Trắc Nghiệm Địa Bài 35 Lớp 10

     
Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Trắc nghiệm địa bài 35 lớp 10

*

Xem thêm: Đố Ai Nêu Lá Quốc Kỳ - Câu Đố: Đố Ai Nêu Lá Quốc Kì

*

Chương 1: bạn dạng đồ bài 2: một số phương pháp biểu thị các đối tượng người tiêu dùng địa lí trên bạn dạng đồ bài xích 3: Sử dụng bạn dạng đồ trong học tập tập và đời sống bài xích 4: Thực hành: xác minh một số phương pháp biểu thị các đối tượng người dùng địa lí trên bản đồ Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các vận động của Trái Đất bài 5: Vũ Trụ. Hệ mặt Trời với Trái Đất. Hệ quả của vận động tự xoay quanh trục của Trái Đất bài bác 6: Hệ quả chuyển động xung quanh khía cạnh Trời của Trái Đất Chương 3: cấu trúc của Trái Đất. Những quyển của lớp vỏ địa lí bài 7: cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết thi công mảng bài 8: tác động của nội lực mang lại địa hình mặt phẳng Trái Đất bài xích 9: tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất bài bác 10: Thực hành: nhấn xét về sự việc phân bố những vành đai cồn đất, núi lửa và các vùng núi con trẻ bài xích 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ bầu không khí trên Trái Đất bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số trong những loại gió thiết yếu bài xích 13: Ngưng ứ hơi nước trong khí quyển. Mưa bài bác 14: Thực hành: Đọc bạn dạng đồ sự phân hóa những đới và những kiểu nhiệt độ trên Trái Đất bài 15: Thủy quyển. Một vài nhân tố tác động đến cơ chế nước sông. Một số sông bự trên Trái Đất bài xích 16: Sông. Thủy triều. Dòng đại dương bài xích 17: Thổ nhưỡng quyển. Các yếu tố hình thành thổ nhưỡng bài 18: Sinh quyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự cải cách và phát triển và phân bố của sinh đồ bài bác 19: Sự phân bổ của sinh vật và đất bên trên Trái Đất Chương 4: một số quy qui định của lớp vỏ địa lí bài bác 20: Lớp vỏ địa lí. Quy lao lý thống độc nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí bài xích 21: Quy cơ chế địa đới với quy luật phi địa đới Chương 5: Địa lí cư dân bài xích 22: số lượng dân sinh và sự gia tăng dân số bài bác 23: Cơ cấu dân sinh bài 24: phân bổ dân cư. Các loại hình quần cư và thành phố hóa bài xích 25: Thực hành: Phân tích phiên bản đồ phân nố dân cư thế giới Chương 6: cơ cấu nền kinh tế tài chính bài xích 26: cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính Chương 7: Địa lí nông nghiệp bài xích 27: Vai trò, sệt điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp bài 28: Địa lí ngành trồng trọt bài xích 29: Địa lí ngành chăn nuôi bài xích 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu thứ về sản lượng lương thực, số lượng dân sinh của quả đât Chương 8: Địa lí công nghiệp bài bác 31: Vai trò, điểm lưu ý của công nghiệp. Những nhân tố tác động tới cải cách và phát triển và phân bổ công nghiệp bài 32: Địa lí những ngành công nghiệp bài xích 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp) bài bác 33: Một số vẻ ngoài chủ yếu ớt của tổ chức lãnh thổ công nghiệp bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một trong những sản phẩm công nghiệp trên nhân loại Chương 9: Địa lí dịch vụ bài 35: Vai trò, những nhân tố ảnh hưởng và điểm lưu ý phân bố những ngành dịch vụ bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phạt triển, phân bố ngành giao thông vận tải đường bộ bài bác 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê với kênh dào Pa-na-ma bài 40: Địa lí ngành thương mại dịch vụ Chương 10: môi trường thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên bài xích 41: môi trường và tài nguyên vạn vật thiên nhiên bài xích 42: môi trường thiên nhiên và sự phân phát triển bền vững Trắc nghiệm tổng thích hợp Địa lí 10 Đề thi Địa lí 10 Đề thi Địa lí 10 học tập kì 1 có đáp án Đề thi Địa lí 10 học tập kì 2 bao gồm đáp án


Xem thêm: 7 Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Lớp 8 Bằng Lời, Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

trang chủ Lớp 10 Địa lý Trắc nghiệm Địa Lí 10 bài xích 35 (có đáp án): Vai trò, những nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các
Trắc nghiệm Địa Lí 10 bài bác 35 (có đáp án): Vai trò, những nhân tố tác động và đặc điểm phân bố những

7222 lượt thi