Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 16

     

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10 bài 16 (có đáp án): Thời Bắc nằm trong và những cuộc đấu tranh giành chủ quyền dân tộc (tiếp theo) (phần 3)

Câu 18.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 16

Để gây ra và củng cố cơ quan ban ngành tự chủ vừa giành được, chúng ta Khúc đang

A.Xây dựng khối hệ thống thành lũy kiên cố

B.Chế ra nhiều một số loại vũ khí mới, lợi hại

C.Cải phương pháp trên nhiều mặt, bớt nhẹ sự góp phần của nhân chúng

D.Liên kết với Champa và những nước trơn giềng khác

Hiển thị đáp án

Câu 19. Sự nghiệp giành quyền từ bỏ chủ của mình Khúc có ý nghĩa lịch sử

A.Khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng, vua Thục

B.Đem lại độc lập, tự do cho dân tộc

C.Đặt nền móng mang lại cuộc chiến đấu giành tự do của dân chúng ta giành thành công hoàn toàn vào thời điểm năm 938

D.Tạo điều kiện đưa tổ quốc vươn lên, trở nên tân tiến thành non sông hùng mạnh

Hiển thị đáp án

Câu 20. Quân nam Hán vẫn lợi dụng thời cơ nào để xâm lược việt nam lần đồ vật hai

A.Dương Đình Nghệ - fan đứng đấu cơ quan ban ngành tự công ty bị thịt hại

B.Kiều Công Tiễn cho tất cả những người sang mong cứu đơn vị Nam Hán giúp hạn chế lại Ngô Quyền

C.Khúc vượt Dụ qua đời

D.Ngô Quyền rước quân tiến công Kiều Công Tiễn

Hiển thị đáp án

Câu 22. Kế đánh giặc của Ngô Quyền gồm điểm gì nổi bật?

A.Dùng kế đóng góp cọc bên trên sông Bạch Đằng

B.Bố trí trận địa phục kích để đánh bại kẻ thù

C.Dùng kế đóng góp cọc trên khúc sông hiểm yếu đến quân mai phục và nhử địch vào trận địa bãi cọc rồi đánh bại chúng

D.Mở trận đánh quyết định đánh bại quân địch, rồi giảng hòa, mở đường cho cái đó rút về nước

Hiển thị đáp án

Câu 23.

Xem thêm: Hai Thanh Sắt Có Thể Tích Là 23 Cm 3 Và 19 Cm3, Hai Thanh Sắt Có Thể Tích Là 23Cm3 Và 19 Cm3

Ý nghĩa lịch sử dân tộc của chiến thằng Bạch Đằng năm 938 là gì?

A.Buộc quân phái nam Hán phải từ vứt mộng thôn tính nước ta

B.Nâng cao vị nuốm của nước ta trong kv

C.Mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài hơn của dân tộc

D.Để lại bài học về khoan thư sức dân trong kế sách giữ lại nước

Hiển thị đáp án

Câu 24. Hãy liên kết thông tin sinh hoạt cột phía trái với cột mặt phải làm sao để cho phù hợp

1. Lý Bí

2. Triệu quang đãng Phục

3. Khúc quá Dụ

4. Ngô Quyền

a)Lãnh đạo dân chúng ta đánh bại cuộc xâm lấn của quân nam Hán lần vật dụng nhất

b)Lãnh đạo quần chúng ta vượt mặt cuộc xâm lấn của quân phái mạnh Hán lần trang bị hai, mở thời đại tự do tự chủ lâu bền hơn của dân tộc

c)Lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa chống chế độ cai trị, bóc tách lột ở trong nhà Lương, lật đổ chính quyền đô hộ, đăng quang vua, để quốc hiệu Vạn Xuân

d)Tổ chức cuộc tao loạn chống quân Lương ở váy Dạ Trạch (Hưng Yên) được tôn làm cho Dạ Trạch Vương

A.1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b.

B.1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a.

C.1 – a, 2 – d, 3 – b, 4 – c.

Xem thêm: Ứng Dụng 1.1 1.1 Là Gì - Tìm Hiểu Thông Tin Về Ứng Dụng 1

D.1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – d.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 25. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để triển khai xong đoạn tư liệu sau: “…………có thể lấy quân new họp……mà quấy tan được trăm vạn quân của lưu Hoằng Tháo, mở nước, xưng vương, có tác dụng cho….không dám sang trọng lại lần nữa.”

A.Tiền Ngô vương vãi …….. Của nước Việt ta ……… người phương Bắc

B.Ngô Quyền ………của mình………quân Hán

C.Quân giặc …………chưa được bao lâu……..quân ta

D.Dương Đình Nghệ ………của nước ta………người Trung Quốc

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3