Cách tìm số bé nhất có 3 chữ số khác nhau toán lớp 1 2 3 4 5

     

tra cứu số tự nhiên nhỏ dại nhất tất cả 4 chữ số khác biệt biết tổng các chữ số của số đó bởi 15.

Loga Toán lớp 6


Trung trọng tâm Toán học bdkhtravinh.vn reviews với các em học sinh lớp 4 tuyển chọn tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ nhiên nhỏ nhất tất cả tổng những chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bằng 12.Bạn vẫn xem: Số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số mà lại tổng những chữ số bằng 15

Bài ViO.03 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có những chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bằng 21.

Bạn đang xem: Cách tìm số bé nhất có 3 chữ số khác nhau toán lớp 1 2 3 4 5

Bạn vẫn xem: Số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có tía chữ số nhưng mà tổng những chữ số bằng 15 là

Bài ViO.04 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên lớn nhất bao gồm 5 chữ số nhưng tổng những chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên lớn nhất tất cả 5 chữ số và những chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 4 chữ số bao gồm tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả 4 chữ số, những chữ số khác biệt và gồm tổng các chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn duy nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 30

Bài ViO.12 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có các tích những chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có những tích những chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất có các chữ số khác biệt và tích các chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có những chữ số khác nhau và tích những chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có các chữ số khác nhau và tích những chữ số bằng 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau


Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số chẵn bao gồm 4 chữ số, từng nào số lẻ tất cả 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số khác biệt và phân chia hết mang lại 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số khác biệt và phân tách hết cho 5.

Bài ViO.25 gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, tất cả tổng những chữ số bằng 7 và chia hết đến 5.

Bài ViO.26 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn sót lại để được số còn lại là số lớn số 1 có thể. Số béo nhất rất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 cho số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn sót lại để được số sót lại có 15 chữ số và là số nhỏ xíu nhất tất cả thể. Số bé nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết thường xuyên 10 số chẵn khác 0 đầu tiên để được một trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà lại vẫn không thay đổi thứ tự của chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ bé nhất?

Bài ViO.29 có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong những số đó có ít nhất hai chữ số như thể nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong những số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho thấy với những chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được tất cả bao nhiêu số tất cả 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 gồm bao nhiêu cách thu xếp 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế nhiều năm sao cho:

a) các bạn C ngồi bao gồm giữa?b) cặp đôi bạn trẻ A và E ngồi ở nhị đầu ghế?


*

Bài ViO.34 cùng với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 người ta lập các số tất cả bốn chữ số khác nhau.

a) bao gồm bao nhiêu số bé dại hơn 5000?b) bao gồm bao nhiêu số chẵn bé dại hơn 7000?

Bài ViO.35 tự 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoàn toàn có thể lập được từng nào số khác nhau sao cho trong các số đó luôn xuất hiện chữ số 0 và chữ số 1.

Bài ViO.36 tự 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được bao nhiêu số bao gồm 6 chữ số không giống nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 gồm bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 có bao nhiêu số điện thoại có 6 chữ số? trong đó có bao nhiêu số điện thoại có 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số tất cả 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?c) Số bao gồm 5 chữ số không giống nhau và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số nhưng hàng chục lớn hơn hàng đơn vị?

Bài ViO.41 search số 1a2b biết số đó phân tách cho 2; 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 tìm số 8a3b biết số đó phân tách hết mang lại 2 cùng 5, còn phân chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm số 4a8b biết số đó chia hết đến 2, còn phân chia cho 5 cùng 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.44 tra cứu số bé nhỏ nhất khác 1 nhưng khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng tất cả số dư bằng 1.

Bài ViO.45 tìm kiếm số nhỏ bé nhất mà khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 có số dư theo lần lượt là 1; 2; 3; 4 với 5.

Bài ViO.46 tìm kiếm số bé nhất có 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.


Bài ViO.47 search số nhỏ nhắn nhất bao gồm 3 chữ số nhưng mà khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 mức độ vừa phải cộng tất cả các số chẵn tất cả 3 chữ số phân chia hết đến 9 bằng?

Bài ViO.49 mức độ vừa phải cộng tất cả các số lẻ gồm 3 chữ số phân tách hết mang lại 5 bằng?

Bài ViO.50 search số bé bỏng nhất có 4 chữ số khác biệt chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số phân tách hết mang lại 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số chia hết cho tất cả 2; 3 với 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn tất cả 3 chữ số mà các số này đều không phân tách hết đến 3?

Bài ViO.54 gồm bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số phân chia hết mang lại 9?

