) các doanh nghiệp siêu nhỏ theoquy định của lao lý về hỗ trợ doanh nghiệp bé dại và vừa được bố trí phụ tráchkế toán nhưng mà không yêu cầu phải sắp xếp kế toán trưởng.

3. Thời hạn chỉ định kế toán trưởngcủa những đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán bên nước, thời hạn chỉ định phụtrách kế toán của những đơn vị cơ chế tại điểm a khoản 2 Điều này là 5 năm sauđó phải thực hiện các quy trình về chỉ định lại kế toán tài chính trưởng, phụ trách kếtoán.

4. Khi biến đổi kế toán trưởng, phụtrách kế toán, người đại diện thay mặt theo luật pháp của đơn vị kế toán hoặc tín đồ quảnlý, điều hành đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toángiữa kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính cũ với kế toán trưởng, phụ trách kế toánmới, đồng thời thông tin cho các phần tử có liên quan trong đơn vị chức năng và cho cáccơ quan lại nơi đơn vị mở tài khoản giao dịchbiết bọn họ tên và chủng loại chữ ký kết của kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới. Kế toántrưởng, phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về quá trình kế toán của mình kểtừ ngày nhận chuyển nhượng bàn giao công việc. Kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính cũ vẫn phảichịu nhiệm vụ về các bước kế toán trong thời gian mình phụ trách.

5. Cỗ Nội vụhướng dẫn phụ cấp trách nhiệm công việc, thẩm quyền, giấy tờ thủ tục bổ nhiệm, té nhiệmlại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng và phụ trách kế toán của những đơn vị kếtoán trong nghành nghề dịch vụ kế toán nhà nước.

Điều 21. Tiêuchuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Kếtoán trưởng, phụ trách kế toán đề nghị có những tiêu chuẩn quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 quy định kế toán và không trực thuộc cáctrường hòa hợp không được gia công kế toán theo chế độ tại Điều 19 Nghị định này. BộTài bao gồm quy định về việc tổ chức, bồi dưỡng và cấp chứng từ kế toán trưởng.

2. Kếtoán trưởng, phụ trách kế toán của những đơn vị kế toán tiếp sau đây phải cóchuyên môn nhiệm vụ về kế toán tài chính từ trình độ chuyên môn đại học tập trở lên, bao gồm:

a) cơ sở có trách nhiệm thu chi ngânsách bên nước các cấp;

b) Bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quanthuộc thiết yếu phủ, phòng ban thuộc Quốc hội, cơ sở khác ở trong nhà nước ngơi nghỉ trung ươngvà các đơn vị kế toán tài chính trực thuộc những cơ quan tiền này;

c) Đơnvị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ sở thuộcChính phủ, cơ sở khác sinh sống trung ương, Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh;

d) Cơ quan chuyên môn trực nằm trong Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh với tương đương; những cơquan cai quản nhà nước trực thuộc các cơ quan tiền này;

đ) cơ sở trung ương tổ chức triển khai theongành dọc để tại tỉnh;

e) tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chínhtrị - buôn bản hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chứcxã hội - công việc và nghề nghiệp ở cấp trung ương, cấp cho tỉnh tất cả sử dụng ngân sách nhà nước;

g) Ban cai quản dự án đầu tư có tổ chức bộ máy kế toán riêng, bao gồm sử dụngngân sách công ty nước thuộc dự án nhóm A với dự án đặc biệt quốc gia;

h) Đơn vị dự trù cấp 1 trực thuộc ngânsách cung cấp huyện;

i) công ty lớn được thành lập vàhoạt cồn theo pháp luật Việt phái mạnh trừ ngôi trường hợp dụng cụ tại điểm g khoản 3 Điềunày;

k) hợp tác và ký kết xã, liên hiệp bắt tay hợp tác xãcó vốn điều lệ từ 10 tỷ vnđ trở lên;

l) trụ sở doanh nghiệp nướcngoài vận động tại Việt Nam.

