Unit 2 Lớp 12 Communication And Culture

     

Tổng hợp các bài tập vào phần Communication and Culture - trang 27 Unit 2 SGK giờ anh 12 Thí điểm


Communication (Giao tiếp)

The urban world in 2050 (Thế giới city năm 2050)

1 Listen to lớn a talk about predictions for life in cities in 2050 and choose the correct option in each of the following sentences.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 12 communication and culture

(Nghe cuộc thì thầm về những dự đoán cho cuộc sống đời thường ở các thành phố trong năm 2050 và lựa chọn tùy chọn đúng trong những câu sau đây.)

Click tại phía trên để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. 70

2. Oil

3. Natural resources

4. Close to

5. Really big cities

6. Smaller cities

Tạm dịch:

1. Đến năm 2050, 70 tỷ lệ dân số quả đât sẽ sinh sống ở những thành phố.

2. Năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ tương đối tốn kém.

3. Tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt do khai thác quá mức.

4. Nhiều người rất có thể sẽ có nơi làm việc gần nơi họ sinh sống.

5. Nó sẽ rất khó khăn để hỗ trợ đủ nước, gas và điện cho các thành phố lớn.

6. Nhiều fan từ nông thôn sẽ dịch chuyển đến các thành phố bé dại hơn.

2 Work in groups. Which of the predictions in 1 are likely to lớn come true lớn the đô thị you live in, or a city in Viet nam that you know most about? Make some more predictions about that thành phố in 2050.

(Làm bài toán theo nhóm. Dự đoán nào trong phần 1 có khả năng trở thành sự thật với thành phố bạn sẽ sống, hoặc một thành phố ở việt nam mà các bạn biết rõ nhất? Viết một số trong những dự đoán về thành phố đó vào thời điểm năm 2050.)

Hướng dẫn giải:

We now live in a small town in Bac Giang. We all think that in 2050, our small town will grow into a small city. More and more people from the nearby villages will come & settle down here. There will be more entertainment centres and better facilities. Several factories will be built in the area, so more jobs will be created for local people. But things will become more expensive, especially oil and electricity. Also, the environment may have khổng lồ suffer. Air & water will be polluted due khổng lồ the smoke from factory chimneys và not properly treated drainage system. It is important that the government & local authorities work closely to tư vấn a sustainable development.

Chú ý:  Những thông tin được gạch men chân học sinh rất có thể thay núm để phù hợp với trường hợp của riêng biệt mình.

Tạm dịch: 

Bây giờ chúng tôi đang số ở 1 thị trấn nhỏ tuổi ở Bắc Giang. Vớ cả công ty chúng tôi nghĩ rằng vào năm 2050, thị trấn bé dại của cửa hàng chúng tôi sẽ cải tiến và phát triển thành một tp nhỏ. Ngày càng đa số người từ các ngôi làng gần đó sẽ đến và định cư sống đây. Sẽ có tương đối nhiều trung tâm giải trí và luôn tiện nghi giỏi hơn. Một số nhà máy sẽ được xây dựng trong khu vực vực, vì chưng vậy sẽ tạo nên ra thêm nhiều câu hỏi làm cho người dân địa phương. Nhưng hồ hết thứ sẽ trở nên đắt hơn, đặc biệt là dầu cùng điện. Ko kể ra, môi trường rất có thể phải cực nhọc khăn. Không khí cùng nước đang bị ô nhiễm và độc hại do sương từ các ống khói nhà máy sản xuất và ko được xử lý đúng cách dán theo hệ thống thoát nước. Điều quan trọng đặc biệt là cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương làm cho việc chặt chẽ để hỗ trợ phát triển bền vững.

Culture (Văn hóa)

Urbanised bangkok (Đô thị hóa Bangkok)

1 Look at the two photos of Bangkok, Thailand. What aspects of đô thị life bởi they show?

(Xem nhì bức hình ảnh của Bangkok, Thái Lan. Phần lớn khía cạnh làm sao của cuộc sống thành phố được thể hiện?)

*

Hướng dẫn giải:

It is a fast-growing city. The first photo shows modern thủ đô bangkok thái lan with its improved infrastructure & high-rise buildings. The second one shows the other side of urbanisation, such as the growth of slums & urban poverty.

Chú ý:  Những tin tức được gạch men chân học sinh rất có thể thay ráng để tương xứng với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

Nó là một trong thành phố đang cải cách và phát triển nhanh. đều hình ảnh đầu tiên cho biết Bangkok tân tiến với hạ tầng và những toà nhà cao tầng. Bức ảnh thứ hai cho thấy mặt khác của city hóa, chẳng hạn như sự ngày càng tăng của những khu ổ con chuột và city nghèo.

Xem thêm: Giải Bài 7 Trang 33 Sgk Vật Lí 11, Bài 7 Trang 33 Sgk Vật Lí 11


2 Read the text about urbanisation in Bangkok. Answer the questions that follow.

(Đọc văn bản về city hóa sống Bangkok. Vấn đáp các thắc mắc phía dưới)

As the capital đô thị of thái lan for over 200 years, thủ đô bangkok thái lan has an important role to lớn play. Its growth is the world"s window on the growth of Thailand. Its urbanisation rate has increased gradually over the past 50 years, bringing apparent & wide-ranging benefits to lớn the country. These include economic, social and cultural ones. In terms of economic benefits, the national income statistics have shown that bangkok and the surrounding areas usually generate more than 50% of the gross domestic product. Regarding the social benefits, Bangkok"s inhabitants have access to better services & facilities compared to lớn any other area of the country. Moreover, as a national centre of art and culture, thủ đô bangkok provides many opportunities & facilities for leisure and thể thao activities, and entertainment.

