Tải Hiệu Ứng Làm Ảnh TurboMosaic Trên Máy Tính Macbook

July 12, 2019
Graphics Design
0 0
Tải TurboMosaic Cho Macbook TurboMosaic 3.0.20 TurboMosaic.phiên bản khác

Tải Hiệu Ứng Làm Ảnh TurboMosaic Trên Máy Tính Macbook

TurboMosaic là một phần mềm photomosaic cho phép bạn tạo ra những bức tranh ghép tuyệt vời nhất với ít nỗ lực – chúng tôi cá rằng bạn sẽ ngạc nhiên với chất lượng của kết quả.

Một bức tranh khảm là một bức ảnh được tạo ra từ nhiều bức ảnh nhỏ hơn. Khi nhìn từ xa, bức tranh lớn nổi bật trong khi khi nhìn từ gần, các bức ảnh nhỏ hơn lại thể hiện rõ rệt.

Leave a Reply

Skip to toolbar