Phần Mềm Khôi Phục Dữ Liệu Omni Recover Dành Riêng Cho IOS Trên Macbook

July 2, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Omni Recover 2.7.1 Omni Recover phiên bản khác Omni Recover

Phần Mềm Khôi Phục Dữ Liệu Omni Recover Dành Riêng Cho IOS Trên Macbook

Không chỉ trên máy tính mà ngay cả trên iphone, ipad bạn đều có thể lấy lại tất cả các dữ liệu vô tình làm mất.

Omni Recover cho phép bạn truy xuất các tin nhắn, ảnh, trò chuyện WhatsApp đã xóa và hơn thế nữa, bất kể bạn đã đạt đến giai đoạn nào.

Omni Recover là một ứng dụng phục hồi dữ liệu iPhone cho macOS được xây dựng với mục đích hiệu quả và đơn giản. Từ lần đầu tiên bạn mở công cụ phục hồi dữ liệu iPhone này cho đến khi bạn quản lý để lấy lại dữ liệu iOS đã xóa, chỉ cần 3 bước. Vì vậy, các công cụ trong tầm tay của bạn thông minh hơn và mạnh mẽ hơn, nhưng trực quan hơn và dễ sử dụng hơn bất kỳ tiện ích tương tự nào khác.

Leave a Reply

Skip to toolbar