UNIT 3 LỚP 12 SPEAKING SÁCH MỚI

     

1. Look at the pictures. Match the pictures with the appropriate word or phrases.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 12 speaking sách mới

(Nhìn vào phần đa bức tranh. Nối mọi hình hình ảnh với các từ hoặc các từ mê say hợp.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Diesel vehicle (xe bộ động cơ diesel)

2. Melting of the Arctic (tan tan băng ở Bắc Cực)

3. Soot (bồ hóng, vết mờ do bụi than)


2. Read the following article about soot pollution. Choose the appropriate heading (a-d) for each paragraph. 

(Đọc bài viết sau về ô nhiễm và độc hại bụi than. Lựa chọn tiêu đề tương thích (a-d) cho mỗi đoạn.) 

a. Soot và global warming

b. The effect of soot on human health

c. The origin of soot

d. Ways to reduce soot emissions 

Nowadays we know a lot about the liên kết between carbon dioxide (C02) emissions & global warming. However, we seem to lớn be unaware of one very dangerous pollutant, soot also called black carbon.

1.________

Soot comes from the incomplete combustion or coal, oil, wood và other fuels. In other words diesel 

engines, vehicle exhaust pipes, farming machines, construction equipment, or simply fires in grills, fireplaces, và stoves are potential sources of soot. It appears in our daily life và can easily affect every one of us.

2._______

Soot lượt thích all black things absorbs sunlight & heats up the atmosphere. According lớn recent research, it is the second most damaging greenhouse gas after C02, và twice as harmful to lớn the climate. Although black carbon remains in the atmosphere for no more than seven days it is particularly damaging to frozen areas. Soot emissions might be responsible for the quick melting of the Arctic. Controlling black carbon can help to slow down global warming.

3._______

Soot does not only have an impact on globs warming and climate change, but is also unhealthy. A soot particle is very tiny - smaller than dust and mould, and about 1/30 the width of a human hair. It can easily go into our bloodstream và lungs via the nose và throat. As a result, breathing in the tiny particles oto cause asthma attacks, heart disease, bronchitis và many other respiratory illnesses.

4._______

Large quantities of man-made soot enter the atmosphere every year. The effects are most damaging regionally, especially in South and East Asia, Latin America and parts of Africa. In developing countries, reducing soot emissions can be achieved by replacing traditional stoves with clean, alternative fuel cookers & heaters. Installation of filters to remove black carbon from diesel vehicles can also reduce soot. Changing to electric or hydrogen vehicles will also reduce the impact on the environment.

In conclusion, reducing black carbon will have immediate benefits in slowing down global warming and the melting of the Arctic snow and ice. It would also prevent many soot-related deaths and illnesses.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a. Bụi than với sự nóng lên toàn cầu

b. Ảnh hưởng trọn của vết mờ do bụi than mang lại sức khoẻ nhỏ người

c. Bắt đầu của vết mờ do bụi than

d. Cách để giảm lượng khí thải những vết bụi than

Ngày nay bọn họ biết nhiều về sự liên quan giữa khí thải Co2 cùng sự nóng dần lên toàn cầu. Mặc dù nhiên, bọn chúng ta dường như không ý thức được một chất gây độc hại rất nguy hiểm, bụi than, nói một cách khác là carbon đen.

Xem thêm: Thành Phần Của Dịch Mạch Gỗ Chủ Yếu Là, Thành Phần Của Dịch Mạch Gỗ Gồm Chủ Yếu

1. Bắt đầu của lớp bụi than.

Bụi than căn nguyên từ quy trình cháy không hoàn toàn của than, dầu, gỗ và các nhiên liệu khác. Trong số những nguồn khác như, bộ động cơ diesel, ống xả xe, trang thiết bị nông nghiệp, thiết bị xây dựng, hoặc lửa vào lò nướng, lò sưởi và phòng bếp lò là đông đảo nguồn tiềm năng của buijt han. Nó mở ra trong cuộc sống đời thường hằng ngày của bọn họ và có thể dễ dàng ảnh hưởng đến toàn bộ chúng ta.

2. Những vết bụi than và sự nóng lên toàn cầu

Bụi than y hệt như những thứ black hấp thụ ánh nắng mặt trời cùng làm bầu khí quyển nóng lên. Theo nghiên cứu và phân tích gần đây, đây là loại khí gây hại mang lại nhà kính lắp thêm hai sau CO2, với gây hại gấp hai cho khí quyển. Mặc dù carbon black tồn trên trong không khí không quá 7 ngày, tuy vậy nó đặc biệt gây ảnh hưởng tới những vùng đóng góp băng. Khí thải bồ hóng hoàn toàn có thể là tại sao gây ra tan băng sinh sống Bắc Cực. Kiểm soát và điều hành carbon đen rất có thể giúp làm lờ lững sự nóng dần lên toàn cầu.

3. Ảnh hưởng trọn của bụi than đến sức mạnh con người

Bụi than không những có tác động đến sự nóng lên toàn cầu và biến hóa khí hậu, cơ mà còn bất lợi cho mức độ khỏe. Một hạt những vết bụi than rất nhỏ dại nhỏ hơn những vết bụi và nấm mèo mốc, và chỉ bởi 1/30 chiều rộng lớn của một gai tóc người. Nó rất có thể dễ dàng bước vào máu cùng phổi của bọn họ thông qua mũi cùng họng. Tác dụng là , khi hít đề xuất những hạt nhỏ dại có thể gây nên bệnh hen suyễn, căn bệnh tim, viêm phế quản cùng nhiều bệnh về đường hô hấp khác.

4. Cách để bớt lượng khí thải bụi than

Hằng năm, một trong những lượng lớn bụi than do con người tạo ra vào thai khí quyển. Những tác động này tạo tổn hại lớn số 1 đến một số khu vực, đặc biệt là Đông phái mạnh Á, Mỹ Latin và 1 phần của Châu Phi. Ở những nước đang phát triển, viêc giảm lượng những vết bụi than có thể thực hiện nay được bằng phương pháp thay thế các bếp lò truyền thống lâu đời bằng bếp nấu vè lò sưởi sạch. Gắn thêm đặt các bộ lọc để loại bỏ carbon đen từ động cơ diesel cũng rất có thể làm sút lượng bụi than. Thay đổi sang xe năng lượng điện hoặc phương tiện hydro sẽ hoàn toàn có thể làm giảm ảnh hưởng đến môi trường.

Tóm lại, giảm carbon đen sẽ có những tác dụng ngay lập tức trong việc làm sút sự nóng lên toàn cầu và sự rã chảy của tuyết với băng ngơi nghỉ Bắc Cực. Nó cũng trở thành ngăn ngừa nhiều cái chết và bệnh tật liên quan đến những vết bụi than.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. A

3. B

4. D

Giải thích:

- Đoạn 1: "... are potential sources of soot" (là mối cung cấp tiềm năng của lớp bụi than) => xuất phát của bụi than

Đoạn 2: những nhiều từ như "damaging greenhouse", "quick melting of the Arctic", "global warming."... => liên quan đến global warming.

Xem thêm: Trong Quá Trình Hô Hấp, Giai Đoạn Hô Hấp Hiếu Khí Có Đặc Điểm :

Đoạn 3: những nhiều từ "unhealthy", "...bloodstream & lungs", "asthma attacks, heart disease, bronchitis và many other respiratory illnesses." => phần lớn bệnh tạo ra bởi vết mờ do bụi than tới sức khỏe con người.

Đoạn 4: by ... Replacing traditional stoves with clean, alternative fuel cookers & heaters. " => bí quyết giảm những vết bụi than