3. Kế toán trưởng, phụ trách kếtoán của những đơn vị kế toán dưới đây phải có trình độ nghiệp vụ về kế toán từtrình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, bao gồm:

a) Cơ quan trình độ chuyên môn trực trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho huyện có tổ chức máy bộ kếtoán (trừ các đơn vị dự toán cấp 1 thuộc giá cả cấp huyện);

b) phòng ban trung ương tổ chức theongành dọc để tại cấp huyện, cơ sở của tỉnh để tại cấp huyện;

c) tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị - buôn bản hội, tổ chức chính trị - làng hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chứcxã hội - nghề nghiệp ở cung cấp huyện bao gồm sử dụngngân sách bên nước;

d) Ban thống trị dự án đầu tư có tổchức máy bộ kế toán riêng, bao gồm sử dụng chi phí nhà nước trừ những trường hợp pháp luật tại điểm g khoản 2 Điều này;

đ) Đơn vị kế toán giá cả và tàichính xã, phường, thị trấn;

e) Đơn vị sự nghiệp công lập ngoàicác đơn vị quy định trên điểm c khoản 2 Điều này;

g) doanh nghiệp lớn được ra đời vàhoạt rượu cồn theo lao lý Việt Nam không có vốn công ty nước, bao gồm vốn điều lệ nhỏ hơn10 tỷ đồng;

h) hợp tác ký kết xã, liên hiệp hợp tác ký kết xãcó vốn điều lệ nhỏ tuổi hơn 10 tỷ đồng.

4. Đối với các tổ chức, đơn vị chức năng khác kế bên các đối tượng người tiêu dùng quy định tạikhoản 2 và khoản 3 Điều này, tiêu chuẩn chỉnh về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của kếtoán trưởng, phụ trách kế toán vày người thay mặt theo luật pháp của đơn vị chức năng quyếtđịnh phù hợp với điều khoản của cơ chế kế toán và các quy định khác của pháp luậtliên quan.

5. Đối với kế toán tài chính trưởng, phụtrách kế toán của người tiêu dùng mẹ là công ty nhà nước hoặc là doanh nghiệp tất cả vốnnhà nước chiếm phần trên 1/2 vốn điều lệ đề nghị có thời hạn công tác thực tiễn về kếtoán tối thiểu là 05 năm.

6. Tiêu chuẩn, điều kiện về chuyênmôn nhiệm vụ của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của những đơn vị trực thuộc lực lượng tranh bị nhân dân do BộQuốc chống và cỗ Công an quy định.

Điều 22. Thuêdịch vụ làm cho kế toán, dịch vụ thương mại làm kế toántrưởng, phụ trách kế toán

1. Đơn vị kế toán trong lĩnh vựckinh doanh; tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng giá thành nhà nước và đối kháng vịkế toán khác nguyên lý tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này được thuê đơn vị chức năng kinhdoanh thương mại dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kếtoán. Tổ chức đơn vị chức năng sự nghiệp có sử dụng chi phí nhà nước rất có thể thuê solo vịkinh doanh thương mại & dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kếtoán vày người thay mặt đại diện theo pháp luật của đơn vị chức năng quyết định.

2. Đơn vị kinh doanh dịch vụ kếtoán khi cử người làm thương mại & dịch vụ kế toán cho người tiêu dùng phải bảo đảm an toàn quy định trên khoản 1 Điều 51, Điều 56, Điều 58 chế độ kế toán với không thuộccác trường vừa lòng không được gia công kế toán hoặc ko được cung ứng dịch vụ kế toánquy định trên Điều 19 với Điều 25 Nghị định này.

3. Đơn vị sale dịch vụ kếtoán lúc cử bạn làm thương mại & dịch vụ kế toán trưởng, phụ trách kế toán mang đến khách hàngphải đảm bảo an toàn quy định tại Điều 56, 58 điều khoản kế toán, Điều 21Nghị định này cùng không thuộc những trường đúng theo không được thiết kế kế toán hoặc khôngđược cung cấp dịch vụ kế toán lao lý tại Điều 19 với Điều 25 Nghị định này.

4. Người được mướn làm thương mại & dịch vụ kếtoán bao gồm quyền và trọng trách của người làm kế toán hiện tượng tại khoản2, khoản 3 Điều 51 qui định kế toán. Người được thuê thương mại dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng,phụ trách kế toán bao gồm quyền và nhiệm vụ của kế toán tài chính trưởng qui định tại Điều 55 cách thức kế toán.

5. Người đại diện theo pháp luật củađơn vị kế toán tài chính phải chịu trách nhiệm vềviệc thuê thương mại & dịch vụ làm kế toán, thuê dịch vụ thương mại làm kế toán tài chính trưởng, phụ trách kếtoán.

Điều 23. Kếtoán so với văn phòng thay mặt của doanhnghiệp nước ngoài chuyển động tại Việt Nam, hộ kinhdoanh và tổng hợp tác, nhà thầu nước ngoài

1. Việc sắp xếp người làm kế toán củavăn phòng đại diện thay mặt doanh nghiệp nước ngoài vận động tại việt nam và hộ kinhdoanh, tổ hợp tác vày trưởng văn phòng đạidiện, người đại diện hộ sale hoặc tổng hợp tác quyết định.

