Tone Empire BlackQ – Ứng dụng làm nhạc không thể thiếu

March 13, 2021
Plugin Âm Nhạc
0 0
GOOGLE DRIVE Tone Empire BlackQ V2 v1.1.2 Tone Empire BlackQ

Tone Empire BlackQ – Ứng dụng làm nhạc không thể thiếu

Plugin này có bộ xử lý hiệu quả nhất có thể để nó có thể được sử dụng như một plugin theo dõi với độ trễ rất thấp và cũng cho phép một người chạy nhiều phiên bản của nó một cách dễ dàng.

Trong Black Q Version 2, Tone Empire cũng đã giới thiệu “OVERSAMPLING”. Giờ đây, nó có tùy chọn lấy mẫu lên đến 8x nếu hệ thống của bạn có thể lấy CPU TẢI đó, Hãy chọn tùy chọn lấy mẫu quá mức của bạn để nhận được nhiều “ANALOG” Âm thanh hơn.

Leave a Reply

Skip to toolbar