Steinberg Backbone – Công cụ làm âm thanh tuyệt vời trên macbook

February 24, 2021
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE Steinberg Backbone v1.1 Steinberg Backbone

Steinberg Backbone – Công cụ làm âm thanh tuyệt vời trên macbook

Backbone là nhà thiết kế trống mới, sáng tạo của bạn cho các cú đá đơn, bẫy, mũ cao, bộ gõ, tăng, đánh và hơn thế nữa. Tạo lớp lên đến tám mẫu và định hình chúng bằng tổng hợp trừ cổ điển, phân hủy mẫu thành các phần tử âm và nhiễu, tổng hợp lại các mẫu để xử lý chúng theo những cách chưa từng nghe thấy và áp dụng tối đa tám hiệu ứng với hai bus hoàn toàn có thể định tuyến – tất cả đều nhanh chóng, mượt mà giao diện. Backbone đưa bộ trống của bạn vào một kỷ nguyên thiết kế âm thanh hoàn toàn mới – kỷ nguyên tổng hợp lại trống!

Leave a Reply

Skip to toolbar