UltraEdit 20.00.0.8 – Phiên bản Mac của trình soạn thảo văn bản Windows

December 24, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
UltraEdit 20.00.0.18 UltraEdit phiên bản khác UltraEdit

UltraEdit 20.00.0.8 – Phiên bản Mac của trình soạn thảo văn bản Windows

UltraEdit là trình soạn thảo văn bản tốt nhất thế giới, hiện đã có cho Mac. UltraEdit cho Mac là một ứng dụng Mac gốc dựa trên trình soạn thảo văn bản phổ biến của Windows, UltraEdit! UE Mac cung cấp vô số công cụ giúp nó trở nên lý tưởng cho mọi thứ từ chỉnh sửa văn bản cơ bản, đến phát triển toàn diện trong các ngôn ngữ như C, Objective C, Javascript, XML, PHP, Perl, Python và các công cụ khác. UltraEdit cho Mac bao gồm các tính năng UltraEdit yêu thích của bạn như Tìm trong tệp, Thay thế trong tệp, FTP / FTPS gốc, macro, tập lệnh, chế độ cột / khối và nhiều hơn nữa.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 20.00.0.8:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.9 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar