Tải Ngay Tidy Up Hỗ Trợ Tìm File Trùng & Giống Nhau Trên Mac Os X

July 9, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tidy Up 5.3.5 Tidy Up phiên bản khác Tidy Up

Tải Ngay Tidy Up Hỗ Trợ Tìm File Trùng & Giống Nhau Trên Mac Os X

Tidy Up cho macbook là một tiện ích phát hiện trùng lặp phiên bản mới,  cung cấp một loạt các tính năng tiện lợi.

Bạn có thể sử dụng Tidy Up! với các thông số khác nhau, chẳng hạn như tìm kiếm các file trùng lặp theo tên tệp, tác giả, ngày tạo và / hoặc ngày sửa đổi, phần mở rộng và kích thước, nhãn và nhiều hơn nữa. Trên thực tế, ứng dụng này thay thế các tính năng tìm kiếm thông thường, mang lại những thay đổi đáng kể và các tính năng chất lượng hơn như tìm kiếm các bản sao âm thanh bằng thẻ ID3, thời lượng và tốc độ bit của tệp MP3 hoặc AAC. Bạn có thể lục lọi cơ sở dữ liệu của iTunes và iPod và đồng bộ hóa cả hai khi bạn đã xóa tất cả các bản sao có thể.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar