Toán lớp 5 phân số thập phân

     

Khái niệm: những phân số tất cả mẫu số là (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...) được call là các phân số thập phân.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 phân số thập phân


Ví dụ: các phân số (dfrac310;,dfrac99100;,dfrac1231000) là những phân số thập phân.

Chú ý: có một trong những phân số rất có thể viết thành phân số thập phân.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1 : Đọc – viết phân số thập phân

Cách gọi – viết phân số thập phân giống như như những phân số thông thường.

Khi gọi phân số ta gọi tử số trước rồi gọi “phần”, tiếp đến đọc cho mẫu số.

Khi viết số thập phân, tử số là số tự nhiên và thoải mái viết trên gạch men ngang, mẫu mã số là số tự nhiên khác (0) viết dưới gạch ngang.

Ví dụ:

- Phân số (dfrac710) được phát âm là bảy phần mười.

Xem thêm: Mẫu Giấy Chứng Nhận Độc Thân 2017, Cách Viết Giấy Chứng Nhận Độc Thân

- Phân số “hai mươi ba phần một trăm” được viết là (dfrac23100).

Dạng 2: So sánh nhị phân số thập phân

Cách so sánh hai phân số thập phân giống như như cách đối chiếu hai phân số thông thường.

Ví dụ: Điền dấu phù hợp vào chỗ chấm: (dfrac310 cdot cdot cdot dfrac710,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dfrac72100 cdot cdot cdot dfrac53100).

Cách giải:

So sánh nhị phân số (dfrac310) với (dfrac710) ta thấy đều phải sở hữu mẫu số là (10) với (3 53) phải (dfrac72100 > dfrac53100.)

Vậy: (dfrac310 dfrac53100 .)

Dạng 3: thay đổi một số phân số không hẳn là phân số thập chia thành phân số thập phân


Phương pháp giải:

- search một số sao cho số kia nhân với mẫu số thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- Nhân cả tử số và chủng loại số với thuộc số đó để được phân số thập phân.

Hoặc :

- tìm kiếm một số sao cho mẫu số phân chia cho một trong những thì được (10,;,,,100,;,,,1000,;,,,...)

- phân chia cả tử số và mẫu số với cùng số đó và để được phân số thập phân.

Xem thêm: Mục Lục Soạn Văn Lớp 7 Ngắn Nhất ), Soạn Văn 7 Ngắn Nhất

Ví dụ : Chuyển những phân số sau thành phân số thập phân:(dfrac12;,,dfrac45 ;,,dfrac84200)

Cách giải:

Ta thấy $2 imes 5 = 10;,,,5 imes 2 = 10;,,,200:2 = 100;,,84:2 = 42$ .

Vậy ta có thể chuyển các phân số đã cho thành phân số thập phân như sau:

$eginarraycccccdfrac12 = dfrac1 imes 52 imes 5 = dfrac510;,,,,,,,,,,,,,dfrac45 và , = dfrac4 imes 25 imes 2 = dfrac810;,,,,,,,,,,,,dfrac84200 = dfrac84:2200:2 = dfrac42100\,endarray$