Tính chất hoá học của axit

     

Trong bài viết dưới đây, công ty chúng tôi sẽ share các tính chất hóa học của axit và các dạng bài xích tập về tính chất hóa học tập của axit thường gặp gỡ có lời giải cụ thể để chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé


Định nghĩa axit

Axit là hòa hợp chất bao gồm một hay nhiều nguyên tử hidro links với một hay các gốc axit. Nói phương pháp khác, axit là 1 trong những hợp chất hóa học gồm công thức HxA, có vị chua với tan được trong nước để tạo ra dung dịch gồm nồng độ pH + mang đến bazo hoặc nhận những cặp electron không phân chia từ bazo.

Bạn đang xem: Tính chất hoá học của axit

Ví dụ: HCl, H2SO4, HNO3, H2S,..

Tính chất hóa học của axit

1. Axit làm chuyển màu sắc chất chỉ thị màu

Dung dịch axit làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ.

*


Ở đk nhiệt độ, nhiệt độ bình thường, giấy quỳ tím tất cả màu tím, tuy vậy nó có khả năng sẽ bị đổi màu sắc khi bỏ vào các môi trường thiên nhiên (axit, bazơ) khác nhau. Ở môi trường axit giấy quỳ tím thay đổi màu thành đỏ, trong môi trường kiềm bazơ giấy quỳ tím đưa sang color xanh.

Chính vì vậy, trong hóa học, quỳ tím là chất chỉ thị màu để nhận ra dung dịch axit.

2. Axit tác dụng với kim loại

Phương trình hóa học: Axit + sắt kẽm kim loại → muối bột + H2

Điều khiếu nại phản ứng hóa học:

Axit: thường được sử dụng là HCl, H2SO4 loãng (nếu là H2SO4 quánh thì không giải tỏa H2 cơ mà sinh ra các khí như CO, CO2, SO2….)Kim loại: Muối tạo bởi các kim loại đứng trước H trong dãy vận động hóa học tập của kim loại

Dãy vận động hóa học tập của kim loại đó là: K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Cách nhằm ghi ghi nhớ dãy kim loại này là: bao giờ cần may áo Záp sắt phải sang phố hỏi shop á phi âu

Ví dụ:

3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

2HCl + fe → FeCl2 + H2 (↑)

Các sắt kẽm kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không chức năng với HCl, H2SO4 loãng.

Chú ý: Axit HNO2 và H2SO4 đặc chức năng được với khá nhiều kim loại nhưng không hóa giải khí hiđro.

3. Axit chức năng với bazơ

Phương trình làm phản ứng: Axit + Bazơ → muối bột + H2O

Điều kiện: toàn bộ các axit đều chức năng với bazơ cùng được gọi là phản ứng trung hòa

Ví dụ:

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

HCl + NaOH → NaCl + H2O

4. Tính năng với oxit bazơ

Phương trình hóa học: Axit + oxit bazơ → muối bột + Nước

Điều liện: toàn bộ các axit đều công dụng với oxit bazơ.

Xem thêm: Người Mà Ta Dựa Dẫm Vào Chap 1 )(越南语), Tiếng Việt

Ví dụ:

6HCl + Fe2O3 → FeCl3 + 3H2O

H2SO4 + MgO → MgSO4 + H2O

5. Axit tác dụng với muối

Nguyên tắc: muối bột (tan) + Axit (mạnh) → Muối new (tan hoặc không tan) + Axit bắt đầu (yếu hoặc dễ bay hơi hoặc mạnh).

Điều kiện

Muối tham gia tan, Axit mạnh, muối tạo thành ko tan vào axit ra đời sau bội nghịch ứng, ví như muối new là muối tan thì axit mới đề nghị yếu, trường hợp muối new là muối ko tan thì axit mới phải là axit mạnhChất tạo thành có ít nhất 1 kết tủa hoặc một khí cất cánh hơi

Ví dụ:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 ↑ + H2O

Bài tập về đặc điểm hóa học của axit bao gồm lời giải

Ví dụ 1: hỗn hợp A tính năng với CuO tạo nên dung dịch có blue color lam. A là

A. NaOH

B. Na2CO3

C. H2SO4

D. Ca(OH)2

Lời giải

Chọn câu trả lời C. Bởi:

CuO là oxit bazơ => chảy trong hỗn hợp axit H2SO4 tạo muối CuSO4 có màu xanh lá cây lam

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Ví dụ 2: MgCO3 chức năng với dung dịch HCl sinh ra:

A. Hóa học khí cháy được trong không khí

B. Chất khí làm cho vẫn đục nước vôi trong.

C. Hóa học khí gia hạn sự cháy và sự sống.

D. Chất khí không tan trong nước.

Lời giải

Chọn giải đáp B bởi:

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

CO2 là khí ko cháy, không gia hạn sự cháy, sư sống.

Khí CO2 tan không nhiều trong nước và làm đục nước vôi vào theo làm phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 18 gam một sắt kẽm kim loại M buộc phải dùng 800ml dung dịch HCl 2,5M. Kim loại M là sắt kẽm kim loại nào sau đây? (biết hóa trị của kim loại trong vòng từ I mang đến III).

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Mới Nhất 2022, Mẫu Mbb01: Biên Bản Vi Phạm Hành Chính 2022

A. Ca B. Mg C. Al D. Fe

Lời giải

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

2/n sắt phản ứng = (0,84.85) : (56.100) = 0,01275 mol

Vậy

⇒ nH2 = nFe pư = 0,01275 mol

⇒ VH2 = 0,01275.22,4 = 0,2856 mol

MM = mM/nM = 18/2/n = 9n g/mol

Nếu n = 1 thì milimet = 9 → loại

Nếu n = 2 thì mm = 18 → loại

Nếu n = 3 thì milimet = 27 → M là kim loại Al

⇒ chọn C.

Ví dụ 4: Để hoà rã vừa hết 4,48 gam Fe nên dùng bao nhiêu ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 0,5M với H2SO4 0,75M?

Hướng dẫn giải chi tiết:

nFe = 0,08 mol

Gọi thể tích dung dịch tất cả hổn hợp axit yêu cầu dùng là V (lít)

⇒ nHCl = 0,5V mol; nH2SO4=0,75V mol

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

0,25V ← 0,5V

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

0,75V ← 0,75V

⇒ nFe = 0,25V + 0,75V = 0,08 => V = 0,08 lít = 80 ml

Ví dụ 5:

Lấy 200 ml hỗn hợp BaCl2 0,6M chức năng với 400 ml dung dịch H2SO4 0,5M chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là

Lời giải

nBaCl2 = 0,2.0,6 = 0,12mol; nH2SO4 = 0,4.0,5 = 0,2mol

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

*

⇒ H2SO4 dư, BaCl2 bội phản ứng hết

⇒ nBaSO4 = nBaCl2 = 0,12 mol

⇒ mBaSO4 = 0,12.233 = 27,96 gam

Hy vọng cùng với những kỹ năng mà công ty chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp chúng ta nhớ được đặc thù hóa học của axit để vận dụng vào làm bài tập nhé