2. Văn phòng đại diện của doanhnghiệp nước ngoài chuyển động tại việt nam và hộ kinh doanh, tổng hợp tác được vậndụng chế độ kế toán doanh nghiệp để mở sổ kế toán ship hàng việc theo dõi, ghichép và khẳng định nghĩa vụ thuế đối với ngân sách chi tiêu nhà nước.

3. đơn vị thầu quốc tế có đại lý thườngtrú hoặc cư trú tại nước ta mà cửa hàng thường trú hoặc cư trú này không hẳn là solo vị hòa bình có tư giải pháp pháp nhân thì cơ sở thường trú hoặc trú ngụ này được lựa chọnáp dụng tương đối đầy đủ hoặc một số nội dung của chính sách kế toán công ty Việt Namphù thích hợp với đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của mình cùng phải thông báo chocơ thuế quan theo quy định.

Trường hợp đơn vị thầu sàng lọc áp dụngđầy đủ chế độ kế toán doanh nghiệp vn thì yêu cầu thực hiện đồng hóa cho cảniên độ kế toán.

Mục 3. HOẠT ĐỘNGKINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Điều 24. Việc marketing dịch vụ kế toán của doanh nghiệp kiểmtoán và truy thuế kiểm toán viên hành nghề

1. Doanh nghiệp kiểm toán có đầy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quyđịnh của điều khoản về kiểm toán độc lậpthì được sale dịch vụ kế toán. Khi không còn đủ điều kiện kinh doanh dịchvụ truy thuế kiểm toán theo luật của pháp luật về kiểm toán độc lập thì doanh nghiệpkiểm toán ko được marketing dịch vụ kế toán.

2. Truy thuế kiểm toán viên bao gồm đủ điều kiệnhành nghề truy thuế kiểm toán theo pháp luật của quy định về kiểm toán chủ quyền thì đượchành nghề dịch vụ kế toán. Khi không hề đủ điều kiện hành nghề kiểm toán theoquy định của lao lý về kiểm toán độc lậpthì truy thuế kiểm toán viên hành nghề ko được hành nghề dịch vụ kế toán.

3. Doanh nghiệp truy thuế kiểm toán và kiểmtoán viên hành nghề chịu đựng sự điều hành và kiểm soát của cỗ Tài thiết yếu về quality dịch vụ kếtoán sẽ thực hiện.

Điều 25. Trườnghợp ko được cung cấp dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp marketing dịch vụ kếtoán, hộ marketing dịch vụ kế toán, doanh nghiệp truy thuế kiểm toán (sau đây điện thoại tư vấn chunglà solo vị kinh doanh dịch vụ kế toán) ko được cung cấp dịch vụ kế toán tài chính chođơn vị không giống khi bạn có trách nhiệm quản lý, quản lý hoặc fan trực tiếp thựchiện thương mại dịch vụ kế toán của đơn vị thuộc cáctrường phù hợp sau đây:

1. Là phụ vương đẻ, người mẹ đẻ, phụ thân nuôi, mẹnuôi, vợ, chồng, nhỏ đẻ, bé nuôi, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệmquản lý, điều hành, kế toán tài chính trưởng của đơn vị kế toán, trừ ngôi trường hợp đơn vị kế toán là doanh nghiệp tứ nhân, công tytrách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm nhà sở hữu, những doanh nghiệp trực thuộc loạihình khác không tồn tại vốn đơn vị nước là doanhnghiệp siêu nhỏ tuổi theo lý lẽ của quy định về cung ứng doanh nghiệp nhỏ dại và vừa.

2. Các trường hợp nguyên lý tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 68 vẻ ngoài kế toán.

3. Trường thích hợp khác theo nguyên lý củaChuẩn mực đạo đức công việc và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và vẻ ngoài của pháp luật.

Điều 26. Tỷ lệvốn góp của member là tổ chức của chúng ta trách nhiệm hữu hạn hai thànhviên trở lên

Thành viên là tổ chức triển khai được góp tốiđa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kế toán hai thànhviên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng xác suất vốn góp củacác tổ chức triển khai tối đa bằng 35% vốn điều lệ của người tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn dịch vụkế toán hai thành viên trở lên.

