Toán lớp 8 hình bình hành

     
Xem lời giải sách "Kết nối trí thức với cuộc sống"
*
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân


Bạn đang xem: Toán lớp 8 hình bình hành

Xem giải thuật sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 2. Hình chữ nhật - Hình thoi. Hình bình hành - Hình thang cân
Xem giải mã sách "Cánh diều"
*
Bài 3. Hình bình hành
Trả lời thắc mắc 1 bài xích 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Các cạnh đối của tứ giác ABCD bên trên hình 66 có gì đặc biệt quan trọng ?

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 bài xích 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 7 trang 90 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình bình hành ABCD (h.67). Thử phát hiện tính chất về cạnh, về góc, về đường chéo của hình bình hành đó.

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài 7 trang 92 SGK Toán 8 Tập 1

Trong những tứ giác nghỉ ngơi hình 70, tứ giác làm sao là hình bình hành? vày sao ?

Xem giải thuật


bài bác 43 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy kẻ ô vuông sinh sống hình 71 gồm là hình bình hành hay là không ?

Xem lời giải


bài bác 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng tỏ rằng BE = DF.

Xem lời giải


bài xích 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB sống E, tia phân giác của góc B

Xem giải mã


bài bác 46 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 46 trang 92 SGK Toán 8 tập 1. Những câu sau đúng hay sai ?

Xem giải mã


bài 48 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Tứ giác ABCD gồm E, F, G, H theo đồ vật tự là trung điểm của những cạnh

Xem giải thuật


bài 49 trang 93 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo sản phẩm công nghệ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo cánh BD cắt AI, ông xã theo lắp thêm tự sinh hoạt M cùng N.

Xem giải mã
Xem thêm: Bài 5 Trang 119 Sgk Hóa 12, Bài 5 Trang 119 Sgk Hóa Học 12

Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 6 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - bài 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 8 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số cửu - bài bác 7 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số chín - bài 7 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh, Giải Sinh 9 Bài 11: Phát Sinh Giao Tử Và Thụ Tinh

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép donapt.com.vn giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.