Red Giant Universe – Plugin chuyển đổi & tạo hiệu ứng làm phim

March 6, 2021
Plugin
0 0
GOOGLE DRIVE Red Giant Universe 3.3.3 Red Giant Universe phiên bản khác Red Giant Universe

Red Giant Universe – Plugin chuyển đổi & tạo hiệu ứng làm phim

Các plugin chuyển đổi và hiệu ứng video dành cho người chỉnh sửa và nghệ sĩ đồ họa chuyển động. Mang đến cho cảnh quay của bạn vẻ ngoài cổ điển và hiện đại chân thực bằng cách sử dụng các công cụ như VHS, Retrograde Carousel, Glitch, Holomatrix II, v.v.

Leave a Reply

Skip to toolbar