However, urbanisation has also resulted in massive problems. For example, thousands of migrants live in the modern slums surrounded by poverty, crime and drugs, and with no hope of getting a job. Traffic congestion is another big problem in the đô thị whose road system is unable khổng lồ cope with the increased number of cars.The traffic congestion combined with the large concentration of factories has severely affected the air and water quality. Despite the problems, bangkok thái lan still continues to attract more và more migrants every year. The problems of traffic congestion, pollution và urban slums will continue to lớn grow worse if the government does not take any measures lớn reduce the negative effects of urbanisation.


1. What is the role of thủ đô bangkok in Thailand?

2. What benefits has urbanisation brought about?

3. What problems has urbanisation caused?

Hướng dẫn giải:

1. Bangkok thái lan plays an important role inThailand. It has been a capital city for over 200 years. The growth of bangkok is the world"s window on the growth of Thailand.

2. It has brought about economic, social & cultural benefits.

3. The drawbacks include the growth of slums, social issues such as drugs and crime, traffic congestion, và environmental pollution. 

Tạm dịch:

Là hà nội thủ đô của xứ sở nụ cười thái lan hơn 200 năm, Băng Cốc tất cả một vai trò quan lại trọng. Tỷ lệ tăng trưởng của chính nó là cửa sổ của thế giới trên đà cải cách và phát triển của Thái Lan. Tỷ lệ đô thị hóa tăng vọt trong 50 năm qua, đem về nhiều tiện ích rõ rệt với trải rộng rãi đất nước. Bao gồm các sự việc về tởm tế, làng mạc hội với văn hóa. Về công dụng kinh tế, thống kê thu nhập quốc gia cho thấy thêm Băng ly và các khoanh vùng xung quanh thường tạo thành hơn 50% tổng sản phẩm quốc nội. Liên quan đến các tác dụng xã hội, fan dân Băng Cốc có thể tiếp cận các dịch vụ và phương tiện xuất sắc hơn so với bất kỳ khu vực nào khác của khu đất nước. Hơn nữa, là một trung tâm thẩm mỹ và nghệ thuật và văn hóa quốc gia, Băng Cốc cung cấp nhiều cơ hội và nhân thể nghi mang đến các hoạt động giải trí và thể thao.

Tuy nhiên, thành phố hóa cũng dẫn đến những vấn đề lớn. Ví dụ, hàng chục ngàn người thiên di sống trong quần thể ổ chuột văn minh bao quanh, bởi nghèo đói, tội phạm và ma túy và không có mong muốn kiếm được câu hỏi làm. ùn tắc giao thông là một trong những vấn đề lớn ở thành phố mà hệ thống đường phố không thể đáp ứng nhu cầu được sự tăng thêm số lượng xe cộ ô tô. Tắc nghẽn giao thông kết phù hợp với các nhà máy tập trung mập đã tác động nghiêm trọng đến quality không khí với nước. Tuy nhiên có sự việc này, tuy vậy Băng ly vẫn liên tiếp thu hút không ít người dân di cư hơn sản phẩm năm. Các vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm và độc hại môi ngôi trường và các khu ổ loài chuột tại khoanh vùng thành thị sẽ thường xuyên tồi tệ hơn nếu cơ quan chỉ đạo của chính phủ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào nhằm giảm những tác động xấu đi của quá trình đô thị hóa.

1. Vai trò của Băng ly ở vương quốc của nụ cười là gì?

Bangkok đóng góp một vai trò đặc biệt ở Thái Lan. Nó là thủ đô trong hơn 200 năm. Sự lớn lên của bangkok thái lan là hành lang cửa số của quả đât về sự phát triển của Thái Lan.

2. Đô thị hóa đem lại những công dụng gì?

Nó đã mang lại lợi ích kinh tế, làng hội cùng văn hóa.

3. Đô thị hóa gây ra những vụ việc gì?

Những nhược điểm bao hàm sự cách tân và phát triển của những khu ổ chuột, các vấn đề thôn hội như ma túy cùng tội phạm, tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm và độc hại môi trường.


3 Discuss the question below.

What are the similarities & differences between the urbanisation in bangkok thái lan and that in Ha Noi?

(Thảo luận về câu hỏi dưới đây.

Những điểm tương đương và khác hoàn toàn giữa thành phố hóa ở bangkok thái lan và tại tp hà nội là gì?)

Hướng dẫn giải:

- The similarities between the urbanisation in bangkok thái lan and that in Ha Noi are: play an important role in country, have brought about economics, social và cultural benefits; the drawbacks include the growth of slums, social issues such as drugs và crime, traffic congestion, & environmental pollution.

Chú ý:  Những tin tức được gạch ốp chân học sinh rất có thể thay vậy để tương xứng với tình huống của riêng rẽ mình.

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Cánh Diều Trang 41 Cánh Diều

Tạm dịch:

Điểm tương đồng giữa city hóa sinh sống Băng cốc và ở hà nội thủ đô là: đóng một vai trò đặc biệt ở quốc gia, mang lại lợi ích kinh tế, buôn bản hội cùng văn hóa; hồ hết nhược điểm bao gồm sự trở nên tân tiến của các khu ổ chuột, các vấn đề làng hội như ma túy cùng tội phạm, tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.