TurboMosaic – Trình tạo ảnh đẹp nhất cho Macbook của bạn

November 14, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE TurboMosaic 3.6.2 FSHARE TurboMosaic 3.0.20 TurboMosaic.phiên bản khác Tải TurboMosaic Cho Macbook

TurboMosaic – Trình tạo ảnh đẹp nhất cho Macbook của bạn

TurboMosaic là một phần mềm photomosaic cho phép bạn tạo ra những bức tranh ghép tuyệt vời nhất với ít nỗ lực – chúng tôi cá rằng bạn sẽ ngạc nhiên với chất lượng của kết quả.

Một bức tranh khảm là một bức ảnh được tạo ra từ nhiều bức ảnh nhỏ hơn. Khi nhìn từ xa, bức tranh lớn nổi bật trong khi khi nhìn từ gần, các bức ảnh nhỏ hơn lại thể hiện rõ rệt.

Phiên bản TurboMosaic 3.6.2: Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

OS X 10.9 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar