Toán 11 Bài 3 Trang 41

     

b) Vì(sin left( x-dfracpi 6 ight)le 1Leftrightarrow y=3sin left( x-dfracpi 6 ight)-2le 1 )

Nên(Max y=1)khi(sin left( x-dfracpi 6 ight)=1Rightarrow x-dfracpi 6=dfracpi 2+k2pi Leftrightarrow x=dfrac2pi 3+k2pi ,,,kin mathbbZ )
Bạn đang xem: Toán 11 bài 3 trang 41

*

Tham khảo lời giải các bài tập Ôn tập chương 1 khác • Giải bài bác 1 trang 40 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 a) Hàm số(y=cos... • Giải bài 2 trang 40 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 địa thế căn cứ vào đồ thị... • Giải bài 3 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tìm giá bán trị bự nhất... • Giải bài bác 4 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài 5 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải các phương trình... • Giải bài xích 6 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Phương trình (cos x=sin... • Giải bài xích 7 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Phương... • Giải bài xích 8 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Nghiệm dương bé dại nhất... • Giải bài 9 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Nghiệm âm mập nhất... • Giải bài bác 10 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Phương trình(2 an...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổng hợp và phần trăm - Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy nhiên song - Hình học 11 •Chương 3: hàng số - cấp cho số cùng và cấp cho số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ vuông góc trong không khí - Hình học 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11
bài trước bài bác sau


Xem thêm: Looking Back Unit 1 Looking Back Lớp 9 Thí Điểm, Soạn Tiếng Anh Unit 1 Lớp 9: Looking Back

Giải bài bác tập SGK Toán 11
Ôn tập chương 1
• Giải bài 1 trang 40 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 2 trang 40 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 3 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 4 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 5 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 6 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 7 trang 41 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 8 trang 41 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 9 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 10 trang 41 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11


Xem thêm: Bộ Sách Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo Pdf, Sách Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong mặt phẳng Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong ko gian. Quan tiền hệ tuy vậy song Chương 3: hàng số - cấp cho số cộng và cung cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong ko gian. Dục tình vuông góc trong không gian Chương 4: giới hạn Chương 5: Đạo hàm