PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

     
*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài xích 4. Bội nghịch ứng thảo luận ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION trong DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng sản xuất thành chất kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ tan cùng phân li mạnh khỏe trong nước:

*

Trong số bốn ion được phân li ra chỉ có các ion

*
phối kết hợp được với nhau tạo nên thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực ra phản ứng trong dung dịch là:

*

Phương trình (2) được điện thoại tư vấn là phương trình ion rút gọn của làm phản ứng (1).

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Phương trình ion rút gọn đến biết thực chất của làm phản ứng trong dung dịch những chất điện li.

2.Phản ứng tạo nên thành hóa học điện li yếu

a) phản bội ứng tạo thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH cùng HCl hồ hết dễ tan với phân li mạnh mẽ trong nước:

*

Các ion OH−trong dung dịch làm cho phenolphtalein đưa sang màu sắc hồng. Khi cho dung dịch HCl vào, những ion H+ của HCl vẫn phản ứng với các ion OH− của NaOH tạo thành hóa học điện li khôn cùng yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

*

Khi màu của dung dịch trong ly mất, sẽ là lúc những ion H+ của HCl đã phản ứng không còn với những ion OH− của NaOH.


Phản ứng giữa dung dịch axit với hiđroxit gồm tính bazơ rất đơn giản xảy ra do tạo thành chất điện li vô cùng yếu là H2O. Mg(OH)2 ít tung trong nước, nhưng dễ dàng tan trong dung dịch axit mạnh:

*

b)Phản ứng chế tạo ra thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ hỗn hợp HCl vào ống thử đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ chế tạo thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là những chất dễ dàng tan với phân li mạnh:

*

Trong dung dịch, những ion H+ sẽ kết phù hợp với các ion CH3COO- tạo thành thành hóa học điện li yếu đuối là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Bội nghịch ứng sản xuất thành chất khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng giữa muối cacbonat cùng dung dịch axit rất đơn giản xảy ra vị vừa tạo thành thành hóa học điện li khôn cùng yếu là H2O, vừa tạo nên chất khí CO2 tách khỏi môi trường thiên nhiên phản ứng. Chẳng hạn, các muối cacbonat ít tan trong nước dẫu vậy tan tiện lợi trong những dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) tan rất giản đơn trong hỗn hợp HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xảy ra trong dung dịch những chất điện li là bội nghịch ứng giữa các ion.

Xem thêm: Top 10 Bố Cục Bài Thơ Tây Tiến Của Quang Dũng, Soạn Bài Tây Tiến (Chi Tiết)

2.Phản ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi các ion phối hợp được cùng với nhau chế tạo ra thành ít nhất một trong các chất sau:

_ hóa học kết tủa.

_ hóa học điện li yếu.

Xem thêm: Bài 17: Châu Âu Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới, Châu Âu Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918

_ chất khí.