Sau khi khúc thừa dụ mất người lên thay là

     
Giải SGK lịch sử 6 Chương 4: Đông nam Á từ hầu như thế kỉ tiếp tiếp giáp đầu công nguyên đến chũm kỉ X - bộ Kết nối trí thức !!
Giải SGK lịch sử 6 Chương 5: vn từ khoảng chừng thế kỉ VII trước công nguyên cho đầu gắng kỉ X - bộ Kết nối học thức !!
*