Bài ViO.55 tra cứu số nhỏ dại nhất không giống 0 mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.

Bài ViO.56 tìm kiếm số 6a2b biết số đó phân tách hết đến 2 còn phân chia cho 5 với 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 tìm kiếm số 3a7b biết số đó phân tách hết cho cả 2; 5 với 9.

Bài ViO.59 kiếm tìm số 2a8b biết số đó chia hết đến 2 với 9, phân tách cho 5 dư 4.

Xem thêm: Cách Khắc Dưa Hấu Đơn Giản, Cầu Tài Lộc Cho Cả Năm, Cách Khắc Dưa Hấu Nghệ Thuật Mà Đơn Giản Tại Nhà

Bài ViO.60 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số phân chia hết cho tất cả 2 và 5.

Bài ViO.61 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà phân tách hết cho 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số không giống nhau không chia hết mang lại 3.

Bài ViO.63 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau chia hết mang đến 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà các số đó chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho những chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ tất cả 4 chữ số khác nhau chia hết đến 5?

Bài ViO.66 tra cứu số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có tía chữ số, biết rằng số đó phân tách hết mang lại 4 và phân tách cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm a để 31a31a31a phân tách hết đến 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết đến 72.b) 24a68b chia hết đến 48.

Bài ViO.69 tìm số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất để khi phân chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo thiết bị tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tra cứu số trường đoản cú nhiên bé dại nhất không giống 1 làm sao cho lấy số đó phân chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 tìm kiếm a biết 3456a7 phân tách cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 tất cả bao nhiêu số có 5 chữ số mà lại mỗi số vừa phân tách hết đến 4 vừa phân tách hết cho 5.

Bài ViO.74 kiếm tìm số nhỏ tuổi nhất gồm 2 chữ số biết số đó phân chia 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 rất có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số khác biệt và:


a) các số này lớn hơn 300000?b) những số này to hơn 300000 và phân tách hết đến 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm số nhỏ dại nhất có 5 chữ số phân chia hết cho cả 2; 3 và 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b làm thế nào để cho a35b chia hết mang lại 45.

Bài ViO.78 tìm kiếm a + b biết 30a5b chia hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong cửa hàng có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng bát hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa vào 5 hộp chính là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau thời điểm bán hết số đĩa vào một hộp thì số bát nhiều gấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số bát thuở đầu và số đĩa dịp đầu.

Bài ViO.80 cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi phải bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết mang lại 45

Bài ViO.81 mang lại số 222…22 (2017 số 2). Phải thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết đến 44.

Bài ViO.82 cho số 777…77 (2017 số 7). Cần bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết cho 63.

Bài ViO.83 cho số 7878…78 (2017 số 78). Cần thêm vào tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số new chia hết đến 65.

Bài ViO.84 cho số 77…777 (2013 số 7). Hỏi phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số chia hết mang lại 63.

Bài ViO.85 mang đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết đến 24

Bài ViO.86 tìm số tự nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm 9 chữ số ,chia hết mang đến 9 và bao gồm các đặc điểm sau:

– giả dụ xóa 1 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết đến 8

– nếu như xóa 2 chữ số tận cùng thì được một số chia hết đến 7

– trường hợp xóa 3 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết đến 6

– trường hợp xóa 4 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết đến 5

– ví như xóa 5 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang lại 4

– ví như xóa 6 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang đến 3

– nếu xóa 7 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết cho 2

Bài ViO.87 có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân chia hết cho 5 và bao gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có tư chữ số trong đó:

a) từng chữ số đông đảo chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số không giống nhau từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất bao nhiêu số 3 để tạo nên thành những số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ bước đầu từ 1 tiếp đến xóa đi 10 chữ số của số cảm nhận để còn lại một số trong những lớn duy nhất (giữ nguyên sản phẩm công nghệ tự các chữ số). Hãy tìm kiếm số lớn số 1 đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên lớn duy nhất mà trong số đó theo sản phẩm tự trường đoản cú trái sang trọng phải, mỗi chữ số (cho cho tới chữ số sản phẩm trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số tức thời sau nó.

Bài ViO.93 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có những chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số nhưng mà chữ số sản phẩm trăm to hơn chữ số sản phẩm chục, chữ số sản phẩm chục to hơn chữ số hàng đối kháng vị.

Xem thêm: Soạn Bài 1 Phong Cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà), Bài 1 Phong Cách Hồ Chí Minh

Bài ViO.95 có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số cơ mà chữ số hàng chục bằng trung bình cùng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng đối chọi vị.

kimsa88
cf68