Soạn sử bài 15 lớp 10

     
*

*

Lý thuyết Sử 10: bài 15: Thời Bắc ở trong và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ cụ kỉ II TCN mang lại đầu gắng kỉ X)


Bài 15: Thời Bắc ở trong và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ vậy kỉ II TCN đến đầu cầm cố kỉ X)

*

I. Chế độ cai trị của những triều đại phong kiến phương Bắc cùng những chuyển biến trong kinh tế, văn hóa, làng mạc hội Việt Nam

1. Cơ chế cai trị

a. Tổ chức bộ máy cai trị

- nhà Triệu chia thành 2 quận, sáp nhập vào non sông Nam Việt.

Bạn đang xem: Soạn sử bài 15 lớp 10

- nhà Hán chia thành 3 quận, sáp nhập vào cỗ Giao Chỉ cùng với một số quận của Trung Quốc.

- đơn vị Tùy, Đường chia làm nhiều châu.Từ sau khởi nghĩa 2 bà trưng năm 40, chính quyền đô hộ cứ quan lại ách thống trị đến cấp huyện (Trực trị).

- các triều đại phong con kiến phương Bắc từ đơn vị Triệu, Hán, Tùy, Đường đầy đủ chia việt nam thành những quận, huyện cử quan liêu lại giai cấp đến cung cấp huyện.

- mục tiêu của phong kiến phương Bắc là sáp nhập giang sơn Âu Lạc cũ vào bạn dạng đồ Trung Quốc.

b. Thiết yếu sách tách bóc lột về tài chính và đồng nhất về văn hóa.

* thiết yếu sách tách lột về ghê tế

- thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề.

- cụ độc quyền muối cùng sắt.

- quan lại đô hộ bạo ngược tư túi ra sức bóc tách lột dân chúng để gia công giàu.

* chế độ đồng hóa về văn hóa.

- truyền tay Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho.

- Bắt nhân dân ta phải đổi khác phong tục, tập tiệm theo fan Hán.

- Đưa bạn Hán vào sinh sống cùng người Việt.

- nhằm mục đích thực hiện thủ đoạn đồng hóa dân tộc Việt Nam.

* cơ quan ban ngành đô hộ còn áp dụng pháp luật hà khắc cùng thẳng tay bầy áp các cuộc chiến đấu của quần chúng ta.

Xem thêm: Tiểu Sử Dế Choắt Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Rapper Dế Choắt

2. Những chuyển đổi về khiếp tế, văn hoá cùng xã hội

a. Về khiếp tế

* vào nông nghiệp:

- cơ chế sắt được thực hiện phổ biến.

- công việc khai hoang được đẩy mạnh.

- thủy lợi được mở mang.

⇒ Năng suất lúa tăng rộng trước.

* bằng tay thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển đổi đáng kể.

- Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng bạc bẽo làm vật trang sức.

- một vài nghề mới xuất hiện như làm cho giấy, làm cho thủy tinh.

- Đường giao thông vận tải thủy bộ giữa những quận, vùng hình thành.

b. Về văn hóa truyền thống - buôn bản hội

* Về văn hóa:

- Một khía cạnh ta tiếp thu mọi yếu tố lành mạnh và tích cực của văn hóa Trung Hoa thời Hán - Đường như ngôn ngữ, văn tự.

- dường như nhân dân ta vẫn duy trì được phong tục,tập quán: nhuộm răng, ăn uống trầu, có tác dụng bánh chưng, bánh dày, tôn kính phụ nữ.

- quần chúng. # ta không xẩy ra đồng hóa.

* Về làng mạc hội gồm chuyển biến:

- quan hệ xã hội là quan hệ tình dục giữa nhân dân với cơ quan ban ngành đô hộ (thường xuyên căng thẳng).

- Đấu tranh chống đô hộ.

Xem thêm: Tìm Cách Viết Đúng Trong Các Cách Viết Sau, Hãy Chọn Đáp Án Đúng Và Giải Thíchcâu 1

- Ở một vài nơi nông dân thoải mái bị nông nô hóa, bị tách lột theo kiểu địa sơn phong kiến.

Xem tiếp: định hướng Sử 10 bài 16. Thời Bắc nằm trong và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)