Điều 27. Tỷ lệvốn góp của kế toán tài chính viên hành nghề trên công ty nhiệm vụ hữu hạn nhị thànhviên trở lên

1. Công ty nhiệm vụ hữu hạn dịchvụ kế toán yêu cầu có tối thiểu 02 thành viên góp vốn là kế toán viên đk hànhnghề trên công ty. Vốn góp của các kế toán viên hành nghề yêu cầu chiếm trên 1/2 vốnđiều lệ của công ty.

2. Kếtoán viên hành nghề không được đồng thời đăng ký hành nghề thương mại & dịch vụ kếtoán tại hai đối chọi vị sale dịch vụ kế toán tài chính trở lên trong và một thờigian.

Điều 28. Bảohiểm nhiệm vụ nghề nghiệp

1. Đơn vị marketing dịch vụ kếtoán cần mua bảo hiểm trọng trách nghề nghiệp để có nguồn chi trả bồi thườngthiệt hại cho khách hàng do khủng hoảng rủi ro trong quá trình kế toán viên hành nghề củađơn vị mình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

2. Thời khắc mua bảo đảm trách nhiệmnghề nghiệp mang đến kế toán viên hành nghề nên được tiến hành chậm độc nhất là 60ngày, kể từ ngày kế toán viên hành nghề được cấpGiấy ghi nhận đăng ký kết hành nghề dịch vụ thương mại kế toán tại đối kháng vị.

Chi phí cài bảo hiểm được xem vàochi phí kinh doanh theo chi tiêu thực tế mua bảo hiểm và phải gồm hóa đơn, chứngtừ phù hợp pháp theo quy định.

3. Đơn vị sale dịch vụ kếtoán và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận nấc phí bảo hiểm để bảo vệ nếuxảy ra thiệt sợ thì mức độ đền bù theo mức nhiệm vụ trong thích hợp đồng/thỏathuận giữa những bên nhưng tối thiểu ko được thấp rộng mức phí dịch vụ mà 1-1 vịkinh doanh dịch vụ thương mại kế toán chiếm được của khách hàng hàng.

Mục 4. CUNG CẤPDỊCH VỤ KẾ TOÁN QUA BIÊN GIỚI CỦA DOANH NGHIỆP marketing DỊCH VỤ KẾ TOÁN NƯỚCNGOÀI

Điều 29. Đối tượng được cung cấp dịch vụ kế toán tài chính quabiên giới cho các doanh nghiệp, tổ chức triển khai tại Việt Nam

1. Đối tượng được cung cấp dịch vụkế toán qua biên giới cho những doanh nghiệp, tổ chức triển khai tại vn là các doanhnghiệp marketing dịch vụ kế toán nước ngoài có quốc tịch tại non sông thànhviên của tổ chức triển khai Thương mại quả đât hoặc của quốc gia, vùng lãnh thổ mà gồm điềuước nước ngoài với việt nam về câu hỏi được hỗ trợ dịch vụ kế toán qua biên cương tạiViệt Nam.

2. Bài toán thực hiện các bước kế toántập trung theo chính sách chung vào Tập đoàn của chúng ta nước ko kể chocông ty mẹ và các công ty con khác trong cùng tập đoàn hoạt động tại Việt Namkhông được coi là hoạt động cung cấp thương mại dịch vụ kế toán qua biên giới. Trong trường vừa lòng này, đơn vị chức năng kế toán trên Việt Namkhông được xem là thuê thương mại & dịch vụ làm kế toán, thương mại dịch vụ làm kế toán trưởng, phụtrách kế toán theo chế độ tại Nghị định này cùng kế toán trưởng, bạn đại diệntheo quy định của đơn vị chức năng kế toán tại vn phải chịu đựng trách nhiệm toàn thể vềsố liệu và tin tức tài chính kế toán của đơn vị chức năng tại nước ta theo vẻ ngoài củapháp pháp luật Việt Nam.

