RevisionFX REMatch – Chỉnh sửa màu sắc một bức ảnh sao cho phù hợp nhất

February 15, 2021
Plugin
0 0
GOOGLE DRIVE RevisionFX REMatch 2.4.1 RevisionFX REMatch

RevisionFX REMatch – Chỉnh sửa màu sắc một bức ảnh sao cho phù hợp nhất

RE: Match là giải pháp giúp bạn chỉnh sửa ảnh sao cho phù hợp với thiết bị chụp ảnh của bạn để tạo ra hình ảnh màu sắc hoàn hảo nhất. Trong phần tổng quan này, bạn sẽ thấy các tính năng mới được bổ sung trong RE: Match V2 cũng như một số điểm khác biệt giữa RE: Match V1 và V2.

  • Tự động kết hợp màu sắc một bức ảnh để khớp một bức ảnh khác khi sử dụng nhiều ảnh hoặc máy ảnh.
  • Dễ dàng kiểm soát RE: Đối sánh có thể khớp bằng cách sử dụng toàn bộ hình ảnh hoặc một phần của hình ảnh và có thể sử dụng bất kỳ thời điểm nào.
  • Đối sánh âm thanh nổi RE: Đối sánh cải thiện cảnh quay âm thanh nổi bằng cách biết rằng hai chế độ xem được thu cùng một lúc với khoảng cách nhỏ giữa các chế độ xem.

Leave a Reply

Skip to toolbar