Điều 30. Điềukiện cung ứng dịch vụ kế toán tài chính qua biên giới

1. Doanh nghiệp sale dịch vụkế toán quốc tế có đủ các điều kiện dưới đây được đăng ký cung ứng dịch vụ kếtoán qua biên giới:

a) Được phép cung cấp dịch vụ kếtoán theo chế độ của lao lý của nước địa điểm doanh nghiệp marketing dịch vụ kếtoán quốc tế đặt trụ sở chính;

b) có văn bảncủa cơ quan cai quản hành nghề thương mại & dịch vụ kế toán (cơ quan làm chủ nhà nước về kếtoán hoặc tổ chức nghề nghiệp) nơi doanh nghiệp quốc tế đóng trụ sở chínhxác dấn không vi phạm những quy định về chuyển động kinh doanh dịch vụ kế toán vàquy định điều khoản khác của quốc tế trong thời hạn 3 năm kia thời điểm đềnghị cấp cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán qua biên giới;

c) Có ít nhất 02 người được cỗ Tàichính nước ta cấp giấy ghi nhận đăng ký hành nghề dịch vụ thương mại kế toán, vào đócó người thay mặt đại diện theo pháp luật của bạn kinh doanh dịch vụ kế toán nướcngoài;

d) gồm mua bảohiểm trách nhiệm nghề nghiệp và công việc cho các kế toán viên hành nghề trên Việt Nam;

đ) ko bịxử phạt phạm luật hành thiết yếu trong việc hỗ trợ dịch vụ kế toán qua biên giới tạiViệt phái mạnh trong thời hạn 12 mon tính mang lại thời điểm ý kiến đề nghị cấp Giấy triệu chứng nhậnđủ điều kiện sale dịch vụ kế toán qua biên cương tại Việt Nam.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụkế toán quốc tế chỉ được hỗ trợ dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Namsau lúc đã đăng ký và được cỗ Tài chính nước ta cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiệnkinh doanh thương mại & dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam. Phương thức hỗ trợ dịchvụ kế toán tài chính qua biên cương phải triển khai theo phương pháp tại Điều 31 Nghị định này.

3. Doanh nghiệp sale dịch vụkế toán quốc tế phải luôn gia hạn các đk quy định trên khoản 1 Điềunày trong veo thời hạn có hiệu lực hiện hành củaGiấy ghi nhận đủ điều kiện marketing dịch vụ kế toán tài chính qua biên thuỳ tại ViệtNam. Khi không bảo vệ một trong những điều khiếu nại đó, đi kèm với các văn phiên bản hếthiệu lực, doanh nghiệp sale dịch vụ kế toán nước ngoài có trách nhiệmthông báo cho cỗ Tài bao gồm trong thời hạn 20 ngày tính từ lúc ngày không còn đủ điềukiện theo quy định.

Điều 31. Phươngthức hỗ trợ dịch vụ kế toán tài chính qua biên giới

1. Doanh nghiệp sale dịch vụkế toán nước ngoài khi cung ứng dịch vụ kế toán qua biên thuỳ tại vn phảithực hiện liên danh với doanh nghiệp marketing dịch vụ kế toán tại nước ta cóđủ điều kiện hỗ trợ dịch vụ kế toán theo biện pháp của pháp luật.

2. Chỉ gồm doanh nghiệp sale dịchvụ kế toán tại Việt Nam đảm bảo an toàn đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán quyđịnh trên Điều 60 phép tắc kế toán cùng Nghị định này, đã gồm Giấychứng nhận đủ điều kiện sale dịch vụ kế toán new được liên danh cùng với doanhnghiệp sale dịch vụ kế toán nước ngoài để hỗ trợ dịch vụ qua biên giới.

3. Doanh nghiệp sale dịch vụkế toán nước ngoài và doanh nghiệp sale dịch vụ kế toán tại việt nam phảilập phù hợp đồng liên danh về việc hỗ trợ dịchvụ kế toán tài chính qua biên giới. Hợp đồng liêndanh yêu cầu phân định rõ trọng trách của các bên phía trong việc cung ứng dịch vụ kếtoán qua biên giới.

Xem thêm: Top 10 Giáo Án Tự Nhiên Xã Hội Lớp 3 Violet 2022, Giáo Án Môn Tự Nhiên Xã Hội Lớp 1, 2, 3

4. Doanh nghiệp marketing dịch vụkế toán nước ngoài, doanh nghiệp marketing dịch vụ kế toán tài chính tại việt nam khiliên danh để cung ứng dịch vụ kế toán qua biên giới đề xuất giao phối kết hợp đồng dịchvụ kế toán với đơn vị chức năng thuê thương mại dịch vụ kế toán theo vẻ ngoài của lao lý ViệtNam. Hòa hợp đồng thương mại & dịch vụ kế toán cần có không thiếu chữ ký người đại diện thay mặt theo pháp luậtcủa doanh nghiệp sale dịch vụ kế toán nước ngoài, công ty kinh doanhdịch vụ kế toán tài chính tại việt nam và đơn vị thuê dịch vụ kế toán.

5. Doanh nghiệp sale dịch vụkế toán nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ k